Top

Túi May Mắn tháng 5 mở ra từ ngày 06/05

Túi May Mắn tháng 5 mở ra từ ngày 06/05

[05-05-2023]

Quý bằng hữu thân mến!

Thời gian diễn ra của sự kiện Túi May Mắn tháng 5 trong 4 ngày nhưng qua đó có rất nhiều phần thưởng giá trị cần tìm chủ nhân, quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến đừng bỏ lỡ cơ hội của kỳ này nhé

Thời gian mở và nhận thưởng

 • Thời gian diễn ra: Từ 06/05 đến hết 09/05/2023
 • Điều kiện tham gia: nhân vật cấp 120 trở lên tại tất cả các máy chủ.
 • Lưu ý:
  • Để trống 5 ô hành trang để tham gia sự kiện.
  • Phần thưởng có HSD đến ngày 31/05/2023
  • Khi sử dụng Rương Vũ Khí, Rương HKMP… nhận được vật phẩm không HSD
  • Túi May Mắn nhận thưởng từ sự kiện Quà Tặng Nạp Thẻ có HSD đến ngày 31/05/2023 và dùng để tham gia ở sự kiện lần này, hết thời gian diễn ra sự kiện mặc dù Túi còn HSD nhưng sẽ không còn tác dụng và không thể sử dụng.

Vật phẩm liên quan

NPC Thông tin

Lễ Quan
 • Chức năng: Trao thưởng Túi May Mắn sự kiện Quà Tặng Nạp Thẻ tháng 4
 • Thời gian trao thưởng: từ sau bảo trì ngày 06/05 đến hết ngày 08/05/2023
 • Lưu ý: người chơi có thể nhận ở bất kỳ máy chủ nào, nhận 1 lần duy nhất.

Túi May Mắn
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
  • 1 Túi May Mắn: 2 KNB
  • 1 Hộp (100 Túi May Mắn): 200 KNB
 • Lưu ý:
  • Sau khi nhận tối đa Exp, vẫn có thể nhận được phần thưởng
  • Khi nhận được thông báo nhận được Bí Kíp Đại, chụp hình câu thông báo gửi kèm đến https://support.vnggames.com/ để chọn lựa loại Bí Kíp.
 • Chức năng: Sử dụng nhận được phần thưởng
 • Phần thưởng S1 Hào Kiệt và S2 Tràng An
  • Chắc chắn nhận được:
   25 triệu Exp (tối đa 125 tỷ)
   25 vạn lượng
  • Có có hội nhận được:

   1-10 Sách Lĩnh Hội
   1-10 Tín Vật Liên Đấu
   1 Rương HKMP (ngẫu nhiên – ngẫu nhiên thuộc tính)
   1 Rương HKMP (tự chọn – ngẫu nhiên thuộc tính)
   1 Rương Bộ HKMP (tự chọn)
   1 Bí Kíp Đại (tự chọn, +100, 10*)

 • Phần thưởng S3 Hắc Điểu
  • Chắc chắn nhận được:

   2 triệu Exp (tối đa 10 tỷ)
   2 vạn lượng

  • Có có hội nhận được:

   50-200 Điểm Trùng Phùng
   1 Rương HKMP (ngẫu nhiên – ngẫu nhiên thuộc tính)
   1-4 Bảo Vật Giải Đấu I
   1-4 Bảo Vật Giải Đấu II
   1-4 Bảo Vật Giải Đấu III
   1-4 Kho Báo Bí Ẩn

 • Phần thưởng S1 Tú Anh:
  • Chắc chắn nhận được:
   250 triệu Exp (tối đa 1,250 tỷ)
   50 vạn lượng
  • Có có hội nhận được:

   1-10 Sách Lĩnh Hội
   1-10 Tín Vật Liên Đấu
   1 Kim Cương Tím
   1 Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn)


Kim Cương Tím
 • Nguồn gốc: sử dụng Túi May Mắn tại cụm cao thủ
 • Chức năng: tăng 1 cấp Vũ Khí Độc Cô (vĩnh viễn)
  Sử dụng xuất hiện khung giao nộp đặt các trang bị vào như sau:
Trang bị đặt vào Cấp Vũ Khí nhận
2 Vũ Khí Độc Cô (+0) + 2 Kim Cương Tím +1
2 Vũ Khí Độc Cô (+1) + 4 Kim Cương Tím +2
2 Vũ Khí Độc Cô (+2) + 8 Kim Cương Tím +3

Phần thưởng đạt mốc sử dụng 10.000 Túi May Mắn

 • Nhân vật thỏa điều kiện sử dụng 10,000 Túi May Mắn có thể đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận thưởng
Máy chủ Phần thưởng
S1 Hào Kiệt và S2 Tràng An

1 Rương Bộ HKMP (tự chọn)
1 Rương Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)

S3 Hắc Điểu

1 Rương HKMP (ngẫu nhiên – ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Rương Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)

S1 Tú Anh

1 Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn)
1 Kim Cương Tím

Phần thưởng Top 10 sử dụng Túi May Mắn

 • Xếp hạng sự kiện riêng cho 3 nhóm máy chủ
 • Top 10 cần sử dụng tối thiểu 5,000 Túi May Mắn
 • Top 3 cần sử dụng tối thiểu 10,000 Túi May Mắn
 • Phần thưởng S1 Hào Kiệt và S2 Tràng An
Top Phần thưởng Ghi chú
1 1 Rương Bộ HKMP (1 món tối ưu) Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
2-3 1 Trang Bị HKMP tối ưu (tự chọn) Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
4-10 1 Rương HKMP (tự chọn – ngẫu nhiên thuộc tính) Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
Đặc biệt 1 Bí Kíp Đại (tự chọn, +100, 10*) Nhân vật sử dụng 50,000 Túi May Mắn trở lên nhận thêm phần thưởng này
1 Nhẫn Càn Khôn
 • Phần thưởng S3 Hắc Điểu
 • Không được chọn trang bị HKMP +1 kỹ năng
Top Phần thưởng Ghi chú
1 1 Rương HKMP (tự chọn – ngẫu nhiên thuộc tính) Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
2-3 1 Rương HKMP (ngẫu nhiên – ngẫu nhiên thuộc tính) Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
4-10 1 Rương HKMP Boss Chắc chắn nhận được
1 Rương bộ Trang Bị Hồng Ảnh (ngẫu nhiên)
Đặc biệt 1 Trang Bị HKMP tối ưu (tự chọn) Nhân vật sử dụng 50,000 Túi May Mắn trở lên nhận thêm phần thưởng này
20 Kho Báo Bí Ẩn
Phần thưởng S1 Tú Anh
Top Phần thưởng Ghi chú
1 1 Vũ Khí Độc Cô +2 Chắc chắn nhận được
6 Kim Cương Tím
2-3 1 Vũ Khí Độc Cô +1 Chắc chắn nhận được
3 Kim Cương Tím
4-10 1 Vũ Khí Độc Cô +0 Chắc chắn nhận được
1 Kim Cương Tím
Đặc biệt 1 Lam Ấn (max cấp, tùy chọn thuộc tính) Nhân vật sử dụng 50,000 Túi May Mắn trở lên nhận thêm phần thưởng này
6 Kim Cương Tím
Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ hỗ trợ website https://support.vnggames.com/ để được xử lý tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật