Top

Phúc lợi Tháng 3 cực đã - tham gia nhận bảo vật võ lâm

Phúc lợi Tháng 3 cực đã - tham gia nhận bảo vật võ lâm

[15-03-2023]

Phúc Lợi Tháng 3 trở lại cùng cộng đồng nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến, khi tham gia đạt mốc nhận thưởng Đua Top, quý nhân sĩ chắc chắn sẽ thu thập thêm nhiều tặng phẩm siêu giá trị sau đây.

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì 17/03 đến hết 21/03/2023
 • Áp dụng: Cụm Cao Thủ & Hồi Ức
 • Thời gian trao thưởng: Dự kiến 7 ngày làm việc, sau khi công bố kết quả và chọn thưởng hoàn tất.
 • Lưu ý:
  • Gói Phúc Lợi có hạn sử dụng theo sự kiện.
  • Phần thưởng nhận được có HSD đến 23h59 ngày 06/04/2023 (riêng phần thưởng Thú Cưỡi có HSD 20 ngày)
  • Mật Tịch Kỹ Năng 120 Quyển (Trung & Thượng) giới hạn sử dụng 20 lần/ngày (tính chung cả 2 loại)

Phúc lợi cụm Cao Thủ

Gói Quà Mô tả

Gói Phúc Lợi 1
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 1 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần (sau 100 lần không nhận được EXP, chỉ nhận được phần thưởng)
 • Chắc chắn nhận được:
  • 80,000,000 EXP
  • 1 Lam Tinh Ngọc
 • Có cơ hội nhận được:
  • 1 Sách EXP Đồng Hành
  • 1 Sách Kỹ Năng Đồng Hành Cấp 1
  • 1 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 1 Sách Đột Phá Đồng Hành Cấp 1
  • 1 Tẩy Luyện Châu

Gói Phúc Lợi 2
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 30 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • 80,000,000 EXP
  • 1 Tín Vật Liên Đấu
  • 100 vạn lượng
  • 200,000 EXP Hiệp Khách
 • Có cơ hội nhận được:
  • 1 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
  • 1 Rương Hiệp Khách SS
  • 1 Rương Hiệp Khách S
  • 1 Rương Hiệp Khách A
  • 1 Rương Hiệp Khách B
  • 1 Rương Hiệp Khách C
 • Lưu ý: Rương Hiệp Khách mở ra thẻ (khóa)

Gói Phúc Lợi 3
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 50 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • 80,000,000 EXP
  • 100 vạn lượng 
  • 1 Sách Lĩnh Hội (khóa)
  • 100,000 EXP Hiệp Khách
  • 4 Sách Đột Phá Đồng Hành Cấp 1
  • 10 Tẩy Luyện Châu
  • 50 Sách EXP Đồng Hành
  • 50 Sách Kỹ Năng Đồng Hành Cấp 1
  • 50 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
 • Có cơ hội nhận được:
  • 1 Đông Phương Bất Bại (khóa)
  • 1 Trương Vô Kỵ (khóa)
  • 1 Đoàn Dự (khóa)
  • 1 Quách Tĩnh (khóa)
  • 1 Khưu Ma Trí (khóa)
  • 1 Quách Tương (khóa)

Gói Phúc Lợi 4
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 100 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • 80,000,000 EXP
  • 1 Tín Vật Liên Đấu
  • 200 vạn lượng
  • 2 Sách Lĩnh Hội (khóa)
  • 1 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
 • Có cơ hội nhận được:
  • 20 Mảnh Đồng Hành SSS
  • 40 Mảnh Đồng Hành SSS
  • 10 Mảnh Hiệp Khách SSS
  • 20 Mảnh Hiệp Khách SSS
  • 4 Sách Lĩnh Hội (khóa)

Phần thưởng Đua Top cụm Cao Thủ

 • Kết quả được tính từ tổng số lần mua Gói Phúc Lợi 1 tại Kỳ Trân Các đến hết ngày diễn ra sự kiện.
 • Nhân vật mua tối thiểu 10,000 Gói Phúc Lợi 1 được tham gia xét hạng.
Hạng Phần thưởng HSD
1 2 Nhẫn Độc Cô +0 90 ngày
1 Bộ Quân Hàm +2 90 ngày
1 Thanh Ấn
(max cấp, tùy chọn dòng thuộc tính)
-
1 Xích Thố Chiến Mã +8 90 ngày
1 Mặt Nạ +8 90 ngày
3 Ngọc Cấp 10 (được chọn) -
2 2 Nhẫn Độc Cô +0 60 ngày
1 Bộ Quân Hàm +2 60 ngày
1 Xích Thố Chiến Mã +8 60 ngày
1 Mặt Nạ +8 60 ngày
1 Bí Kíp Môn Phái Đại
(tự chọn, cấp 100, 10 sao)
-
2 Ngọc Cấp 10 (được chọn) -
3 2 Nhẫn Độc Cô +0 30 ngày
1 Bộ Quân Hàm +2 30 ngày
1 Xích Thố Chiến Mã +8 30 ngày
1 Mặt Nạ +8 30 ngày
1 Bí Kíp Môn Phái Đại
(tự chọn, cấp 100, 10 sao)
-
1 Ngọc Cấp 10 (được chọn) -

Phúc lợi cụm Hồi Ức

Gói Quà Mô tả

Gói Phúc Lợi 1
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 1 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần (sau 100 lần không nhận được Exp, chỉ nhận được phần thưởng)
 • Chắc chắn nhận được:
  • 25,000,000 EXP
  • 1 Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Thượng)
 • Có cơ hội nhận được:

  Phần thưởng
  1 Sách Lĩnh Hội (khóa) 1 Rương Mở Rộng 6
  1 Lam Thủy Tinh 1 Võ Lâm Mật Tịch
  1 Tử Thủy Tinh 1 Tẩy Tủy Kinh
  1 Lục Thủy Tinh 1 Tẩy Tủy Kinh (2->7)
  1 Cải Tính Chi Lệnh 1 Thẻ Trùng Luyện 1
  1 Tín Vật Chưởng Môn 1 Thẻ Trùng Luyện 2
  1 Rương Mở Rộng 4 1 Thẻ Trùng Luyện 3
  1 Rương Mở Rộng 5

Gói Phúc Lợi 2
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 50 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • 25,000,000 EXP
  • 1 Tín Vật Liên Đấu
  • 2000 Điểm Trùng Phùng
  • 20 Mật Tịch Kỹ Năng 120 (Quyển Thượng)
 • Có cơ hội nhận được:

  Phần thưởng
  1 Kim Quang Lệnh 1 Mặt Nạ-Đại Tướng Quân
  1 Thẻ Trùng Luyện 1 1 Mặt Nạ-Anh Hùng Chiến Trường
  1 Thẻ Trùng Luyện 2 1 Mặt Nạ-Vương Giả Chiến Trường
  1 Thẻ Trùng Luyện 3 1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song
  1 Chìa Khóa Hoàng Kim 1 Tẩy Tủy Kinh (3 – 7)
  1 Rương HKMP Ngẫu Nhiên

Gói Phúc Lợi 3
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 70 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • 25,000,000 EXP
  • 1 Tín Vật Liên Đấu
  • 2 Sách Lĩnh Hội (khóa)
  • 2500 Điểm Trùng Phùng
 • Có cơ hội nhận được:

  Phần thưởng
  1 Kim Quang Lệnh 1 Mặt Nạ-Đại Tướng Quân
  1 Thẻ Trùng Luyện 1 1 Mặt Nạ-Anh Hùng Chiến Trường
  1 Thẻ Trùng Luyện 2 1 Mặt Nạ-Vương Giả Chiến Trường
  1 Thẻ Trùng Luyện 3 1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song
  1 Chìa Khóa Hoàng Kim 1 Cải Tính Chi Lệnh
  1 Phiên Vũ 1 Tẩy Tủy Kinh (3 – 7)

Gói Phúc Lợi 4
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • 25,000,000 EXP
  • 2 Sách Lĩnh Hội (khóa)
  • 2 Tín Vật Liên Đấu
  • 1 Tín Vật Chưởng Môn
  • 1 Chìa Khóa Hoàng Kim
 • Có cơ hội nhận được:

  Phần thưởng
  1 Kim Quang Lệnh 1 Rương HKMP Ngẫu Nhiên
  1 Thẻ Trùng Luyện 1 1 Mặt Nạ-Anh Hùng Chiến Trường
  1 Thẻ Trùng Luyện 2 1 Mặt Nạ-Vương Giả Chiến Trường
  1 Thẻ Trùng Luyện 3 1 Mặt Nạ-Vương Giả Vô Song
  1 Chìa Khóa Hoàng Kim 1 Tẩy Tủy Kinh (3 – 7)

Phần thưởng Đua Top cụm Hồi Ức

 • Kết quả được tính từ tổng số lần mua Gói Phúc Lợi 1 tại Kỳ Trân Các đến hết ngày diễn ra sự kiện.
 • Nhân vật mua tối thiểu 10,000 Gói Phúc Lợi 1 được tham gia xét hạng.
Hạng Phần thưởng HSD
1 S1: 2 Nhẫn Càn Khôn
S2: 2 Nhẫn Vô Danh
90 ngày
1 Siêu Quang 90 ngày
1 HKMP tối ưu 90 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 90 ngày
1 Rương Bộ HKMP (tự chọn) 30 ngày
2 S1: 2 Nhẫn Càn Khôn
S2: 2 Nhẫn Vô Danh
60 ngày
1 Siêu Quang 60 ngày
1 HKMP tối ưu 60 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 60 ngày
1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính) 30 ngày
3 S1: 2 Nhẫn Càn Khôn
S2: 2 Nhẫn Vô Danh
30 ngày
1 Siêu Quang 30 ngày
1 HKMP tối ưu 30 ngày
1 Mặt Nạ +2 cấp x3 30 ngày
1 Rương HKMP (ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thuộc tính) 30 ngày

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật