S1 - Tú Anh

S1 - Tú Anh

Rực rỡ ngày hè với sắc màu Hoa Phượng Tím và Hoa Phượng Đỏ khắp mọi nẻo đường, và cũng ngay tại đây - event Phượng Hạ của VLTK - Công Thành Chiến khi thu thập được nhiều Hoa Phượng, quý nhân sĩ có cơ hội nhận được vô số vật phẩm thưởng giá trị trong tháng 6.

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 06/06 đến hết ngày 30/06/2024
 • Áp dụng: Máy chủ S1 - Tú Anh

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng:
  • Đổi Hoa Phượng Tím 
  • Nhân thưởng hằng ngày mốc sử dụng Hoa Phượng Đỏ
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Hoa Phượng Đỏ
  • Xem số lần sử dụng Hoa Phượng Đỏ


Hoa Phượng Đỏ
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • 1 Hoa Phượng Đỏ: 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp 100 Hoa Phượng Đỏ: 100 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • Giới hạn: 5000 Hoa Phượng Đỏ/nhân vật

Hộp Nguyên Liệu
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động hàng ngày nhận được
Hoạt động
Điểm Năng Động
Hộp Nguyên Liệu (khóa)
60 1
80 2
100 4
120 10
Tính năngNhận được
Vượt ải cao cấp (qua ải 29) 10 Hộp Nguyên Liệu
Hoàn thành Phong Lăng Độ 10 Hộp Nguyên Liệu
Hoàn thành Viêm Đế 10 Hộp Nguyên Liệu

Đánh quái bản đồ Sa Mạc 1, 2, 3, Trường Bạch Sơn Nam/Bắc, Mạc Cao Quật có 1% tỉ lệ nhận được

1 Hộp Nguyên Liệu
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép Hoa Phượng Tím
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng


Túi Thuốc Tăng Trưởng/Bình Nước
 • Nguồn gốc: Mở Hộp Nguyên Liệu
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Dùng làm Hoa Phượng Tím

Hạt Mầm
 • Nguồn gốc: Tham gia Tống Kim đạt 3000 điểm trở lên nhận 5 Hạt Mầm
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Dùng làm Hoa Phượng Tím

Hoa Phượng Tím
 • Nguồn gốc: Ghép tại Tổng Quản Sự Kiện theo công thức: 1 Túi Thuốc Tăng Trưởng + 1 Bình Nước + 1 Hạt Mầm + 100 vạn = 1 Hoa Phượng Tím
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • Giới hạn:
  • 500 Hoa Phượng Tím/nhân vật
  • Nhân vật phải có thẻ VIP mới có thể sử dụng

Phần thưởng sử dụng Hoa Phượng Tím

 • Nhận 35,000,000 EXP
 • Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Phần thưởngSố lượngHSD
EXP (không cộng dồn) 20 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 50 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 60 Triệu -
Vạn lượng 500 vạn -
Vạn lượng 1000 vạn -
Hiệp Khách Đơn 1 30/06/2024
Tín Vật Liên Đấu 1 -
Sách Lĩnh Hội 1 30/06/2024
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1 1 30/06/2024
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 2 1 30/06/2024
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 3 1 30/06/2024
Thủy Tinh Trắng 1 30/06/2024
Thần Bí Khoáng Thạch 1 30/06/2024
Sách EXP Đồng Hành 5 30/06/2024
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) 1 30/06/2024
Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành 1 30/06/2024

Phần thưởng hàng ngày Hoa Phượng Đỏ

 • Nhân vật sử dụng Hoa Phượng Đỏ thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hàng ngày.
 • Mỗi ngày nhận tối đa 01 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng Phần thưởng hàng ngày
1000 – 1999 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn)
2000 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn)

Phần thưởng sử dụng Hoa Phượng Đỏ

 • Nhận 70,000,000 EXP
 • Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Vật phẩmSố lượngHSD
EXP (không cộng dồn) 40 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 50 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 60 Triệu -
Vạn lượng 500 vạn -
Vạn lượng 1000 vạn -
Chân Đơn (Tiểu) 1 30/06/2024
Chân Đơn (Trung) 1 30/06/2024
Chân Đơn (Đại) 1 30/06/2024
Hiệp Khách Đơn 10 30/06/2024
Tín Vật Liên Đấu 1 -
Sách Lĩnh Hội 1 30/06/2024
Rương Hiệp Khách SS 1 30/06/2024
Rương Hiệp Khách SSS 1 30/06/2024
Rương Đồng Hành SS 1 30/06/2024
Rương Đồng Hành SSS 1 30/06/2024
Thủy Tinh Trắng 1 30/06/2024
Thần Bí Khoáng Thạch 1 30/06/2024
Thanh Tinh Ngọc (khóa) 1 -
Sách EXP Đồng Hành 5 30/06/2024
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) 10 30/06/2024
Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành 10 30/06/2024
Sách Tu Vi - Sơ 1 30/06/2024
Quà Bạch Kim +6 1 30/06/2024
Rương Bạch Kim (+7 đến +10) 1 30/06/2024
Càn Khôn Giới Chỉ +5 1 -
Kim Cương Tím 1 -
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (7 ngày) 1 7
Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) 1 30/06/2024
Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới 1 -
Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới 1 -
Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) 1 30/06/2024

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Hoa Phượng Đỏ

MốcPhần thưởngSố lượngHSD (ngày)
1000 EXP 10 Tỷ -
Xu 5,000 -
Ngọc Cấp 8 (tự chọn) 2 20
3000 EXP 15 Tỷ -
Xu 10,000 -
Ngọc Cấp 8 (tự chọn) 2 20
Rương Phôi +8 (ngẫu nhiên) 1 20
Quân Hàm +6 loại thủ 1 20
Ngọc Tỉ +6 (theo phái người nhận) 1 20
Phù Tiết+6 (theo phái người nhận) 1 20
5000 EXP 20 Tỷ -
Xu 20,000 -
Kim Cương Tím 5 -
Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành 5,000 -
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 1 20
Mặt Nạ +8 Tống, Kim, Mông Cổ (ngẫu nhiên) 1 20
Hãn Huyết +4 1 20

Lưu ý: Khi nhận mốc 5000 có xác suất nhận thêm.

Phần thưởngSố lượngHSD (ngày)
Mảnh Bí Kíp Thượng-Ngẫu Nhiên 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Nhập Môn 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Sơ Cấp 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trung Cấp 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái 10 -
Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn) 1 30/06/2024
Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới +0 1 -
Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới +0 1 -
Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn - vĩnh viễn) 1 30/06/2024
Quân Hàm +10 loại thủ 1 20
Ngọc Tỉ +10 (ngẫu nhiên) 1 20
Phù Tiết +10 (ngẫu nhiên) 1 20

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.