Top

Bản đồ luyện công

Bản đồ luyện công

[20-05-2015]

Xa Phu trong thời gian gần đây nhận được rất nhiều thông tin kỳ bí liên quan đến việc hào kiệt khắp nơi luôn rơi vào địa đồ ảo cảnh giống với Sa Ma Sơn Động, Trường Bạch Sơn, Mạc Cao Quật,... khi sở hữu trong người Thiên Cơ Lệnh hoặc Dao Quang Lệnh.

Tuy nhiên, không ai than phiền về việc này mà ngược lại còn rất quan tâm bởi vì khi luyện công tại nơi đây công lực được tăng lên gấp bội phần, dễ dàng lĩnh ngộ các tầng võ công của môn phái. Duy chỉ khúc mắc về việc không biết trở lại nơi ấy bằng cách nào!

Nay, Bổn Trang sẽ hướng dẫn chư vị nhân sĩ con đường hanh thông đến những Bản Đồ Luyện Công Mới với những ưu điểm đặc biệt để thỏa sức tu luyện võ công nhanh chóng nhất:

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 20/05/2015
 • Đẳng cấp yêu cầu: Đẳng cấp từ 100 trở lên, đã gia nhập môn phái.
 • Điều kiện:
  • Đã sở hữu Thiên Cơ Lệnh hoặc Dao Quang Lệnh.
  • Thời gian tích lũy khi sử dụng Thiên Cơ/Dao Quang Lệnh còn hơn 15 phút.
 • Lưu ý:
  • Trang bị Hồng Ảnh chưa có tác dụng tại các bản đồ mới.
  • Sau 24h00 Chủ Nhật hàng tuần sẽ xóa hết thời gian tích lũy hiện có (reset trở về 0)

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Công Thành Chiến
Xa Phu
 • Vị trí: 7 Thành Thị
 • Chức năng: Truyền tống đến Bản Đồ Luyện Công Mới
Công Thành Chiến
Thiên Cơ Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 02 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải nhận 60 phút luyện công tại Bản Đồ Luyện Công - Đặc Biệt (cộng dồn thời gian nếu sử dụng nhiều)
 • Giới hạn: 168 vật phẩm/tuần.
 • Hạn sử dụng: 24 giờ kể từ lúc mua.
Công Thành Chiến
Dao Quang Lệnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Tiệm Tạp Hóa giá 100 Vạn/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải nhận 60 phút luyện công tại Bản Đồ Luyện Công - Thường (cộng dồn thời gian nếu sử dụng nhiều)
 • Giới hạn: 168 vật phẩm/tuần.
 • Hạn sử dụng: 24 giờ kể từ lúc mua.

Bản Đồ Luyện Công - Đặc Biệt

  • Sử dụng Thiên Cơ Lệnh tăng thời gian luyện công & di chuyển đến bản đồ tương ứng.
  • Tính chất: Có thể tổ đội, PK & sử dụng các vật phẩm tăng kinh nghiệm (Nến Bát Trân Phúc Nguyệt tạm thời chưa có tác dụng)
  • Lưu ý: Mỗi 5 phút hệ thống sẽ thông báo thời gian còn lại, hết thời gian sẽ lập tức đưa về điểm lưu rương.
  • Ưu điểm:
Nội dungGhi chú
Điểm kinh nghiệm 2.500 điểm/quái
Tiền Vạn Ngẫu nhiên nhận được 1.000 lượng/quái
Boss Không xuất hiện Boss Xanh/Vàng
Vật phẩm Ngẫu nhiên nhận được các loại như bản đồ 9x
  • Chi tiết các bản đồ:
Tên bản đồHình ảnh
Tuyết Sơn Bắc Công Thành Chiến
Tuyết Sơn Nam Công Thành Chiến

Bản Đồ Luyện Công - Thường

  • Sử dụng Dao Quang Lệnh tăng thời gian luyện công & di chuyển đến bản đồ tương ứng.
  • Tính chất: Có thể tổ đội, PK & sử dụng các vật phẩm tăng kinh nghiệm (Nến Bát Trân Phúc Nguyệt tạm thời chưa có tác dụng)
  • Lưu ý: Mỗi 5 phút hệ thống sẽ thông báo thời gian còn lại, hết thời gian sẽ lập tức đưa về điểm lưu rương.
  • Ưu điểm:
Nội dungGhi chú
Điểm kinh nghiệm 1.800 điểm/quái
Tiền Vạn Ngẫu nhiên nhận được 750 lượng/quái
Boss Không xuất hiện Boss Xanh/Vàng
Vật phẩm Ngẫu nhiên nhận được các loại như bản đồ 9x
  • Chi tiết các bản đồ:
Tên bản đồHình ảnh
Nhạn Môn Quan Công Thành Chiến

Chắc chắn kể từ thời khắc này, toàn cõi Công Thành Chiến sẽ rúng động bởi các Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái lần đầu tiên xuất hiện từ các Boss Hoàng Kim Môn Phái. Các cuộc chiến thống lĩnh Bản Đồ Luyện Công & giang sơn từ các Bang Hội sẽ liên tục nổ ra và càng gây cấn hơn bởi Tính Năng Đổi Màu Bang Hội.

Giang sơn từ nay sẽ thuộc về ai? Thiên ấn Công Thành Chiến ai sẽ là minh vương nắm giữ? Hạ hồi phân giải!

Tags: tính năng