Top

Tín Vật Độc Cô xuất hiện tại Giấy Thông Hành 03/2021

Tín Vật Độc Cô xuất hiện tại Giấy Thông Hành 03/2021

[10-03-2021]

Tín Vật Độc Cô lần đầu tiên xuất hiện tại sự kiện Giấy Thông Hành của tháng 03/2021 cùng với sự trở lại của Mảnh Đồng Hành SSS, khi tìm đủ 200 mảnh đổi tại Tổng Quản Sự Kiện ngẫu nhiên 1 trong 5 Đồng Hành SSS: Đạt Ma Sư Tổ | Trương Tam Phong | Độc Cô Cầu Bại | Vô Danh Thần Tăng | Tiêu Dao Tử. Cùng vui chơi sự kiện mới để thăng tiến lên tầm cao mới trong toàn cõi võ lâm.

Thời gian diễn ra và lưu ý 

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 11/03 đến 31/03/2021 (không áp dụng tại máy chủ mới Thái Sơn)
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ cấp 151 trở lên, khi đăng nhập vào game nhận được 1 Giấy Thông Hành (khóa).
 • Hướng dẫn tham gia:
  • Hàng ngày hoàn thành 1 trong 4 loại nhiệm vụ (Nỗ Lực, Thu Thập, Thách Thức và Chinh Phục) nhận được năng động để thăng cấp Giấy Thông Hành
  • Cứ 100 năng động sẽ tăng 1 cấp (tối đa 90 cấp), mỗi lần tăng 5 cấp sẽ mở ra 1 mốc thưởng (tối đa 18 mốc thưởng)
  • Phần thưởng thông hành là phần thưởng mặc định, có thể sử dụng Giấy Thông Hành (Tiêu Cục, Triều Đình, Hoàng Gia) để cùng lúc mở thêm các gói thưởng khác cao hơn
  • Cấp Thông Hành càng cao phần thưởng càng cao.
 • Lưu ý:
  • Để trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.
  • Vật phẩm liên quan: bán tại mục HOT, hạn sử dụng theo sự kiện

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhMô tả

Giấy Thông Hành (khóa)
 • Nguồn gốc: Đăng nhập nhận được Giấy Thông Hành
 • Chức năng:
  - Nhiệm vụ Thu Thập
  - Nhiệm vụ Nỗ Lực
  - Nhiệm vụ Thách Thức
  - Nhiệm vụ Chinh Phục
  - Nhận thưởng Thông Hành
  - Nhận thưởng Tiêu Cục
  - Nhận thưởng Triều Đình
  - Nhận thưởng Hoàng Gia
 • Lưu ý: Các yêu cầu Nhiệm vụ sẽ được reset mỗi ngày

(giới hạn 1 lần)
Giấy Thông Hành Tiêu Cục
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật giá 500 KNB
 • Công dụng: Kích hoạt Phần Thưởng Tiêu Cục

(giới hạn 1 lần)
Giấy Thông Hành Triều Đình
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật giá 1.000 KNB
 • Công dụng: Kích hoạt Phần Thưởng Triều Đình

(giới hạn 1 lần)
Giấy Thông Hành Hoàng Gia
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật giá 2.000 KNB
 • Công dụng: Kích hoạt Phần Thưởng Hoàng Gia

Gói Nâng Cấp Thông Hành
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật giá 250 KNB
 • Công dụng: Sử dụng tăng 5 cấp thông hành
 • Gói quà chắc chắn nhận được:
  - 20,000 EXP Hiệp Khách
  - Ngẫu nhiên 1 Hiệp Khách C
  - Ngẫu nhiên 1 Hiệp Khách B
  - Ngẫu nhiên 1 Hiệp Khách A
  - Ngẫu nhiên 1 Hiệp Khách S
  - Ngẫu nhiên 1 Hiệp Khách SS
  Có cơ hội nhận được:
  - Gặp được tiền bối Trương Vô Kỵ
  - Nhận 1 bộ trang bị Bạch Kim +5 theo phái người nhận
  - 1 Mảnh Đồng Hành SSS
  - 1 Đồng Hành SSS
 • Lưu ý:
  - Nếu cấp thông hành đạt tối đa, vẫn có thể sử dụng để nhận phần thưởng.
  - Tất cả người chơi gặp được tiền bối Trương Vô Kỵ đều lĩnh hội được tuyệt thế võ công.

Mảnh Đồng Hành SSS
 • Nguồn gốc: Nhận được tại các mốc phần thưởng của tất cả các loại giấy thông hành
 • Công dụng: Tìm đủ 200 mảnh đổi tại Tổng Quản Sự Kiện ngẫu nhiên 1 trong 5 Đồng Hành SSS:

  • Đạt Ma Sư Tổ
  • Trương Tam Phong
  • Độc Cô Cầu Bại
  • Vô Danh Thần Tăng
  • Tiêu Dao Tử

Tín Vật Độc Cô
 • Nguồn gốc: Có cơ hội nhận được tại cấp 90 
 • Công dụng: Gia hạn vũ khí Độc Cô từ giải đấu thêm 7 ngày 

 • Lưu ý: Giới hạn tối đa 12 lần

   

Phần thưởng lĩnh hội võ công tiền bối Trương Vô Kỵ 2.0

Phần thưởng (khóa)Số lượng
Đẳng cấp 225 (nếu cao hơn được giữ lại) 1
Bộ bạch kim +8 tối đa thuộc tính (được chọn đường phái) 1
Quân hàm Hoàng Đế (được chọn) 1
Ngọc Tỉ 1
Phù Tiết 1
Mặt nạ Hoàng Kim Thiên Tử Tống (12 tháng) 1
Hoàng Kim Lưu Tinh Chiến Mã (12 tháng) 1
Bộ thuộc tính sơ 200
Bộ thuộc tính trung 200
Bộ thuộc tính cao 200
Bộ tẩy tủy kinh 2 100
Bộ tẩy tủy kinh 3 100
Bộ tẩy tủy kinh 4 100
Sách Reset Dịch Cân Kinh 1
Sách Reset Cửu Dương Thần Công 1
Sách Reset Cửu Âm Chân Kinh 1
Bộ bí kíp Dịch Cân Kinh 30
Bộ bí kíp Cửu Dương Thần Công 30
Bộ bí kíp Cửu Âm Chân Kinh 30
Hiệp Khách (SS, S, A, B, C) 3 sao
Đồng Hành SS (được chọn) 3
Sách EXP Đồng Hành 1000
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (cấp 1) 1000
Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành 1000
 • Người nhận giải thưởng trong vòng 48 tiếng tính từ lúc trúng giải, được chỉ định nhân vật lĩnh hội tuyệt kỹ (duy nhất 1 lần không thay đổi)
 • Máy chủ mới được trao khi kết thúc Đua Top.
 • Toàn bộ giải thưởng là khóa và phần thưởng chỉ mang tính chất hỗ trợ nâng cấp cho những nhân vật yếu và trung bình (các nhân vật mạnh nên cân nhắc trước khi nhận giải)
 • Đối với sách reset, nhân vật cần lưu ý phải sử dụng trước 15 bí kíp (Dịch Cân Kinh, Cửu Dương Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh) rồi mới sử dụng sách reset để có thể tiếp tục sử dụng 15 bí kíp còn lại.
 • Đối với Hiệp Khách (SS, S, A, B, C), những hiệp khách nào chưa đạt đủ 3 sao thì sẽ được Vô Kỵ ca ca trực tiếp nâng cấp thành 3 sao. 
 • Người nhận giải cần tiến hành để trống hành trang và gửi thông báo nhận giải (loại trang bị/quân hàm/ấn soái/binh phù và đồng hành) về hotro.zing.vn trong thời gian sớm nhất.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ Thu Thập
Nộp vật phẩmYêu cầuNăng động
Quả huy hoàng/hoàng kim 0/1 30
Sát thủ giản 0/1 30
Bảo Rương Tống Kim 0/1 30
Bảo Rương Vượt Ải 0/1 30
Bảo Rương Thủy Tặc 0/1 30
Bảo Rương Viêm Đế 0/1 30
Tống Kim Lễ Bao 0/1 30
Rương HKMP 0/1 30
Nhiệm vụ Nỗ Lực
Nộp vật phẩmYêu cầuNăng động
Quả huy hoàng/hoàng kim 0/1 20
Lệnh bài Dã Tẩu 0/1 20
Hoàn thành Dã Tẩu 0/1 20
Thăm may mắn 0/1 20
Chìa khóa Bảo Rương 0/1 20
Hiệp khách đơn 0/1 20
Tu luyện đơn 0/1 20
Tống kim Lễ bao 0/1 20
Nhiệm vụ Thách Thức
Hoàn thành tính năngYêu cầuNăng động
Hoàn thành Dã Tẩu 0/5 20
Vượt ải (qua ải 10) 0/2 30
Vượt ải (qua ải 20) 0/2 40
Vượt ải (qua ải 29) 0/2 50
Đi thuyền sang bở bên kia 0/2 50
Tống Kim đạt 3,000 điểm 0/2 30
Tống Kim đạt 6,000 điểm 0/2 40
Tống Kim đạt 9,000 điểm 0/2 50
Viêm đế (qua ải 5) 0/2 40
Viêm đế (qua ải 10) 0/2 50
Nhiệm vụ Chinh Phục
Tiêu diệt NPCYêu cầuNăng động
Diệt NPC Sa Mạc 2 0/1000 40
Diệt NPC Sa Mạc 3 0/1000 40
Diệt NPC Vô Môn Quan 150 0/500 40
Diệt NPC Vô Môn Quan 200 0/500 40
Boss HKMP 0/1 60
Boss Ngũ Tuyệt 0/1 80
Boss Tần Thủy Hoàng 0/1 100

Phần thưởng

CấpPhần thưởngMặc địnhTiêu CụcTriều đìnhHoàng gia
5 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
5 Tiền Thảo Lộ  Khóa Không khóa
5 Tiền Thảo Lộ Đặc Biệt
10 Bánh Trung Thu
10 Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
10 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
15 Tẩy Tủy Kinh  Khóa Không khóa
15 Tẩy Tủy Kinh (quyển 2)
15 Tẩy Tủy Kinh (quyển 3)
15 Tẩy Tủy Kinh (quyển 4)
15 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
1 Tu Luyện Châu Khóa Không  khóa
1 Tu Luyện Đơn
Ngẫu nhiên ½ Rương Trang Bị Đồng Hành  1/2 
Ngẫu nhiên  1 trong 2
(1 Mảnh Đồng Hành SSS hoặc 5.000 Exp Hiệp Khách)
Khóa Không khóa
20 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Ngẫu nhiên 10 viên sức mạnh Sơ/Trung/Cao
(khóa)
Trung/Cao
(Không khóa)
Ngẫu nhiên 10  viên sinh khí
Ngẫu nhiên 10 viên thân pháp
Ngẫu nhiên 10 viên nội công
25 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Chiêu Mộ Tiền Bối 10 Thẻ (khóa) 20 Thẻ
Hiệp Khách Đơn 10 Viên (khóa) 20 Viên
Ngẫu nhiên Hiệp Khách C 1 Dương Tiêu/Phạm Dao
30 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Thủy Tinh Trắng 1 Viên (khóa) 1 Viên
Thần Bí Khoáng Thạch 1 Viên (khóa) 2 Viên
Ngẫu nhiên 1 trang bị Bạch Kim theo phái người nhận Cấp +0→5 Cấp +3→5
Ngẫu nhiên  1 trong 2
(1 Mảnh Đồng Hành SSS hoặc 5.000 Exp Hiệp Khách)
Khóa Không khóa
35 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Ngẫu nhiên 10 viên sức mạnh Sơ/Trung/Cao
(khóa)
Trung/Cao
(Không khóa)
Ngẫu nhiên 10  viên sinh khí
Ngẫu nhiên 10 viên thân pháp
Ngẫu nhiên 10 viên nội công
Ngẫu nhiên ½ Rương Trang Bị Đồng Hành  1/2 
40 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Thủy Tinh Trắng 1 Viên (khóa) 1 Viên
Thần Bí Khoáng Thạch 1 Viên (khóa) 2 Viên
Ngẫu nhiên 1 trang bị Bạch Kim theo phái người nhận Cấp +0→5 Cấp +3→5
45 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Ngẫu nhiên 10 viên sức mạnh Sơ/Trung/Cao
(khóa)
Trung/Cao
(Không khóa)
Ngẫu nhiên 10  viên sinh khí
Ngẫu nhiên 10 viên thân pháp
Ngẫu nhiên 10 viên nội công
Ngẫu nhiên 1 trong 2
(2 Mảnh Đồng Hành SSS hoặc 5.000 Exp Hiệp Khách)
Khóa Không khóa
50 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Chiêu Mộ Tiền Bối 10 Thẻ (khóa) 20 Thẻ
Hiệp Khách Đơn 10 Viên (khóa) 20 Viên
Ngẫu nhiên Hiệp Khách B 1 Thẻ Triệu Mẫn/
Nhậm Doanh Doanh
55 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Chiêu Mộ Tiền Bối 10 Thẻ (khóa) 20 Thẻ
Hiệp Khách Đơn 10 Viên (khóa) 20 Viên
Ngẫu nhiên Hiệp Khách A 1 Thẻ Quách Tương/
Khưu Ma Trí
Ngẫu nhiên ½ Rương Trang Bị Đồng Hành  1/2 
60 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Chiêu Mộ Tiền Bối 10 Thẻ (khóa) 20 Thẻ
Hiệp Khách Đơn 10 Viên (khóa) 20 Viên
Ngẫu nhiên Hiệp Khách S 1 Thẻ Đoàn Dự/
Quách Tĩnh
Ngẫu nhiên 1 trong 2
(2 Mảnh Đồng Hành SSS hoặc 5.000 Exp Hiệp Khách)
Khóa Không khóa
65 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Ngọc (chưa giám định) 3 Ngọc (khóa) 3 Ngọc
Phôi (chưa giám định) 3 Phôi (khóa) 3 Phôi
Ngẫu nhiên 1 Phôi bỏ qua kháng Cấp 1→3 (khóa) Cấp 2→3
70 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Ngẫu nhiên 1 Quân Hàm
(HSD 30 ngày)
Cấp 5/6/7/8 (khóa) Cấp (7/8)
Ngẫu nhiên 1 Ấn Soái
(HSD 30 ngày)
Cấp 6/7/8/9 (khóa) Cấp (8/9)
Ngẫu nhiên 1 Binh Phù
(HSD 30 ngày)
75 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Thủy Tinh Trắng 1 Viên (khóa) 1 Viên
Thần Bí Khoáng Thạch 1 Viên (khóa) 2 Viên
Ngẫu nhiên 1 trang bị Bạch Kim theo phái người nhận Cấp +0→5 Cấp +3→5
Ngẫu nhiên 1 trong 2
(3 Mảnh Đồng Hành SSS hoặc 5.000 Exp Hiệp Khách)
Khóa Không khóa
80 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Chiêu Mộ Tiền Bối 10 Thẻ (khóa) 20 Thẻ
Hiệp Khách Đơn 10 Viên (khóa) 20 Viên
Ngẫu nhiên Hiệp Khách SS 1 Thẻ Đông Phương Bất Bại/
Trương Vô Kỵ
Ngẫu nhiên ½ Rương Trang Bị Đồng Hành  1/2 
85 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Ngọc (chưa giám định) 3 Ngọc (khóa) 3 Ngọc
Phôi (chưa giám định) 3 Phôi (khóa) 3 Phôi
Ngẫu nhiên 1 Ngọc bỏ qua kháng Cấp 1→3 (khóa) Cấp 2→3
90 Điểm kinh nghiệm 10 tỷ 5 tỷ
Ngẫu nhiên 1 nhẫn Kim Quang/Vô Danh/
Càn Khôn
Vô Danh/
Càn Khôn
Ngẫu nhiên 1 ngựa
(HSD 30 ngày)
Thường/Hiếm
(khóa)
Hiếm
Ngẫu nhiên 1 mặt nạ
(HSD 30 ngày)
Thường/Hoàng Kim
(khóa)
Hoàng Kim
3 Mảnh Đồng Hành SSS Khóa Không khóa
Tín Vật Độc Cô (HSD 30 ngày)  Có cơ hội nhận được
Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ hỗ trợ website hotro.zing.vn để được xử lý tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật