Phần Thưởng

Đạt được thứ Hạng Quán Quân & Á Quân của giải đấu, các thành viên của chiến đội sẽ nhận được vô số phần thưởng giá trị như: Hàng chục triệu đồng, trang bị Hoàng Kim Môn Phái loại 1 & 2 vĩnh viễn không hạn sử dụng!

Chưa dừng lại tại đó, tất cả các chiến đội tham gia thi đấu nếu thỏa điều kiện đạt thứ Hạng từ 3 - 144 đều nhận được phần thưởng lên đến hàng nghìn Kim Nguyên Bảo/nhân vật. Có tham gia thi đấu là có thưởng!

Phần thưởng Á Quân & Quán Quân

Thứ HạngPhần thưởng
1 24.000.000 VND/đội
(trao cho Đội Trưởng)
01 trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 1
(không khóa, không HSD, Trao cho Đội Trưởng)
2 15.000.000 VND/đội
(trao cho Đội Trưởng)
01 trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 2
(không khóa, không HSD, Trao cho Đội Trưởng)

Phần thưởng Hạng 3 - 144

Thứ HạngPhần thưởng
(Kim Nguyên Bảo/nhân vật)
3 2.000
4 1.500
5 - 8 1.000
9 - 16 800
17 - 24 600
25 - 32 500
33 - 40 400
41 - 48 300
49 - 72 200
73 - 96 150
97 - 120 100
121 - 144 50

Danh sách trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 1 & 2

Loại 1
Hình ảnh
(Nhấp để xem hình ảnh lớn hơn)
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
Loại 2
Hình ảnh
(Nhấp để xem hình ảnh lớn hơn)
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến
VLTK Công Thành Chiến VLTK Công Thành Chiến

Ban Tổ Chức giải đấu Thiên Hạ Tam Tuyệt