Đua Top nhận thưởng

Đua Top nhận thưởng

VLTK - Công Thành Chiến chính thức kỷ niệm 10 năm ra mắt cộng đồng nhân sĩ võ lâm bằng hoạt động khai mở máy chủ mới với tên gọi Công Thành Chiến, có thể nói đây là cơ hội đặc biệt để quý nhân sĩ hòa mình trở lại với những khoảng khắc ngày đầu của Tình Trong Thiên Hạ. Tất cả mọi thông tin cụ thể từ lộ trình luyện cấp đến hành trình Đua Top cực hấp dẫn để sẵn sàng chào đón Tân Thủ ghé qua, nâng cao chén rượu giao bang, lên ngựa tiếp tục hành trình phiêu lưu giang hồ...

Rồi sau đó, anh hùng xuất thiếu niên từ các danh môn đại phái đủ trình hạ sơn so kè cao thấp cùng các cao thủ gần xa, thỏa sức cơ mưu túc trí, vạn biến khôn lường, khắc chế vạn thủ, đại phát thần uy để thực thi đại nghĩa, bình yên quần hùng. Và ngay lúc này, server Công Thành Chiến sắp bắt đầu, quý anh thư hào kiệt nhanh lộ diện nào...

GIỚI HẠN 4 NHÂN VẬT/1 PC | KIỂM SOÁT TIỀN VẠN TỐI ƯU
KINH NGHIỆM TĂNG CẤP CHỦ YẾU TỪ DIỆT QUÁI

Tặng quà máy chủ mới Công Thành Chiến

 • Thời gian nhận quà: 10h00 ngày 22/03 đến 23h59 ngày 05/04/2024
 • Đối tượng tham gia: Tất cả nhân vật ở máy chủ mới Công Thành Chiến
 • Phần thưởng: 1 Thẻ 7 ngày chưa kích hoạt (7 ngày, khóa)
NPCThông tin

Sứ Giả Tân Thủ
 • Vị trí: Ở các Thôn trấn
 • Chức năng: Nhận thưởng

Đua Top Cá Nhân

 • Thời gian diễn ra: 10h00 ngày 22/03/2024 đến 23h59 ngày 22/03/2025
 • Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi tại máy chủ Công Thành Chiến
 • Hình thức xét thưởng: Nhân vật khi đạt cấp yêu cầu hãy đến gặp NPC Sứ Giả Tân Thủ để nhận thưởng đua Top luyện cấp
Mốc Đẳng CấpPhần thưởngSố lượngHSD
(ngày)
Tính chất
90 Túi Ngựa 80 (tùy chọn ngựa 80) 1 30 Khóa
Tiên Thảo Lộ 5 30 Khóa
Sách kỹ năng cấp 90 1 30 Khóa
100 Phi Vân 1 30 Khóa
Tiên Thảo Lộ 5 30 Khóa
Thiên Sơn Bảo Lộ 2 30 Khóa
120 Bôn Tiêu 1 30 Khóa
Rương Hoàng Kim Môn Phái
(tùy chọn) (Mở tùy chọn 1 món Hoàng Kim Môn Phái, HSD theo rương)
1 30 Khóa
Tiên Thảo Lộ 7 30 Khóa
Thiên Sơn Bảo Lộ 3 30 Khóa
130 Xích Long Câu 1 30 Khóa
Rương Hoàng Kim Môn Phái
(tùy chọn) (Mở tùy chọn 1 món Hoàng Kim Môn Phái, HSD theo rương)
1 30 Khóa
Bộ trang bị Hồng Ảnh (thuộc tính cao nhất) 1 30 Khóa
Tiên Thảo Lộ 9 30 Khóa
Thiên Sơn Bảo Lộ 4 30 Khóa
140 Siêu Quang 1 30 Khóa
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (Mở tùy chọn 1 món Hoàng Kim Môn Phái, HSD theo rương) 1 30 Khóa
Bộ trang bị Hồng Ảnh (thuộc tính cao nhất) 1 30 Khóa
Tiên Thảo Lộ 10 30 Khóa
Thiên Sơn Bảo Lộ 5 30 Khóa
150 Phong Vân Thần Mã 1 30 Khóa
Rương Hoàng Kim Môn Phái
(tùy chọn) (Mở tùy chọn 1 món Hoàng Kim Môn Phái, HSD theo rương)
1 30 Khóa
Bộ trang bị Hồng Ảnh (thuộc tính cao nhất) 1 30 Khóa
Tiên Thảo Lộ 15 30 Khóa
Thiên Sơn Bảo Lộ 10 30 Khóa
 • Thời gian ghi nhận thưởng ở từng mốc.
  • Sau bảo trì  22/05/2024, sẽ tổng kết Top 4 thế giới để trao thưởng đợt 1.
  • Sau bảo trì  22/09/2024, sẽ tổng kết Top 4 thế giới để trao thưởng đợt 2.
  • Sau bảo trì  22/03/2025, sẽ tổng kết Top 4 thế giới để trao thưởng đợt 3.
 • Phần Thưởng TOP 4 Thế Giới:
Thời gianHạngPhần thưởngSố lượngHSD (ngày)
Đợt 1 (ghi nhận ngày 22/5/2024) 1 Ngựa theo cấp nhân vật 1 60
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) - (tùy chọn trang bị Hoàng Kim Môn Phái thuộc tính ngẫu nhiên) 1  -
Tùy chọn bộ: An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình (thuộc tính tối đa) - Hạng 1 chọn trước 1  -
Danh Hiệu: Võ Lâm Cao Thủ 1 60
2 Ngựa theo cấp nhân vật 1 60
Rương Hoàng Kim Đường Phái
(tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn Đường Phái, ngẫu nhiên nhận trang bị Hoàng Kim theo Đường Phái đã chọn
1  -
Tùy chọn bộ: An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình (thuộc tính tối đa) - Hạng 2 chọn sau hạng 1 1  -
Danh Hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt 1 60
3 Ngựa theo cấp nhân vật 1 60
Rương Hoàng Kim Môn Phái
(ngẫu nhiên) - Mở ngẫu nhiên nhận 1 món Hoàng Kim Môn Phái
1  -
Tùy chọn bộ: An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình (thuộc tính tối đa) - Hạng 3 chọn sau hạng 1 và 2 1  -
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ 1 60
4 Ngựa theo cấp nhân vật 1 60
Tùy chọn bộ: An Bang, Định Quốc, Hiệp Cốt, Nhu Tình (thuộc tính tối đa) - Mặc định Bộ trang bị còn lại 1  -
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ 1 60
Đợt 2 (ghi nhận ngày 22/09/2024) 1 Ngựa theo cấp nhân vật 1 180
Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) - Chỉ số đẹp 1  -
Danh Hiệu: Võ Lâm Cao Thủ 1 180
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] 1 180
Trang Sức (Loại 1) 1 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] 1 180
2 Ngựa theo cấp nhân vật 1 180
Rương Hoàng Kim Môn Phái
(tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn trang bị Hoàng Kim Môn Phái
1  -
Danh Hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt 1 180
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] 1 180
Trang Sức (Loại 1) 1 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] 1 180
3 Ngựa theo cấp nhân vật 1 180
Rương Hoàng Kim Đường Phái
(tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn đường phái, ngẫu nhiên nhận được trang bị hoàng kim theo đường phái đã chọn
1  -
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ 1 180
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] 1 180
Trang Sức (Loại 1) 1 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] 1 180
4 Ngựa theo cấp nhân vật 1 180
Rương Hoàng Kim Đường Phái
(ngẫu nhiên) - Mở ngẫu nhiên nhận 1 món Hoàng Kim Môn Phái
1  -
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ 1 180
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] 1 180
Trang Sức (Loại 1) 1 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] 1 180
Đợt 3 (ghi nhận ngày 22/3/2025) 1 Ngựa theo cấp nhân vật 1 180
Hoàng Kim Môn Phái (Trấn Bang) - tùy chọn môn phái 1  -
Danh Hiệu: Võ Lâm Cao Thủ 1 180
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] 1 180
Trang Sức (Loại 2) 1 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 2] 1 180
2 Ngựa theo cấp nhân vật 1 180
Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) - Chỉ số đẹp 1  -
Danh Hiệu: Võ Lâm Hào Kiệt 1 180
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] 1 180
Trang Sức (Loại 2) 1 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 2] 1 180
3 Ngựa theo cấp nhân vật 1 180
Rương Hoàng Kim Môn Phái
(tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn trang bị Hoàng Kim Môn Phái
1  -
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ 1 180
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] 1 180
Trang Sức (Loại 2) 1 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 2] 1 180
4 Ngựa theo cấp nhân vật 1 180
Rương Hoàng Kim Đường Phái
(tùy chọn)(thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn Đường Phái, ngẫu nhiên nhận được trang bị Hoàng Kim theo Đường Phái đã chọn
1  -
Danh Hiệu: Giang Hồ Cao Thủ 1 180
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 2] 1 180
Trang Sức (Loại 2) 1 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 2] 1 180
Khi đạt CấpNgựa nhận
100
Ngựa Phi Vân
120
Ngựa Phiên Vũ
130
Ngựa Xích Long Câu
140
Ngựa Siêu Quang
150
Ngựa Phong Vân Thần Mã

Đua TOP Bang hội

 • Thời gian diễn ra: 3 trận công thành ngày 27/09, 04/10 và 11/10/2024
 • Thời gian tổng kết điểm: Ngày thứ Hai sau trận Công Thành cuối cùng
 • Đối tượng tham gia: Tất cả Bang hội tại máy chủ Công Thành Chiến
 • Cách tính điểm trong 1 trận Công Thành:
  • Bang hội chiếm nhiều Thành nhất được 4 điểm. Lưu ý: Nếu 1 Bang hội chiếm cả 7 Thành thì chỉ được 3 điểm
  • Bang hội chiếm nhiều Thành thứ 2 được 3 điểm
  • Bang hội chiếm nhiều Thành thứ 3 được 2 điểm
  • Nếu 2 Bang hội có số lượng Thành bằng nhau sẽ xét ưu tiên dựa trên Thành thị chiếm được, thứ tự ưu tiên như sau:
STTThành
1 Tương Dương
2 Biện Kinh
3 Lâm An
4 Phượng Tường
5 Dương Châu
6 Thành Đô
7 Đại Lý
  • Ví dụ: Bang hội A chiến được 3 thành (chiếm Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý), Bang hội B cũng chiếm được 3 thành (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.
  • Sau 3 tuần thi đấu sẽ lấy tổng điểm để làm căn cứ xếp hạng.
  • Nếu 2 bang hội có tổng số điểm bằng nhau, thì sẽ xét ưu tiên dựa trên thành thị chiếm được ở tuần thi đấu cuối (11/10/2024), thứ tự ưu tiên như bảng trên.

Ví dụ: Bang hội A sau 3 tuần có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được (chiếm Phượng Tường, Tương Dương, Đại Lý), Bang hội B sau 3 tuần cũng có tổng điểm xếp hạng là 6, ở tuần cuối chiếm được 3 thành (Lâm An, Dương Châu, Thành Đô). Theo danh sách thứ tự ưu tiên, Bang hội A sẽ hạng 1 do chiếm được Tương Dương.

 • Phần thưởng:
   • Phần thưởng sẽ GM trao trực tiếp cho nhân vật Bang chủ khi tổng kết điểm.
   • Thời gian trao thưởng dự kiến: Trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc.
   • Lưu ý: Bang chủ vui lòng không tiến hành thoái vị/nhường chức trong thời gian trao giải. Bổn Trang sẽ từ chối giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc nhận thưởng.

Phần thưởng Đua Top Bang hội

Phần thưởng hàng tuần
 • Từ ngày 24/05 đến ngày 20/09/2024, Top 3 Bang Hội có điểm công thành sẽ được nhận thưởng như sau:
ĐợtHạngKNB
Đợt 1
24/05 – 14/06
1 3,000
2 2,000
3 1,000
Đợt 2
21/06 – 12/07
1 3,000
2 2,000
3 1,000
Đợt 3
19/07 – 09/08
Cập nhật sau
Đợt 4
16/08 – 06/09
Cập nhật sau
Phần thưởng chung cuộc
HạngVật phẩmSố lượngHSD (ngày)
1 Cặp Vô Danh Giới Chỉ 1 90
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 5 30
Ngựa theo cấp nhân vật Cao Nhất 5 180
Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) - Chỉ số đẹp 2  -
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] 5 180
Trang Sức (Loại 1) 5 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] 5 180
2 Cặp Vô Danh Giới Chỉ 1 60
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 3 30
Ngựa theo cấp nhân vật Cao Nhất 3 180
Rương Hoàng Kim Môn Phái (tùy chọn) (thuộc tính ngẫu nhiên) - tùy chọn trang bị Hoàng Kim Môn Phái 2 -
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] 3 180
Trang Sức (Loại 1) 3 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] 3 180
3 Cặp Vô Danh Giới Chỉ 1 60
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 3 30
Ngựa theo cấp nhân vật Cao Nhất 2 180
Rương Hoàng Kim Đường Phái (tùy chọn) - tùy chọn đường phái, random trang bị của đường phái đó 2 -
Hoàng Kim Ấn (Cường Hóa) [Cấp 1] 2 180
Trang Sức (Loại 1) 2 180
Phi Phong Lăng Vân [Cấp 1] 2 180
 • Ngoài ra Bang hội đạt TOP 1 sẽ đồng thời được chọn tên máy chủ, quy tắc đặt tên sau.
Danh sách
Hoàng Sơn Kỳ Sơn My Sơn Linh Giang Triết Giang
Lương Sơn Thục Sơn Vân Sơn Nam Giang Hương Giang
Phật Sơn Dược Sơn Trúc Sơn Tây Giang Hồng Giang
Kim Sơn Ngọc Sơn Khánh Sơn Tương Giang
Tuyết Sơn Tiêu Sơn Ngân Sơn Đông Giang
Thiên Sơn Ly Sơn Nhật Sơn Cửu Giang Hoàng Hải
Hằng Sơn Chung Sơn Mai Sơn Châu Giang Nam Hải
Tung Sơn Lư Sơn Phong Sơn Lệ Giang
Hoa Sơn Vu Sơn Bảo Sơn Long Giang
Thái Sơn Hành Sơn Trường Giang

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.