Hoàng Kim Khải

Hoàng Kim Khải

Tất cả quý nhân sĩ thuộc các cụm máy chủ của VLTK - Công Thành Chiến đều có thể nhận được những tặng phẩm giá trị từ hoạt động Hoàng Kim Khải, để biết thêm thông tin chi tiết, quý nhân sĩ vui lòng xem nội dung sau đây:
 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 12/06 đến hết ngày 18/06/2023
 • Áp dụng: Toàn bộ máy chủ
 • Điều kiện:
  • Đã gia nhập môn phái
  • Đẳng cấp từ 90 trở lên đối với cụm Hồi Ức
  • Đẳng cấp từ 200 trở lên đối với cụm Cao Thủ
  • Có sử dụng thẻ VIP
 • Cách thức tham gia:
  • Tham gia các hoạt động hàng ngày thu thập mảnh 1, 2, 3, 4
  • Đem các mảnh đến Tổng Quản Sự Kiện ghép thành phẩm
  • Sử dụng 500 thành phẩm ghép, mở phần thưởng Quà Tặng Sự Kiện
  • Sử dụng vật phẩm sự kiện mua tại Kỳ Trân Các đạt các mốc 1000, 2000, 4000, 8000 mở phần thưởng đạt mốc tương ứng.

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩm Mô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng:
  • Ghép
  • Quà Tặng Sự Kiện
  • Phần Thưởng Sự Kiện Mốc 1000
  • Phần Thưởng Sự Kiện Mốc 2000
  • Phần Thưởng Sự Kiện Mốc 4000
  • Phần Thưởng Sự Kiện Mốc 8000
 • Lưu ý:
  • Nhân vật có sử dụng thẻ Vip mới có thể nhận quà tặng sự kiện
  • Phần thưởng có HSD 20 ngày
Cách thức ghép
Mảnh 1 + 2 + 3 + 4 = 1 thành phẩm ghép
Quà tặng sự kiện (khóa)
S1CT

20 tỷ Exp
5000 vạn
5 Tín Vật Liên Đấu
5 Sách Lĩnh Hội

S1S2HU

2 tỷ Exp
2500 vạn
1 Tín Vật Liên Đấu
5 Sách Lĩnh Hội

S3HU

500 triệu Exp
500 Vạn
1 Tẩy Tủy Kinh 2
5 Bảo Vật Đấu Giá I

Mốc Phần Thưởng đạt mốc S1CT

1000

30 Rương Hiệp Khách SS
14 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
1 Rương Đồng Hành SS
190 Thanh Tinh Ngọc
85 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
20 Tẩy Luyện Châu
60 Hiệp Khách Đơn
1 Rương Mặt Nạ Hoàng Kim (ngẫu nhiên)

2000

7 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
6 Rương Hiệp Khách SSS
1 Rương Đồng Hành SSS
85 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
3 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 2)
150 Thanh Tinh Ngọc
1 Rương Bạch Kim (+7 đến +10)

4000

7 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
6 Rương Hiệp Khách SSS
2 Rương Đồng Hành SSS
85 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
5 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 2)
150 Thanh Tinh Ngọc
1 Rương Bạch Kim (+7 đến +10)

8000

1 Rương Đồng Hành SSS
85 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
50 Tín Vật Liên Đấu
50 Sách Lĩnh Hội
300 Thanh Tinh Ngọc


Mốc Phần Thưởng đạt mốc S1S2HU

1000

2 tỷ EXP
2 Thẻ Trùng Luyện 2
10 Tẩy Tủy Kinh 4
10 Mảnh Ghép TTK 4

2000

4 tỷ EXP
1 Thẻ Trùng Luyện 1
10 Tẩy Tủy Kinh 5
10 Mảnh Ghép TTK 5

4000

4 tỷ EXP
10 Tín Vật Liên Đấu
10 Sách Lĩnh Hội
2 Thẻ Trùng Luyện 1
5 Tẩy Tủy Kinh 6
1 Dị Dung Thuật (cao cấp)
1 Nhất Kỹ Càn Khôn Phù (30 ngày)

8000

10 tỷ EXP
30 Tín Vật Liên Đấu
30 Sách Lĩnh Hội
5 Thẻ Trùng Luyện 1
2 Tẩy Tủy Kinh 7
2 Dị Dung Thuật (cao cấp)
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)


Mốc Phần Thưởng đạt mốc S3HU

1000

200 triệu EXP
2 Thẻ Trùng Luyện 2
4 Tẩy Tủy Kinh 2
4 Mảnh Ghép TTK 2

2000

400 triệu EXP
1 Thẻ Trùng Luyện 1
4 Tẩy Tủy Kinh 3
4 Mảnh Ghép TTK 3

4000

400 triệu EXP
5 Kho Báo Bí Ẩn
5 Tăng Cấp Trang Bị
2 Thẻ Trùng Luyện 1
1 Tín Vật Chưởng Môn
1 Dị Dung Thuật (cao cấp)
1 Nhất Kỹ Càn Khôn Phù (30 ngày)

8000

1 tỷ EXP
20 Kho Báo Bí Ẩn
20 Tăng Cấp Trang Bị
5 Thẻ Trùng Luyện 1
4 Tẩy Tủy Kinh 3
2 Dị Dung Thuật (cao cấp)
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)


Thợ Rèn Thần Bí
 • Vị trí: Lâm An (163/199) 
 • Chức năng: Ghép Mảnh Hoàng Kim
 • Lưu ý:
  • Giới hạn ghép lần này là 50
  • Xem chi tiết cách ghép tại đây

Quà Sự Kiện
(lục/lam/tím)
 • Nguồn gốc: phần thưởng nhận được khi sử dụng Hoàng Kim Giáp ở cụm Hồi Ức
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện
 • Công dụng: sử dụng nhận được điểm kinh nghiệm như bên dưới (không cộng dồn)
 • Giới hạn sử dụng: 500 vật phẩm/loại/nhân vật
Quà Sự Kiện EXP
Lục 1.000.000
Lam 2.000.000
Tím 4.000.000
Mảnh Giáp
1-2-3-4
 • Nguồn gốc: Tham gia hoạt động hàng ngày nhận được
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện
 • Công dụng: nguyên liệu ghép vật phẩm sự kiện
 • Quà Sự Kiện Mảnh 1 Mảnh 2 Mảnh 3 Mảnh 4
  Đi luyện Sa Mạc 1, 2, 3 có 1% nhận được 1 1 1 1
  Vượt ải 29 20 - - -
  Viêm Đế ải 10 - 20 - -
  Vượt Phong Lăng Độ - - 20 -
  Tống Kim 3000 điểm - - - 20Hoàng Kim Giáp
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • 1 Cái: 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp 100 cái: 100 Kim Nguyên Bảo 
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện

 • Công dụng:
  • Chuột phải sử dụng nhận EXP theo bảng bên dưới
  • Giới hạn tối đa sử dụng 8000 lần/nhân vật
 • Phần thưởng S1CT:
Chắc chắn nhận
Level EXP
 > 380 100,000,000
350 - 380 500,000,000
330 – 349 1,000,000,000
< 330 5,000,000,000
Phần thưởng có cơ hội nhận được
2 Thần Bí Khoáng Thạch 3 Sách Exp Đồng Hành
1 Thủy Tinh Trắng 1 Sách Kỹ Năng Đồng hành
1 Cửu Âm Chân Kinh 25 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
1 Cửu Dương Thần Công 1 Càn Khôn Giới Chỉ +5
1 Dịch Cân Kinh 15 Bạch Tinh Ngọc
1 Sử dụng thêm 15 CACK 3 Tẩy Luyện Châu
1 Sử dụng thêm 15 CDTC 1 Rương TBDH (1, 2, 3)
1 Sử dụng thêm 15 DCK 1 Mặt Nạ tự chọn 30 ngày
5 Hiệp Khách Đơn 1 Quà Bạch Kim (+6 tự chọn)
 • Phần thưởng S1S2HU
Chắc chắn nhận
Level EXP
Level > 185 10,000,000
Level 175 – 185 25,000,000
Level 165 – 174 50,000,000
Level 90 - 164 100,000,000
Có cơ hội nhận được
Tiền vạn Mảnh Vũ Khí*
Điểm trùng phùng Mảnh Áo*
Điểm kinh nghiệm Mảnh Nón*
Tử Thủy Tinh Mảnh Dây Chuyền*
Lam Thủy Tinh Mảnh Ngọc Bội*
Lục Thủy Tinh Mảnh Nhẫn*
Tiên Thảo Lộ Mảnh Hộ Uyển*
Võ Lâm Mật Tịch Mảnh Đai Lưng*
Tẩy Tủy Kinh 1/2/3/4/5/6 Mảnh Giày*
Mảnh Ghép TTK 2/3/4/5 Phụng Nguyệt Quả Dung
Dị dung thuật (cơ bản) Cống Nguyệt Phù Dung
Rương Mảnh Hiệp Cốt Chìa Khóa Bảo Rương
Rương Mảnh Nhu Tình Thăm May Mắn
Rương Mảnh An Bang Lệnh Bài Dã Tẩu
Rương Mảnh HKMP Hoàn Thành Dã Tẩu
Năng Động Đơn Bao Dược Tốc
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
(1 ngày/7 ngày)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội
(1 ngày/7 ngày)
Quà Sự Kiện (lục/lam/tím)
 • Phần thưởng S3HU
Chắc chắn nhận
Level EXP
Level > 140 2,000,000
Level 136 – 140 5,000,000
Level 131 – 135 10,000,000
Level 90 - 130 20,000,000
Có cơ hội nhận được
Tiền vạn Mảnh Vũ Khí*
Điểm trùng phùng Mảnh Áo*
Điểm kinh nghiệm Mảnh Nón*
Tử Thủy Tinh Mảnh Dây Chuyền*
Lam Thủy Tinh Mảnh Ngọc Bội*
Lục Thủy Tinh Mảnh Nhẫn*
Tiên Thảo Lộ Mảnh Hộ Uyển*
Võ Lâm Mật Tịch Mảnh Đai Lưng*
Tẩy Tủy Kinh 1, 2 Mảnh Giày*
Mảnh Ghép TTK 2 Phụng Nguyệt Quả Dung
Dị dung thuật (cơ bản) Cống Nguyệt Phù Dung
Rương Mảnh Hiệp Cốt Chìa Khóa Bảo Rương
Rương Mảnh Nhu Tình Thăm May Mắn
Rương Mảnh An Bang Lệnh Bài Dã Tẩu
Rương Mảnh HKMP Hoàn Thành Dã Tẩu
Năng Động Đơn Bao Dược Tốc
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
(1 ngày/7 ngày)
Càn Khôn Song Tuyệt Bội
(1 ngày/7 ngày)
Quà Sự Kiện (lục/lam/tím)

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh https://support.vnggames.com/ hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.