Công Thành Định Danh

Công Thành Định Danh

Quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến thân mến,

Thêm sân chơi mới dành cho tất cả các máy chủ của VLTK - Công Thành Chiến vào định kỳ mỗi 6 tháng, hoạt động Công Thành Định Danh chính thức diễn ra 3 trận trong 3 tuần liên tiếp tại các máy chủ. Từ đó, tên máy chủ sẽ được định danh mới theo Bang hội đạt thứ hạng cao nhất, dĩ nhiên, tên máy chủ được đặt lại này sẽ được hiển thị trong hệ thống, trong các sự kiện... Hãy chọn 1 cái tên yêu thích trong danh sách hoài niệm và quyết tâm trở thành Bang hội số 1 để ghi dấu cái tên đó vào hệ thống nào!

Công Thành Định Danh

 • Thời gian diễn ra: 3 trận công thành ngày 29/03, 05/04 và 12/04/2024
 • Thời gian tổng kết điểm: Ngày thứ Hai sau trận Công Thành cuối cùng
 • Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội tại các máy chủ
 • Cách tính điểm trong 1 trận Công Thành:
  • Bang hội chiếm nhiều Thành nhất được 4 điểm.
  • Bang hội chiếm nhiều Thành thứ 2 được 3 điểm
  • Bang hội chiếm nhiều Thành thứ 3 được 2 điểm
  • Nếu 1 Bang hội chiếm cả 7 Thành thì chỉ được 3 điểm
  • Nếu 2 Bang hội có số lượng Thành bằng nhau sẽ xét ưu tiên dựa trên Thành thị chiếm được, thứ tự ưu tiên như sau:
STT Thành
1 Tương Dương
2 Biện Kinh
3 Lâm An
4 Phượng Tường
5 Dương Châu
6 Thành Đô
7 Đại Lý
  • Ví dụ: Bang hội A chiến được 3 thành (chiếm Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý), Bang hội B cũng chiếm được 3 thành (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.
  • Sau 3 tuần thi đấu sẽ lấy tổng điểm để làm căn cứ xếp hạng.
  • Nếu 2 bang hội có tổng số điểm bằng nhau, thì sẽ xét ưu tiên dựa trên thành thị chiếm được ở tuần thi đấu cuối 12/04/2024), thứ tự ưu tiên như bảng trên.

Ví dụ: Bang hội A sau 3 tuần có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được (chiếm Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý), Bang hội B sau 3 tuần cũng có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được 3 thành (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.

Phần thưởng Đua Top Bang hội

 • Phần thưởng sẽ GM trao trực tiếp cho nhân vật Bang chủ khi tổng kết điểm.
 • Thời gian trao thưởng dự kiến: Trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
 • Lưu ý: Bang chủ vui lòng không tiến hành thoái vị/nhường chức trong thời gian trao giải. Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc nhận thưởng.
Máy chủ Vật phẩm Số lượng HSD (ngày)
S1 - Tú Anh Hãn Huyết +8 2 90
Quân Hàm +10 loại thủ 2 90
Ngọc Tỉ +10 (tùy chọn) 2 90
Phù Tiết +10 (tùy chọn) 2 90
S1 - Kinh Tế

S3 - Trăng Khuyết
 Lưu Tinh Chiến Mã 2 90
Bình Tây Tướng Quân  90
Ấn Soái Cấp 6 (tùy chọn) 2 90
Binh Phù Cấp 5 (tùy chọn) 2 90
S4 - Phật Sơn Siêu Quang 2 90
Phi Phong cấp 2 2 90
Ấn Soái cấp 2 (tùy chọn) 2 90
Binh Phù cấp 3 (tùy chọn) 2 90
 • Bang Hạng 1 được đặt lại tên Server:
  • Lưu ý: Riêng S4 - Phật Sơn chỉ nhận được phần thưởng, không được đặt tên server (giải Bang hội server S4 - Phật Sơn sẽ có thông báo sau)
  • Quy tắc đặt tên: Tên Server-Tên Bang Hội
  • Ví dụ: Bang A hạng 1 chọn tên server là Dược Sơn → tên được đổi là Dược Sơn - A
  • Danh sách server được chọn:
Danh sách
Hoàng Sơn Kỳ Sơn My Sơn Linh Giang Triết Giang
Lương Sơn Thục Sơn Vân Sơn Nam Giang Hương Giang
Phật Sơn Dược Sơn Trúc Sơn Tây Giang Hồng Giang
Kim Sơn Ngọc Sơn Khánh Sơn Tương Giang
Tuyết Sơn Tiêu Sơn Ngân Sơn Đông Giang
Thiên Sơn Ly Sơn Nhật Sơn Cửu Giang Hoàng Hải
Hằng Sơn Chung Sơn Mai Sơn Châu Giang Nam Hải
Tung Sơn Lư Sơn Phong Sơn Lệ Giang
Hoa Sơn Vu Sơn Bảo Sơn Long Giang
Thái Sơn Hành Sơn Trường Giang

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.