TOP

Phần thưởng

Ngoài tuyệt thế Kỹ Năng Vốn Có dành cho Bang hội xuất sắc nhất, các phần thưởng khác xuất hiện trong giải đấu lần này cũng là những thần binh trứ danh thiên hạ. Ngay sau đây, thân mời quý nhân sĩ cùng xem qua danh sách phần thưởng của giải đấu Tuyệt Đỉnh Bang dành cho các đại hùng Bang tham gia như sau:

Tiền mặt

Hạng giảiVNĐ/Bang hội
(trao cho Bang chủ)
Quán quân 20.000.000
Á quân 10.000.000
Hạng 3
(2 giải)
5.000.000

Trang bị

Thành tíchVật phẩmSố lượng
Quán quân Phần thưởng đặc biệt
(Kỹ Năng Vốn Có - 60 ngày)
3
Bộ Trang Bị An Bang
(thuộc tính tối đa)
2
Bộ Trang Bị Định Quốc
(thuộc tính tối đa)
2
Võ Lâm Mật Tịch 100
Tẩy Tủy Kinh 100
Thiết La Hán Lễ Bao 30
Á quân Phần thưởng đặc biệt
(Kỹ Năng Vốn Có - 60 ngày)
1
Bộ Trang Bị An Bang
(thuộc tính tối đa)
1
Bộ Trang Bị Định Quốc (thuộc tính tối đa) 1
Võ Lâm Mật Tịch 80
Tẩy Tủy Kinh 80
Thiết La Hán Lễ Bao 15
Hạng 3
(2 giải - thua Bán Kết)
Bộ Trang Bị An Bang
(kháng tối đa, ngẫu nhiên nội lực)
1
Bộ Trang Bị Định Quốc
(hiệu ứng tối đa, ngẫu nhiên sinh lực)
1
Võ Lâm Mật Tịch 40
Tẩy Tủy Kinh 40
Thiết La Hán Lễ Bao 10
Hạng 5 - 8 Bộ Trang Bị An Bang (ngẫu nhiên thuộc tính)
  • Dây chuyền: Kháng 17-18%
  • Nhẫn, ngọc bội: Kháng 28-30%, ngẫu nhiên nội lực.
1
Bộ Trang Bị Định Quốc
(hiệu ứng tối đa, ngẫu nhiên sinh lực)
1
Võ Lâm Mật Tịch 20
Tẩy Tủy Kinh 20
Thiết La Hán Lễ Bao 5
Hạng 9 - 16 Võ Lâm Mật Tịch 20
Tẩy Tủy Kinh 20
Thiết La Hán 80
Hạng 17 - 32
(16 Bang hội đoạt được Ỷ Thiên Kiếm nhưng không tranh được Đồ Long Đao )
Võ Lâm Mật Tịch 10
Tẩy Tủy Kinh 10
Thiết La Hán 40

Ghi chú phần thưởng

Phần thưởngChi tiết
Phần thưởng đặc biệt Kỹ năng vốn có + 1 cấp
(hình ảnh & tính chất: Công bố chi tiết tại lễ bốc thăm chia bảng)
Bộ trang bị An Bang
(thuộc tính tối đa)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Bộ trang bị Định Quốc
(thuộc tính tối đa)
Võ Lâm Truyền kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ
Võ Lâm Truyền Kỳ

Ban Tổ Chức giải đấu Tuyệt Đỉnh Bang