Top

Nâng cấp trang bị lên Bạch Kim

Nâng cấp trang bị lên Bạch Kim

[01-01-2019]

Đây sẽ là bước nâng tầm bản thân lên một đẳng cấp mới trong ngưỡng võ học. Trang bị khủng xứng tầm tay cao thủ, công thức được bất mí sau đây sẽ đem lại sức mạnh vô song cho những ai mong cầu, thân chúc quý nhân sĩ may mắn.

Một số điều cần biết khi tiến hành nâng cấp lên Bạch Kim:

 • Thuộc tính Hoàng Kim sẽ không thay đổi khi nâng cấp thành Bạch Kim.
 • Trang bị Bạch Kim sẽ không thể trùng luyện các thuộc tính.
 • Mỗi trang bị Bạch Kim sẽ có thêm 2 thuộc tính Bạch Kim hoàn toàn mới.
 • Khi sở hữu 2/4/5 hoặc 6 món Bạch Kim đồng bộ có thể kích hoạt các thuộc tính ẩn.
 • Khi tiến hành nâng cấp cần có 2 trang bị giống nhau (đồng bộ và đồng cấp)
 • Lưu ý quan trọng:
  • Thuộc tính Bạch Kim sẽ không có tác dụng cộng dồn nếu sử dụng 2 trang bị giống y như nhau
  • Thí dụ: 2 nhẩn Càn Khôn Giới Chỉ (hoặc 2 nhẩn giống nhau bất kỳ) sẽ không có tác dụng cộng dồn thuộc tính Bạch Kim
  • Khi nâng cấp Bạch Kim, trang bị muốn giữ, phải đặt vào ô thứ 1 bên trái (khung màu đỏ hình bên dưới) các nguyên liệu và phôi còn lại có thể đặt bất kỳ
  • Khi thành công hay thất bại chỉ giữ lại trang bị ở trong khung màu đỏ và xóa toàn bộ các vật phẩm còn lại.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Trang bị chính đặt bên trái, nguyên liệu và trang bị phụ (phôi) đặt các ô còn lại

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thợ rèn thần bí
 • Vị trí: Lâm An (164/199)
 • Chức năng:
  • Thăng cấp trang bị Bạch Kim
  • Chế tạo Hoàng Kim thành Bạch Kim
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thần Bí Khoáng Thạch
 • Nguồn gốc: Boss Tần Thủy Hoàng
 • Chức năng: 1 trong 2 nguyên liệu chế tạo trang bị Bạch Kim
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thủy Tinh Trắng
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 300 Kim Nguyên Bảo (hoặc tham gia tính năng)
 • Chức năng: 1 trong 2 nguyên liệu chế tạo trang bị Bạch Kim

Chế tạo Hoàng Kim thành Bạch Kim +0

 • Công thức: 2 trang bị giống nhau + 1 Thủy Tinh Trắng + 1 Thần Bí Khoáng Thạch + 1000 vạn (tỉ lệ thành công 25%)

Võ Lâm Truyền Kỳ
Trang bị Bạch Kim +0

Thăng cấp trang bị Bạch Kim

 • Cần có 2 trang bị Bạch Kim giống nhau (đồng bộ và đồng cấp)
 • Có thể xem trước thuộc tính Hoàng Kim sẽ gia tăng sau khi nâng cấp thành công.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lưu ý: Khi thăng cấp trang bị Bạch Kim, thuộc tính và hệ có thể sẽ bị thay đổi

Bảng nguyên liệu và tỉ lệ thăng cấp Bạch Kim

Cấp12345678910
Thủy Tinh Trắng 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10
Thần Bí Khoáng Thạch 1 4 4 8 8 12 12 16 16 20
Phí Tăng Cấp (vạn) 1000 4000 4000 8000 8000 12000 12000 16000 16000 20000
Tỉ lệ Thành Công 90% 80% 70% 60% 50% 95% 90% 85% 80% 75%

Các trang bị Hoàng Kim được phép chế tạo Bạch Kim

Võ Lâm Truyền Kỳ

Cách thức nâng cấp Bạch Kim bằng đồ phổ

 • Tại NPC Quốc Công nha môn Tương Dương, chọn Nâng cấp Bạch Kim theo công thức như sau: (a + b + c)
 • Đặt trang bị muốn nâng cấp vào khung nộp (hình dưới), các nguyên liệu còn lại để trong hành trang. Đồ phổ cần phải cùng loại với trang bị muốn nâng cấp.

 
 • Lưu ý:
  • Trang bị Hoàng Kim nâng cấp thành Bạch Kim bằng đồ phổ sẽ ngẫu nhiên thuộc tính.
  • Trang bị Hoàng Kim nâng cấp thành Bạch Kim tại Thợ Rèn Thần Bí Lâm An có tỉ lệ thất bại mới có thể giữ nguyên thuộc tính, chi tiết xem tại đây.
 • STTTrang bị (a)Ngọc (b)Đồ phổ cùng loại (c)
  1 Càn Khôn Giới Chỉ 30 Ngọc Càn Khôn 25
  2 Vô Danh Chỉ Hoàn 20 Ngọc Vô Danh
  3 Vô Danh Giới Chỉ 20 Ngọc Vô Danh
  4 Hoàng Kim (Trấn Bang, loại 1 & 2) 25 Ngọc Bạch Kim (Quý)
  5 Hoàng Kim (loại 3) 15 Ngọc Bạch Kim (Thường)

Danh sách trang bị Hoàng Kim (Trấn Bang, loại 1 và 2)

Vật phẩm đặt vào khungLoại đồ phổ
[Trấn Bang] Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển Bao Tay
Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển Bao Tay
Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển Bao Tay
Kế  Nghiệp Hỏa Vân Kỳ Lân Thủ Bao Tay
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển Bao Tay
U Lung Ngân Thiềm Hộ Uyển Bao Tay
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc Bao Tay
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển Bao Tay
[Trấn Bang] Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Uyển Bao Tay
Sương Tinh Thiên Thanh Băng Tinh Thủ Bao Tay
[Trấn Bang] Lôi Khung Linh Ngọc ẩn Lôi Uyển Bao Tay
[Trấn Bang] Vô Ma Thu Thủy Lưu Quang Đái Đai Lưng
[Trấn Bang] Minh ảo Song Hoàn Xà Khấu Đai Lưng
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu Đai Lưng
[Trấn Bang] Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Đái Đai Lưng
[Trấn Bang] Lăng Nhạc Vô Ngã Thúc Đái Đai Lưng
[Trấn Bang] Tứ Không Đạt Ma Tăng Hài Giày
[Trấn Bang] Vô Gian Thanh Phong Nhuyễn Kịch Giày
[Trấn Bang] Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý  Ngoa Giày
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội Ngọc Bội
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu Ngọc Bội
[Trấn Bang] Tê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khấu Ngọc Bội
Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội Ngọc Bội
Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội Ngọc Bội
[Trấn Bang] Đồng Cừu Ngự Long Ngọc Bội Ngọc Bội
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Ngọc Bội
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội Ngọc Bội
[Trấn Bang] Sương Tinh Lưu Tinh Cản Nguyệt Khấu Ngọc Bội
[Trấn Bang] Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới Nhẫn
Tứ Không Giới Luật Pháp Giới Nhẫn
Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ Hoàn Nhẫn
Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ Nhẫn
Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn Nhẫn
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn Nhẫn
Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn Nhẫn
Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn Nhẫn
Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ Nhẫn
Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới Nhẫn
Ma Sát Vân Long Thổ Châu Giới Nhẫn
Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới Nhẫn
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới Nhẫn
Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới Nhẫn
Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn Nhẫn
Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi Giới Nhẫn
[Trấn Bang] Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ Nón
[Trấn Bang] Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân Nón
Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Nón
[Trấn Bang] Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Hoàn Nón
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện Nón
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Vũ Khí
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy Vũ Khí
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên Vũ Khí
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Vũ Khí

Danh sách trang bị Hoàng Kim loại 3

Vật phẩm đặt vào khungLoại đồ phổ
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa Áo
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Áo
Tứ Không Tử Kim Cà Sa Áo
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp Áo
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Áo
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Áo
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Áo
Tê Hoàng Tuệ Tâm Kinh Sa Y Áo
U Lung Xích Yết Mật Trang Áo
Minh ảo U Độc ám Y Áo
Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp Áo
Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp Áo
Ngự Long Giáng Long Cái Y Áo
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Áo
Ma Sát Tàn Dương Anh Huyết Giáp Áo
Lăng Nhạc Vô Ngã Đạo Bào Áo
Sương Tinh Ngạo Sương Đạo Bào Áo
Ngự Long Tấn Phong Hộ Uyển Bao Tay
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm Uyên Bao Tay
Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Bao Tay
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển Bao Tay
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển Bao Tay
Mộng Long Huyền Ti Phát Đái Đai Lưng
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều Đai Lưng
Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái Đai Lưng
Hám Thiên Uy Vũ Thúc Yêu Đái Đai Lưng
Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song Khấu Đai Lưng
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn Đai Lưng
Vô Gian Phật Vân Ti Đái Đai Lưng
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Đai Lưng
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti Đái Đai Lưng
U Lung Thanh Ngô Triền Yêu Đai Lưng
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu Đai Lưng
Thiên Quang Sâm La Thúc Đái Đai Lưng
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc Đai Lưng
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Đai Lưng
Địch Khái Triền Mãng Yêu Đái Đai Lưng
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm Đái Đai Lưng
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm Đai Lưng
Sương Tinh Thanh Phong Lũ Đái Đai Lưng
Ngự Long Chiến Thần Phi Quái Giáp Dây Chuyền
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên Dây Chuyền
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Dây Chuyền
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên Dây Chuyền
Lôi Khung Thiên Địa Hộ Phù Dây Chuyền
Cập Phong Tam Thanh Phù Dây Chuyền
Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển Dây Chuyền
Mộng Long Đạt Ma Tăng Hài Giày
Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài Giày
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa Giày
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Giày
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài Giày
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý Giày
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Giày
Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa Giày
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Giày
Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý Giày
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu Ngọc Bội
Bích Hải Hồng Lăng Ba Ngọc Bội
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội Ngọc Bội
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi Ngọc Bội
Hồng ảnh Tụ Chiêu Ngọc Bội
Bích Hải Tiêm Tế Chỉ Hoàn Nhẫn
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới Nhẫn
Hồng ảnh Kiếm Bài Nhẫn
Hồng ảnh Mục Túc Nhẫn
Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão Nón
Vô Ma Ma Ni Quán Nón
U Lung Kim Xà Phát Đái Nón
Lôi Khung Hàn Tùng Băng Bạch Quan Nón
Phục Ma Tử Kim Côn Vũ Khí
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long Thương Vũ Khí
Ngự Long Lượng Ngân Bảo Đao Vũ Khí
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Vũ Khí
Tê Hoàng Phụng Nghi Đao Vũ Khí
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn Đao Vũ Khí
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Vũ Khí
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao Vũ Khí
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Vũ Khí
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vũ Khí
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Vũ Khí
Cập Phong Chân Vũ Kiếm Vũ Khí
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Vũ Khí

Những thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật