Định danh S3 ngay!

Định danh S3 ngay!

Tin khẩn từ Minh Chủ Võ Lâm, cụm Cao Thủ của VLTK - Công Thành Chiến chính thửc xuất hiện S3, một vùng đất mới ẩn chứa những bảo vật quý hiếm, khắp nơi trong sơn hà xã tắc, ai ai cũng muốn chiếm lĩnh nơi đây - một nơi vô danh nhưng sẽ được định danh bởi một tập thể anh thư hào kiệt phối hợp tác chiến trong những trận công thành tưng bừng lửa khói để giành ngôi vị bá vương.

Có thể nói, trở về và đăng nhập là nhận ngay những vật phẩm giá trị, hành trang để thể hiện bản lĩnh của những cao thủ lừng lẫy trong chốn quần hùng, tham gia và chinh phục ngay nào!

Thời gian diễn ra

  • Thời gian khai mở dự kiến: 10h00 ngày 04/03/2021
  • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân sĩ yêu thích VLTK - Công Thành Chiến

NPC liên quan

Tên NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tượng Minh Chủ
 • Vị trí: Trung tâm thành Phượng Tường.
 • Chức năng:
  • Quà Minh Chủ
  • Quà Đăng Nhập
  • Điểm Danh Nhận Thưởng
 • Lưu ý:
  • Nhân vật sử dụng 1 trong 3 loại thẻ có thể đến diện kiến Minh Chủ nhận Quà.
   Võ Lâm Truyền Kỳ
  • Hành trang cần để trống 2x6 ô trống

Quà Minh Chủ

Quà tặng Minh Chủ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thăng cấp 200
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bộ trang bị Bạch Kim +5 (khóa)
(được chọn đường phái)
  Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Bộ Thẻ Hiệp Khách (khóa)
(SS, S, A, B, C)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngẫu nhiên 1 mặt nạ (khóa) 7 ngày
Thống Soái (Tống/ Kim/ Mông)
Võ Lâm Truyền Kỳ
30,000 điểm Trùng Phùng
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 sách Kỹ Năng Đồng Hành cấp 1 (khóa)
Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Ngọc Chưa Giám Định (khóa)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngẫu nhiên 1 trang bị đồng hành (khóa)
Võ Lâm Truyền Kỳ
5,000 Tiền Vạn
Võ Lâm Truyền Kỳ
100 Hiệp Khách Đơn (khóa)

Quà Đăng Nhập

NgàyPhần thưởng
1 Võ Lâm Truyền Kỳ  
5,000 điểm Trùng Phùng
1 sách Kỹ Năng Đồng Hành cấp 1 (khóa)
500 điểm quân nhu
5,000 Tiền Vạn
2    Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Lệnh Bài Dã Tẩu (khóa)
2 sách Kỹ Năng Đồng Hành cấp 1 (khóa)
2 Ngọc Chưa Giám Định (khóa)
1 Thẻ Uy Chấn Thiên Hạ (khóa)
3 Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ  
1 Đông Phương Bất Bại (khóa)
1 Tẩy Tủy Đơn (khóa)
5 Tiền Thảo Lộ  (khóa)
5,000 Tiền Vạn
4 Võ Lâm Truyền Kỳ
4 Ngọc Chưa Giám Định (khóa)
10,000 điểm Trùng Phùng
1 sách Kỹ Năng Đồng Hành cấp 1 (khóa)
100 Hiệp Khách Đơn (khóa)
5   Võ Lâm Truyền Kỳ
Bộ Bảo Rương Tính Năng x2 (khóa)
10 Chìa Khóa Bảo Rương (khóa)
500 điểm quân nhu
5,000 Tiền Vạn
6    Võ Lâm Truyền Kỳ
10,000 điểm Trùng Phùng
5 Tiền Thảo Lộ (khóa)
1 sách Kỹ Năng Đồng Hành cấp 2 (khóa)
100 Hiệp Khách Đơn (khóa)
7    Võ Lâm Truyền Kỳ
20,000 điểm Chiến Công
20,000 Exp Hiệp Khách
20,000 điểm Trùng Phùng
1 Tẩy Tủy Đơn (khóa)
5 Tàng Bảo Đồ (khóa)
5,000 Tiền Vạn
8      Võ Lâm Truyền Kỳ
1 sách Kỹ Năng Đồng Hành cấp 3 (khóa)
Bộ Bảo Rương Tính Năng x1 (khóa)
5 Chìa Khóa Bảo Rương (khóa) 100 Hiệp Khách Đơn (khóa)
1 Mặt Nạ Hoàng Kim ngẫu nhiên (90 ngày, khóa)
9  Võ Lâm Truyền Kỳ Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Trương Vô Kỵ (khóa)
1 sách Kỹ Năng Đồng Hành cấp 2 (khóa)
10 điểm tài lãnh đạo
5,000 Tiền Vạn
10  Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Tu Luyện Châu (3 ngày, khóa)
5 Tiền Thảo Lộ (khóa)
1000 điểm quân nhu
100 Hiệp Khách Đơn (khóa)
11    Võ Lâm Truyền Kỳ
2 Tu Luyện Đơn (khóa)
1 Dị Dung Thuật (khóa)
1 sách Kỹ Năng Đồng Hành cấp 2 (khóa)
5,000 Tiền Vạn
12   Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Cửu Âm Chân Kinh (khóa)
5 Tiền Thảo Lộ (khóa)
1000 điểm quân nhu
100 Hiệp Khách Đơn (khóa)
13    Võ Lâm Truyền KỳVõ Lâm Truyền Kỳ
1 Cửu Dương Thần Công (khóa)
1 sách Kỹ Năng Đồng Hành cấp 2 (khóa)
5,000 Tiền Vạn
1 Xích Thố Chiến Mã (90 ngày, khóa)
14   Võ Lâm Truyền Kỳ
1 Dịch Cân Kinh (khóa)
20,000 điểm Chiến Công
20,000 Exp Hiệp Khách
20,000 điểm Trùng Phùng
5 Tiền Thảo Lộ (khóa)
1000 điểm quân nhu
100 Hiệp Khách Đơn (khóa)
15 Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Ngẫu nhiên 1 Đồng Hành SSS
1 Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân (vĩnh viễn)
1 Binh Phù cấp 9 theo phái (90 ngày, khóa)
1 Ấn Soái cấp 9 theo phái (90 ngày, khóa)

Điểm danh nhận thưởng

Ngẫu nhiên 1 phần thưởng
Võ Lâm Truyền Kỳ
5,000 Tiền Vạn
500 điểm quân nhu
5,000 Điểm Trùng Phùng
1 Bảo Rương Tính Năng (khóa)
1 Ngọc Chưa Giám Định (khóa)
1 Sách Kỹ Năng Đồng Hành cấp 2 (khóa)
5 Tiền Thảo Lộ (khóa)
5 Tàng Bảo Đồ (khóa) 20 Mật Tịch Kỹ Năng 120

Quà Trở Về

 • Thời gian kết thúc sự kiện: 30/04/2021
 • Mỗi gói quà giới hạn tối đa 30 tỷ Exp

Gói quàPhần thưởngGiá KNB
VLTK - Công Thành Chiến
Năm Mới Sum Vầy

Chắc chắn nhận được:
500 triệu Exp
1 Rương Hiệp Khách SS (HSD 30 ngày)
1 Rương Hiệp Khách S (HSD 30 ngày)
1 Rương Hiệp Khách A (HSD 30 ngày)
1 Rương Hiệp Khách B (HSD 30 ngày)
1 Rương Hiệp Khách C (HSD 30 ngày)

Có cơ hội nhận 1 phần thưởng:
100,000 Exp hiệp khách
200,000 Exp hiệp khách
1,000,000 Exp hiệp khách
10,000,000 Exp hiệp khách
1 Đông Phương Bất Bại (HSD 30 ngày)
1 Trương Vô Kỵ (HSD 30 ngày)

50
VLTK - Công Thành Chiến
Năm Mới Hạnh Phúc

Chắc chắn nhận được:
500 triệu Exp
100 Danh Tướng Lệnh
100 Bá Vương Lệnh
100 Hoàng Đế Lệnh
10,000 Điểm chiến công

Có cơ hội nhận 1 phần thưởng:
100,000 Điểm chiến công
200,000 Điểm chiến công
1,000,000 Điểm chiến công
10,000,000 Điểm chiến công
1 Quân Hàm Hoàng Đế

100
VLTK - Công Thành Chiến
Năm Mới An Khang

Chắc chắn nhận được:
500 triệu Exp
100 Sách Exp Đồng Hành
100 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (cấp 1)
100 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
1 Sách Đột Phá Đồng Hành (cấp 1)

Có cơ hội nhận 1 phần thưởng:
10 Mảnh Đồng Hành SSS
20 Mảnh Đồng Hành SSS
100 Mảnh Đồng Hành SSS
200 Mảnh Đồng Hành SSS
1 Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1
10 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành

200
VLTK - Công Thành Chiến
Năm Mới Thịnh Vượng

Chắc chắn nhận được:
500 triệu Exp
20 Thủy Tinh Trắng
20 Thần Bí Khoáng Thạch
10,000 Tiền Vạn

Có cơ hội nhận 1 phần thưởng:
Ngẫu nhiên 1 Trang Bị Bạch Kim từ +0 đến +10 vĩnh viễn

400

Cửa hàng Trùng Phùng

 • Thời gian kết thúc sự kiện: 30/04/2021

Tên góiPhần thưởng (khóa)
VLTK - Công Thành Chiến
Gói Tiềm Năng (Sơ)
Giá 600 điểm
2 Tẩy Tủy Kinh 2
4 Viên Sức Mạnh
4 Viên Sinh Khí
4 Viên Thân Pháp
4 Viên Nội Công
VLTK - Công Thành Chiến
Gói Tiềm Năng (Trung)
Giá 2,400 điểm
4 Tẩy Tủy Kinh 3
6 Viên Sức Mạnh
6 Viên Sinh Khí
6 Viên Thân Pháp
6 Viên Nội Công
VLTK - Công Thành Chiến
Gói Tiềm Năng (Cao
Giá 9,600 điểm
6 Tẩy Tủy Kinh 4
8 Viên Sức Mạnh
8 Viên Sinh Khí
8 Viên Thân Pháp
8 Viên Nội Công

Đua TOP 10 Đẳng cấp

 • Thời gian xét hạng: 23h59 ngày 24/04/2021

HạngPhần thưởng
1 Danh Hiệu Tông Sư
5 triệu Exp Hiệp Khách
1 Cặp nhẫn Vô Danh +10
1 Bộ trang bị Bạch Kim +10 (theo đường phái)
1 Quân Hàm Hoàng Đế
1 Ngọc Tỉ
1 Phù Tiết
1 Đồng Hành SSS (được chọn)
50 Rương Hiệp Khách SS, S, A, B, C mỗi loại
1 Mặt Nạ Hoàng Kim (được chọn)
1 Ngựa Hoàng Kim Xích Thố Chiến Mã
2 5 triệu Exp Hiệp Khách
1 Cặp nhẫn Vô Danh +9
1 Bộ trang bị Bạch Kim +9 (theo đường phái)
1 Quân Hàm Hoàng Đế
1 Ngọc Tỉ
1 Phù Tiết
1 Đồng Hành SSS (được chọn)
30 Rương Hiệp Khách SS, S, A, B, C mỗi loại
3 5 triệu Exp Hiệp Khách
1 Cặp nhẫn Vô Danh +8
1 Bộ trang bị Bạch Kim +8 (theo đường phái)
1 Quân Hàm Hoàng Đế
1 Ngọc Tỉ
1 Phù Tiết
1 Đồng Hành SSS (được chọn)
15 Rương Hiệp Khách SS, S, A, B, C mỗi loại
4 - 6 4 triệu Exp Hiệp Khách
1 Bộ trang bị Bạch Kim +8 (theo đường phái)
1 Đồng Hành SSS (được chọn)
10 Rương Hiệp Khách SS, S, A, B, C mỗi loại
7 - 10 3 triệu Exp Hiệp Khách
1 Bộ trang bị Bạch Kim +7 (theo đường phái)
1 Đồng Hành SSS (được chọn)
5 Rương Hiệp Khách SS, S, A, B, C mỗi loại

Đua TOP Công Thành Định Danh

 • Bang hội đạt hạng 1 tại xếp hạng công thành có thể đặt tên cho máy chủ của mình.
 • Quy tắc đặt tên:

   • Tên có 2 ký tự (thí dụ: Võ Lâm, Kiếm Thế, Phong Thần...)
   • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của các vĩ nhân, lãnh đạo chính quyền các cấp, những anh hùng trong lịch sử.
   • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung liên quan đến các sự việc hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam.
   • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.
   • Không đặt bất cứ tên nào có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Võ Lâm Truyền Kỳ cũng như của công ty phát hành.
   • Không đặt tên có thể khiến người khác hiểu lầm hay liên tưởng tên đó (tức nhân vật hoặc bang phái sở hữu tên đó) có liên quan đến các thành viên trong công ty VNG hay bản thân công ty VNG.
   • Không đặt bất kỳ tên nào ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.
   • Không đặt bất kỳ tên nào đi ngược lại thuần phong mỹ tục hay truyền thống văn hóa Việt Nam.
   • Bang Chủ gửi tên muốn đặt về hotro.zing.vn sau khi có kết quả xếp hạng công thành.
   • Tên muốn đặt phải được thông qua sự xem xét của Ban Điều Hành, nếu tên không phù hợp BĐH có quyền từ chối và yêu cầu cung cấp lại.
   • Trường hợp không cung cấp lại, quyền đặt tên sẽ do BĐH quyết định.
 • Thời gian diễn ra và phần thưởng: Công bố sau trong bản tin Công Thành Định Danh.
Các thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc liên hệ hỗ trợ website hotro.zing.vn để được xử lý tốt nhất.