Top

Các tính năng cập nhật tại S5 - Công Thành Chiến - xem ngay

Các tính năng cập nhật tại S5 - Công Thành Chiến - xem ngay

[29-05-2024]

Quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến thân mến,

Chinh phục S5 - Công Thành Chiến sẽ từng bước đưa quý nhân sĩ đến nhiều cảnh giới mới trong hành trình liễu ngộ võ học trung nguyên. Và để tăng thêm phần thú vị cho hảo hữu đó đây, một số nội dung cũng như phần thưởng liên quan đến tính năng Boss Hoàng Kim, Tống Kim và Công Thành Chiến sẽ được cập nhật như sau, quý nhân sĩ cui lòng theo dõi để thuận đường bôn tẩu nhé.

 • Áp dụng: Máy chủ mới S5 - Công Thành Chiến
 • Thời gian áp dụng:  Từ sau bảo trì ngày 30/05/2024

Cập nhật phần thưởng Boss Hoàng Kim Môn Phái

 • Thời gian xuất hiện: 21:40 mỗi ngày
 • Lưu ý: Phần thưởng có xác suất rơi ngẫu nhiên
Tên Boss Địa điểm xuất hiện
Huyền Nhan Đại Sư Thành Thị và Thôn Trấn
(ngẫu nhiên tọa độ)
Vương Tá
Đường Bất Nhiễm
Bạch Doanh Doanh
Thanh Hiễu Sư Thái
Chung Linh Tú
Hà Nhân Ngã
Đoàn Mộc Duệ
Từ Đại Nhạc
Thanh Liên Tử
Phần thưởng CHUNG
Vật phẩm Số lượng
Tiền vạn Ngẫu nhiên 100 → 1000 vạn
Tử Thủy Tinh 1
Lam Thủy Tinh 1
Lục Thủy Tinh 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 1
Tiên Thảo Lộ 5
Thiên Sơn Bảo Lộ 5
Quế Hoa Tửu 5
Võ Lâm Mật Tịch 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam 1
Hiệp Cốt Đa Tình Hoàn 1
Hiệp Cốt Đan Tâm Giới 1
Hiệp Cốt Tình ý Kết 1
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường 1
Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên 1
Nhu Tình  Phụng Nghi Giới Chỉ 1
Nhu Tình  Tuệ Tâm Ngọc Bội 1
Đồ phổ Hoàng Kim - Định Quốc Thanh Sa Trường Sam 1
Đồ phổ Hoàng Kim - Định Quốc Ô Sa Phát Quán 1
Đồ phổ Hoàng Kim - Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa 1
Đồ phổ Hoàng Kim - Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển 1
Đồ phổ Hoàng Kim - Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái 1
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên 1
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn 1
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 1
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 1
Phần thưởng RIÊNG theo Boss
Tên Boss Tên vật phẩm Số lượng

Huyền Nhan Đại Sư
Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão 1
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa 1
Mộng Long Huyền Ti Phát đái 1
Mộng Long Đạt Ma Tăng hài 1
Phục Ma Tử Kim Côn 1
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa 1
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều 1
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài 1
Tứ Không Giáng Ma Giới đao 1
Tứ Không Tử Kim Cà Sa 1
Tứ Không Hộ pháp Yêu đái 1
Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển 1

Vương Tá
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy 1
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp 1
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái 1
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa 1
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương 1
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải 1
Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu 1
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa 1
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao 1
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp 1
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn 1
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển 1

Đường Bất Nhiễm
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao 1
Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp 1
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu 1
Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa 1
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên 1
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù 1
Thiên Quang Sâm La Thúc Đái 1
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc 1
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn 1
Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp 1
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc 1
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý 1
Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán 1
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên 1
Địa Phách Khấu Tâm trạc 1
Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa 1

Bạch Doanh Doanh
U Lung Kim Xà Phát đái 1
U Lung Xích Yết Mật trang 1
U Lung Thanh Ngô Triền yêu 1
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý 1
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận 1
Minh ảo U Độc ám Y 1
Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển 1
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài 1
Chú Phược Phá giáp đầu hoàn 1
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù 1
Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển 1
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa 1

Thanh Hiễu Sư Thái
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm 1
Vô Gian Thanh Phong Truy Y 1
Vô Gian Phất Vân Ti đái 1
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển 1
Vô Ma Ma Ni quán 1
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa 1
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu 1
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài 1
Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán 1
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu 1
Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối 1
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn 1

Chung Linh Tú
Tê Hoàng Phụng Nghi đao 1
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y 1
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái 1
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển 1
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao 1
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên 1
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái 1
Bích Hải Hồng Lăng Ba 1

Hà Nhân Ngã
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn 1
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y 1
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái 1
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển 1
Địch Khái Lục Ngọc Trượng 1
Địch Khái Cửu Đại Cái Y 1
Địch Khái Triền Mãng yêu đái 1
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển 1

Đoàn Mộc Duệ
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương 1
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp 1
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu 1
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển 1
Ma Hoàng Kim Giáp Khôi 1
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên 1
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái 1
Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa 1
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện 1
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên 1
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội 1
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 1

Từ Đại Nhạc
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm 1
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào 1
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội 1
Cập Phong Chân Vũ Kiếm 1
Cập Phong Tam Thanh Phù 1
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm 1
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội 1

Thanh Liên Tử
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết 1
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào 1
Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái 1
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ 1
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan 1
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 1
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái 1
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi 1
Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán 1
Vụ ảo Ki Bán phù chú 1
Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội 1
Vụ ảo Tùng Phong Tuyết ảnh ngoa 1

Tống Kim

 • Mở chức năng đổi Quà Tặng Tống Kim

Tên và hình ảnh Mô tả

Tống Quốc Quân Công

Kim Quốc Quân Công
 • Vị trí: Khu vực báo danh Tống/Kim
 • Chức năng: Đổi Quà Tặng Tống Kim
 • Giới hạn: Tối đa 5 lần/tuần
 • Lưu ý:
  • Mỗi lần đổi tiêu hao 40,000 điểm tích lũy Tống Kim
  • Hành trang còn 5 ô trống mới có thể đổi

Quà Tặng Tống Kim
 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Tống/Kim Quốc Quân Công
 • Tính chất: Khóa, không thể bày bán và giao dịch.
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 5 lần/tuần
 • Chức năng: Chuột phải sử dụng nhận 16.800.000 Exp (cộng dồn)
 • Công Thành Chiến

 • Cập nhật phần thưởng Lễ Bao Công Thành (chi tiết tính năng xem tại đây)
 • Lưu ý: Trận Công Thành Chiến đầu tiên diễn ra vào ngày 31/05/2024
Phần thưởng Số lượng Ghi chú
Kinh Nghiệm 10,000,000 Chắc chắn nhận
Kinh Nghiệm  25,000               Ngẫu nhiên nhận
Kinh Nghiệm  10,000
Kinh Nghiệm  5,000
Tử Thủy Tinh 1
Lam Thủy Tinh 1
Lục Thủy Tinh 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 1
Tiên Thảo Lộ 1
Thiên Sơn Bảo Lộ 1
Quế Hoa Tửu 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Tẩy Tủy Kinh 1
Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam 1
Hiệp Cốt Đa Tình Hoàn 1
Hiệp Cốt Đan Tâm Giới 1
Hiệp Cốt Tình ý Kết 1
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường 1
Nhu Tình Thục Nữ Hạng Liên 1
Nhu Tình  Phụng Nghi Giới Chỉ 1
Nhu Tình  Tuệ Tâm Ngọc Bội 1
Đồ phổ Hoàng Kim - Định Quốc Thanh Sa Trường Sam 1
Đồ phổ Hoàng Kim - Định Quốc Ô Sa Phát Quán 1
Đồ phổ Hoàng Kim - Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa 1
Đồ phổ Hoàng Kim - Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển 1
Đồ phổ Hoàng Kim - Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái 1
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên 1
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn 1
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 1
Đồ phổ Hoàng Kim - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ 1
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tin tức liên quan

Dữ liệu đang cập nhật