Top

[HỒI ỨC] Cập nhật nội dung Liên Đấu Mới từ 22/09 - xem ngay

[HỒI ỨC] Cập nhật nội dung Liên Đấu Mới từ 22/09 - xem ngay

[21-09-2022]

Cập nhật một số nội dung vào sau bảo trì ngày 22/09 đối với tính năng Liên Đấu Mới của cụm Hồi Ức của VLTK - Công Thành Chiến sẽ có 2 vòng đấu, Vòng Loại diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 và Vòng Siêu Cấp thứ 7, vượt qua mỗi vòng, quý nhân sĩ đều nhận được phần thưởng của mình, chi tiết như sau, quý nhân sĩ xem qua để chuẩn bị cho những ngày tham gia Liên đấu sắp tới nhé.

Hình thức thi đấu

 • Áp dụng cho Cụm Hồi Ức (tương tự Liên Đấu Mới 2021 cụm Cao Thủ)
 • Chi tiết: Xem tại đây
 • Thời gian bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 22/09/2022

Điều kiện mở Rương

 • Đẳng cấp từ 100 trở lên
 • Nhân vật đã kích hoạt 1/3 thẻ Vip (Uy Chấn Thiên Hạ, Ngạo Thế Vô Song, Cửu Ngũ Chí Tôn)
 • Đủ điểm trùng phùng để mở Rương

Phần thưởng Vòng Loại

 • Điều kiện nhận thưởng: tham gia tối thiểu 12 trận
 • Phần thưởng được chia làm 2 loại như sau:
Mỗi trận Phần thưởng
Thắng 3 triệu Exp
Thua 2 triệu Exp
Cấp độ Tên & hình ảnh Mô tả
Cao Cấp
25 Rương Liên Đấu (***)
(Khóa, HSD 7 ngày)

Mở rương (***) cần 500 điểm trùng phùng

 • Chắc chắn nhận:
  • 100 triệu Exp
  • 100 điểm vinh dự
 • Có cơ hội nhận: 1 Tín Vật Liên Đấu (khóa)

Lưu ý: giới hạn 5 rương/ngày [tính chung rương (*), (**), (***)]

Trung cấp
25 Rương Liên Đấu (**)
(Khóa, HSD 7 ngày)

Mở rương (**) cần 50 điểm trùng phùng

 • Chắc chắn nhận:
  • 75 triệu Exp
  • 10 điểm vinh dự
 • Có cơ hội nhận: 1 Tín Vật Liên Đấu (khóa)

Lưu ý: giới hạn 5 rương/ngày [tính chung rương (*), (**), (***)]

Sơ cấp
25 Rương Liên Đấu (*)
(Khóa, HSD 7 ngày)

Mở rương (*) không cần điểm trùng phùng

 • Chắc chắn nhận: 50 triệu Exp

Lưu ý: giới hạn 5 rương/ngày [tính chung rương (*), (**), (***)]

Phần thưởng Vòng Chung Kết

Cấp độ Tên & hình ảnh Mô tả
Tân
Vương

1 Rương Liên Đấu (*****)

6 Rương Liên Đấu (****)

Mở Rương (*****) cần 10.000 điểm Trùng Phùng

   • Chắc chắn nhận được:
    • 100 triệu EXP
    • 3000 điểm vinh dự
    • Danh hiệu Quán Quân (HSD 7 ngày)

Mở Rương (****) cần 3.500 điểm Trùng Phùng

  • Chắc chắn nhận:
   • 100 triệu EXP
   • 1000 điểm vinh dự
   • 1 Tín Vật Liên Đấu (khóa)
  • Lưu ý:
   • Giới hạn mở Rương 1 cái/ngày
   • Rương (Khóa, HSD 7 ngày)
Top 2
5 Rương Liên Đấu (****)
Top 4
4 Rương Liên Đấu (****)
Top 8
3 Rương Liên Đấu (****)
Top 16
2 Rương Liên Đấu (****)
Top 32
1 Rương Liên Đấu (****)

Cửa hàng Liên Đấu - S1

Tên vật phẩm Điểm đổi
(Điểm Vinh Dự)
Vô Danh Chỉ Hoàn 1.000.000 
Vô Danh Giới Chỉ 1.000.000 
Bôn Tiêu 60.000 
Vinh Dự Hàn Thiết
(tiêu hao 250 Điểm Trùng Phùng)
50 
Vinh Dự Thanh Đồng
(tiêu hao 500 Điểm Trùng Phùng)
100 
Vinh Dự Bạch Ngân
(tiêu hao 1000 Điểm Trùng Phùng)
200 
Vinh Dự Hoàng Kim
(tiêu hao 2500 Điểm Trùng Phùng)
500 
Vinh Dự Bạch Kim
(tiêu hao 5000 Điểm Trùng Phùng)
1.000 
[Liên đấu] Định Quốc Ô Sa Phát Quán 3.000 
[Liên đấu] Định Quốc Thanh sa Trường Sam 2.400
[Liên đấu] Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa 1.000 
[Liên đấu] Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển 1.600 
[Liên đấu] Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái 2.000 
Định Quốc Ô Sa Phát Quán 750 
Định Quốc Thanh sa Trường Sam 600 
Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa 250 
Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển 400 
Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái 500 

Cửa hàng Liên Đấu - S2

Tên vật phẩm Điểm đổi
(Điểm Vinh Dự)
Vinh Dự Bạch Kim
(tiêu hao 500 Điểm Trùng Phùng)
1.000 
Vinh Dự Hoàng Kim
(tiêu hao 250 Điểm Trùng Phùng)
500 
Vinh Dự Bạch Ngân
(tiêu hao 100 Điểm Trùng Phùng)
200 
Vinh Dự Thanh Đồng
(tiêu hao 50 Điểm Trùng Phùng)
100 
Vinh Dự Hàn Thiết
(tiêu hao 25 Điểm Trùng Phùng)
50 
Định Quốc Ô Sa Phát Quán  500
Định Quốc Thanh Sa Trường Sam 400
Định Quốc Ngân Tầm Yêu đái 300
Đinh Quốc Tứ Đằng Hộ Uyển  200
Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa 100
An Bang Tinh Thạch Hạng Liên 25.000
Am Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội  2.500
An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ  2.500
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn  2.500
Bôn Tiêu (HSD 7 ngày) 350
Phi Vân (HSD 7 ngày) 250

Cập nhật Kỳ Trân Các

Lưu ý: Lần đầu sử dụng x2.0, chỉ 1 lần duy nhất.

Tên vật phẩm Giá KNB Điểm Trùng Phùng nhận được

Gói Trùng Phùng
20 500
50 1.250
100 2.500
500 12.500
1.000 25.000
1.500 40.000

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật