Tầm Tiến Cử Lệnh

Tầm Tiến Cử Lệnh

Tiến Cử Lệnh chính là "tấm vé thông hành" đưa các hùng Bang đến với giải đấu danh giá nhất cộng đồng VLTK Công Thành Chiến - Tuyệt Đỉnh Bang mùa 3, chỉ cần tham gia các tính năng Bang hội như: Vượt Ải, Tống Kim, Viêm Đế, Phong Lăng Độ, Bang Hội Tranh Đoạt Chiến,... hoặc Lệnh Bài Chiêu Mộ sẽ sở hữu ngay Tiến Cử Lệnh cùng các phần thưởng giá trị khác.

Từ đó toàn thể nhân sĩ của Bang hội sẽ tiến hành nộp các "tấm vé thông hành" Lệnh Bài Tiến Cử cho Bang hội mình đoạt lấy 1 trong 16 tấm vé Vàng đến với giải đấu Tuyệt Đỉnh Bang 3. Ngay sau đây là thông tin sự kiện Tiến Cử Hùng Bang được diễn ra từ ngày 15/10/2016 như sau:

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 15/10 - 24h00 ngày 21/10/2016.
 • Đối tượng: Tất cả máy chủ (trừ máy chủ Hoàng Kim).
 • Lưu ý:
  • Đẳng cấp từ 120 trở lên mới có thể sử dụng Lệnh Bài Chiêu Mộ.
  • Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Sứ Giả Tuyệt Đỉnh Bang
 • Vị trí: Lâm An (175/206).
 • Chức năng:
  • Nộp & xem bảng xếp hạng Tiến Cử Lệnh.
  • Nhận phần thưởng đạt mốc.
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 24h00 ngày 21/10/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Tiến Cử Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia các tính năng Bang Hội hoặc sử dụng Lệnh Bài Chiêu Mộ.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan DuocNemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nộp tích lũy tiến cử tham gia Tuyệt Đỉnh Bang 3.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 21/10/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Lệnh Bài Chiêu Mộ
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 01 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nhấp phải nhận thưởng & ngẫu nhiên nhận Tiến Cử Lệnh (đẳng cấp từ 120 trở lên mới có thể sử dụng).
 • Giới hạn: 1.500 vật phẩm/nhân vật.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 21/10/2016.
VLTK - Công Thành Chiến
Hộp Lệnh Bài Chiêu Mộ
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 95 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Được Xếp Chồng DuocGiaoDich DuocBayBan KONemRa CuaHang0Dong
 • Công dụng: Nhấp phải nhận 100 Lệnh Bài Chiêu Mộ.
 • Hạn sử dụng: 24h00 ngày 21/10/2016.

Tham gia tính năng nhận Tiến Cử Lệnh

 • Lưu ý:
  • Trống ít nhất 2x6 ô hành trang để nhận thưởng (đầy rương sẽ mất).
  • Nhiệm vụ Tống Kim được tính trên điểm tích lũy cá nhân đạt được trong trận đến cuối trận sẽ nhận được.
  • Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh & Đầu Lĩnh: Chỉ nhân sĩ hạ gục Boss mới có thể nhận.
Nhiệm vụ (nhấp xem)Điều kiệnTiến Cử Lệnh nhận
Vượt Ải Vượt thành công ải 28 20
Tích lũy Tống Kim - Cá Nhân 2.000 điểm 40
Viêm Đế Vượt thành công ải 10 20
Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh Hạ gục Boss 20
Boss Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh 40
Bang Hội Tranh Đoạt Chiến Thu Thập Tài Nguyên Ngẫu nhiên nhận 01

Hướng dẫn Nộp Tiến Cử Lệnh

01 Lệnh Bài Tiến Cử = 01 điểm tích lũy (Bang hội của nhân vật)

 • Tất cả nhân vật khi nộp Tiến Cử Lệnh hệ thống sẽ tự động cộng dồn vào số lượng Tiến Cử Lệnh cho Bang hội của mình.
 • Nhân vật Bang hội nào thì chỉ nộp được cho bang hội đó.
 • Sau 12h00 ngày 21/10/2016 sẽ đóng chức năng Nộp Tiến Cử Lệnh.

Phần thưởng sử dụng Lệnh Bài Chiêu Mộ

 • Đẳng cấp từ 120 trở lên mới có thể sử dụng.
 • Tất cả điểm kinh nghiệm của đều Không cộng dồn.
 • Mỗi lần sử dụng chắc chắn nhận được 1.000.000 điểm kinh nghiệm + ngẫu nhiên 20 Tiến Cử Lệnh + ngẫu nhiên 1 phần thưởng tương ứng bên dưới:
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Tiên Thảo Lộ 
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
Tiên Thảo Lộ - đặc biệt
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
Thiết La Hán Lễ Bao
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
Ngẫu nhiên 1/2/3/4/5 Ngọc Lục Bảo
(Nhấp xem công dụng)
500.000 điểm kinh nghiệm
600.000 điểm kinh nghiệm 800.000 điểm kinh nghiệm
900.000 điểm kinh nghiệm 1.000.000 điểm kinh nghiệm
Hoàn Mỹ - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên Hoàn Mỹ - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
Hoàn Mỹ - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ Hoàn Mỹ - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
Cực Phẩm - Định Quốc Thanh Sa Trường Sam Cực Phẩm - Định Quốc Thanh Sa Phát Quán
Cực Phẩm - Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa Cực Phẩm - Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển
Cực Phẩm - Định Quốc Ngân Tầm Yêu Đái Huyền Tinh Cấp 1
(HSD: 30 ngày, nhấp xem công dụng)
Tinh Thạch Cấp 1
(HSD: 30 ngày, nhấp xem công dụng)
Chìa Khóa Hoàng Kim
(HSD: 30 ngày, nhấp xem công dụng)
Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển Hồng ảnh Kiếm Bài
Hồng ảnh Mục Túc Hồng ảnh Tụ Chiêu
Trấn Hồn Thạch
(HSD: 30 ngày, nhấp xem công dụng)

Thưởng đạt mốc dùng Lệnh Bài Chiêu Mộ

Mốc đã dùng vật phẩmPhần thưởng
100

Ngẫu nhiện nhận 1 trong 4 phần thưởng:

 • 100 Vạn lượng
 • 200 Vạn lượng
 • Băng Phách Ngân Châm Cấp 3
 • Toái nguyệt Đao Cấp 3
300

Ngẫu nhiện nhận 1 trong 4 phần thưởng:

 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Huyền Thiết Kiếm Cấp 3
 • Phụng Thiên Họa Kích Cấp 3
 • Lục Ngọc Trượng Cấp 3
500

Ngẫu nhiện nhận 1 trong 4 phần thưởng:

 • 50.000.000 điểm kinh nghiệm
 • Ngựa Bôn Tiêu (HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
 • Ngựa Phi Vân (HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
 • Mặt Nạ Vương Giả (HSD: 07 ngày từ lúc nhận)
1.000

Ngẫu nhiện nhận 1 trong 4 phần thưởng:

 • 100.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 Lãnh Nguyệt Bảo Đao Cấp 3
 • 01 Phá Thiên Chùy Cấp 3
 • 01 Khổng Tước Linh Cấp 3
1.500

Ngẫu nhiện nhận 1 trong 4 phần thưởng:

 • 200.000.000 điểm kinh nghiệm
 • 01 Đá Vô Cực (HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
 • 01 Ỷ Thiên Kiếm Cấp 3
 • 01 Đồ Long Đao Cấp 3