Top

Top Tiêu Phí tháng 8 chọn thưởng trước 08/09

Top Tiêu Phí tháng 8 chọn thưởng trước 08/09

[05-09-2023]

Quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến thân mến,

Sự kiện Đua Top Tiêu Phí toàn máy chủ từ 17/08 - 31/08/2023 đã kết thúc, Bổn Trang xin được công bố kết quả chung cuộc như bên dưới. Cảm ơn quý nhân sĩ đã nhiệt tình tham gia. Nhân sĩ vui lòng chọn thưởng theo thời gian quy định, để phần thưởng được trao nhanh chóng hơn.

 • Gửi yêu cầu chọn thưởng tại đây, thời gian ghi nhận đến hết ngày 08/09/2023.
 • Phần thưởng được trao qua GM trong vòng 7 ngày sau khi chọn thưởng hoàn tất.

BXH tiêu phí toàn máy chủ

 • Điều kiện xét hạng:
  • Top 10 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 20,000 KNB.
  • Top 3 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 50,000 KNB.
STT Tên nhân vật Máy chủ Số lượng
1 Louis Vuiton@9 S1 - Tú Anh 292,666
2 PS Thiếu Gia S1 - Kinh Tế 227,410
3 ”Thiên”Di S1 - Tú Anh 111,921
4 Kim Hyun–Joon S1 - Kinh Tế 106,569
5 ƒ-Đường Yên S3 - Trăng Khuyết 66,377
6 Muay…Viet S1 - Tú Anh 62,470
7 Trương Quân Bảo S3 - Trăng Khuyết 59,466
8 Pepsi @5555 S1 - Kinh Tế 56,857
9 •TùngƒChu…@39 S3 - Trăng Khuyết 55,853
10 ghfhfghfg1000 S3 - Trăng Khuyết 50,320

Xếp hạng Top 3 từng máy chủ

Máy chủ Hạng Tên nhân vật
S1 - Tú Anh 1 Louis Vuiton@9
2 ”Thiên”Di
3 Muay…Viet
S1 - Kinh Tế 1 PS Thiếu Gia
2 Kim Hyun–Joon
3 Pepsi @5555
S1 - Trăng Khuyết 1 ƒ-Đường Yên
2 Trương Quân Bảo
3 •TùngƒChu…@39

Top Server

 • Điều kiện xét hạng: Top 3 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 20,000 KNB
Hạng Phần thưởng S1 - Tú Anh
1 1 Ấn Chiến 3 dòng (tự chọn)
2 1 Vũ Khí Độc Cô +0
3 2 Kim Cương Tím
Hạng Phần thưởng S1 - Kinh Tế
1 1 Trang bị HKMP tối ưu (tự chọn)
2 1 Xích Long Câu
3 1 Phiên Vũ
Hạng Phần thưởng S3 - Trăng Khuyết
1 1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
2 1 Bộ An Bang Ngẫu Nhiên
3 1 Bôn Tiêu (30 ngày)

Top Liên Server

 • Điều kiện xét hạng:
  • Top 3 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 50,000 KNB
  • Top 10 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 20,000 KNB
Hạng Phần thưởng S1 - Tú Anh
1

1 Vũ Khí Độc Cô +3
1 Nhẫn Độc Cô +0 (tự chọn)
1 Ấn Chiến 5 dòng (tự chọn)
1 Hãn Huyết Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

2

1 Vũ Khí Độc Cô +2
1 Nhẫn Độc Cô +0 (tự chọn, 30 ngày)
1 Ấn Chiến 4 dòng (tự chọn)
1 Xích Thố Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

3

1 Vũ Khí Độc Cô +1
1 Ấn Chiến 3 dòng (tự chọn)
1 Xích Thố Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

4 - 10

1 Vũ Khí Độc Cô +0
1 Truy Phong Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

Hạng Phần thưởng S1 - Kinh Tế
1

2 Càn Khôn Giới Chỉ
1 Rương Bộ HKMP (tự chọn)
1 Trang bị HKMP tối ưu
1 Siêu Quang
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

2

1 Càn Khôn Giới Chỉ 
1 Trang bị HKMP tối ưu
1 Xích Long Câu
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

3

1 Vô Danh Giới Chỉ (tự chọn)
1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Xích Long Câu
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

4 - 10

1 Phiên Vũ
1 Rương HKMP (ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

Hạng Phần thưởng S3 - Trăng Khuyết
1

1 Trang bị HKMP tối ưu
1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Bộ An Bang (tối đa thuộc tính)
1 Bôn Tiêu (vĩnh viễn)
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

2

2 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Bộ Định Quốc (tối đa thuộc tính)
1 Phi Vân (vĩnh viễn)
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

3

1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Bộ An Bang (ngẫu nhiên)
1 Bôn Tiêu (30 ngày)
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

4 - 10

1 Bộ An Bang (ngẫu nhiên)
1 Bộ Định Quốc (ngẫu nhiên)
1 Phi Vân (30 ngày)
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật