Top

Tổng kết & chọn thưởng sự kiện Túi May Mắn tháng 5

Tổng kết & chọn thưởng sự kiện Túi May Mắn tháng 5

[11-05-2023]

Nhân sĩ VLTK – Công Thành Chiến thân mến,

Kết thúc sự kiện Túi May Mắn tháng 5, Bổn Trang xin được công bố xếp hạng của 3 nhóm máy chủ như bảng bên dưới. Cảm ơn quý nhân sĨ đã nhiệt tình tham gia và đã mang về những phần thưởng giá trị cho mình.

Sau đây, xin mời những nhân sĨ có phần thưởng là Trang Bị Tối Ưu, Bí Kíp Môn Phái (Đại, 10*, Level 100) Vũ Khí Độc Cô +2 vui lòng tiến hành chọn thưởng theo thời gian quy định, để phần thưởng được trao nhanh chóng hơn. Các thứ hạng còn lại không cần chọn thưởng.

  • Gửi yêu cầu chọn thưởng tại đây, thời gian ghi nhận đến hết ngày 12/05/2023.
  • Thời gian nhận thưởng: Dự kiến ngày 13/05 - 15/05/2023
  • NPC nhận thưởng: Lễ Quan ở các thành thị
  • Lưu ý: Trang Bị Tối Ưu, Bí Kíp Môn Phái (Đại, 10*, Level 100) và Vũ Khí Độc Cô +2 sẽ được trao qua GM khi hoàn tất chọn thưởng.

Xếp hạng sử dụng Túi May Mắn của 3 nhóm máy chủ

Máy chủ

Hạng

Tên nhân vật

Số lượng

S1 - Tú Anh 1 ”•…Tú•Anh…•” 10,400
4-10 Anh Cô 5,631
Phù Dung @9 5,200
…°•Cá ƒ Gỗ•°… 5,050
Ngọc•Minh•Hương 5,001
”Ku Đô”Sư Ka 5,000
•BéTi• 5,000
Louis Vuiton@1 5,000
Louis Vuiton@9 5,000
ƒTây•Hamsterƒ@1 5,000
ƒThần•Đaoƒ@1 5,000
HoaƒMộc…Lan 5,000
S1 & S2
Cụm Hồi Ức
1 ĥ Jay Park 51,566
2 Pepsi @5555 12,101
3 •Thỏ•Bảy•Màu• 10,000
4-10 White_Eagle 6,709
HOANG–YEN–@6666 5,220
Khá Lửng 5,100
…•Khoai•ƒ•Bull•… 5,000
”NhậtƒTịnh” 5,000
Hoa•Vinh 5,000
S3 - Hắc Điểu 1 °•BảoLong•° 11,500
4-10 °•Long•Nữ•° 6,003
9 Banh 5,542
•Tùngƒ†hu…@39 5,051
”Hàn•Bảo•Quân” 5,001
_•Mr•Tủn•Idol•_ 5,000
”•Nhỏ•Ơi•”@27 5,000
0oChienJPCBo0 5,000
ƒ-Đường Yên 5,000
LeeToan 5,000
LuaThieng 5,000
MaDaoDocTuyet 5,000
TheGhost 5,000
Triệu Mẫn 5,000
  • Phần thưởng S1 Hào Kiệt và S2 Tràng An
Top Phần thưởng Ghi chú
1 1 Rương Bộ HKMP (1 món tối ưu) Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
2-3 1 Trang Bị HKMP tối ưu (tự chọn) Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
4-10 1 Rương HKMP (tự chọn – ngẫu nhiên thuộc tính) Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
Đặc biệt 1 Bí Kíp Đại (tự chọn, +100, 10*) Nhân vật sử dụng 50,000 Túi May Mắn trở lên nhận thêm phần thưởng này
1 Nhẫn Càn Khôn
  • Phần thưởng S3 Hắc Điểu
  • Không được chọn trang bị HKMP +1 kỹ năng
Top Phần thưởng Ghi chú
1 1 Rương HKMP (tự chọn – ngẫu nhiên thuộc tính) Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
2-3 1 Rương HKMP (ngẫu nhiên – ngẫu nhiên thuộc tính) Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
4-10 1 Rương HKMP Boss Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
Đặc biệt 1 Trang Bị HKMP tối ưu (tự chọn) Nhân vật sử dụng 50,000 Túi May Mắn trở lên nhận thêm phần thưởng này
20 Kho Báo Bí Ẩn
Phần thưởng S1 Tú Anh
Top Phần thưởng Ghi chú
1 1 Vũ Khí Độc Cô +2 Chắc chắn nhận được
6 Kim Cương Tím
2-3 1 Vũ Khí Độc Cô +1 Chắc chắn nhận được
3 Kim Cương Tím
4-10 1 Vũ Khí Độc Cô +0 Chắc chắn nhận được
1 Kim Cương Tím
Đặc biệt 1 Lam Ấn (max cấp, tùy chọn thuộc tính) Nhân vật sử dụng 50,000 Túi May Mắn trở lên nhận thêm phần thưởng này
6 Kim Cương Tím
Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ hỗ trợ website https://support.vnggames.com/ để được xử lý tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật