Nhiệm vụ Dã Tẩu

Nhiệm vụ Dã Tẩu

Đến với hoạt động thân thuộc với nhân sĩ võ lâm từ những ngày đầu là nhiệm vụ Dã Tẩu, thân mời quý nhân sĩ thuộc máy chủ mới Công Thành Chiến cùng đến nhận nhiệm vụ để đoạt bảo vật võ lâm.

 • Áp dụng: Máy chủ mới Công Thành Chiến
 • Điều kiện tham gia
  • Nhân vật từ cấp 1 trở lên
  • Có kích hoạt thẻ VIP

NPC và Vật phẩm liên quan

Tên & hình ảnhMô tả

Dã Tẩu
 • Vị trí: Tương Dương (201.207)
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ
  • Hủy nhiệm vu
  • Hoàn thành nhiệm vụ
  • Xem tình hình chuỗi nhiệm vụ
  • Nhận thưởng mốc hoàn thành nhiệm vụ


Hoàn Thành Dã Tẩu
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 1 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể giao dịch và bày bán, bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Dùng để hoàn thành nhanh 1 nhiệm vụ Dã Tẩu


Lệnh Bài Dã Tẩu
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 5 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể giao dịch và bày bán, bán shop 0 lượng
 • Chức năng: Dùng để tăng thêm 5 nhiệm vụ Dã Tẩu
 • Giới hạn: Tối đa mỗi ngày 1 lần/nhân vật

Cách thức tham gia

 • Giới hạn nhiệm vụ: 10 lần miễn phí/ngày.
 • Sử dụng Lệnh Bài Dã Tẩu để tăng thêm 5 nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Lưu ý: tất cảtrang bị trao cho Dã Tẩu khi làm nhiệm vụ sẽ không được hoàn trả.

 • Có thể hủy nhiệm vụ đang nhận và có thể nhận nhiệm vụ tiếp theo. Ví dụ: Nhân sĩ hủy nhiệm vụ thứ 7 thì nhiệm vụ nhận tiếp theo sẽ là nhiệm vụ thứ 8.
 • Nếu hủy nhiệm vụ thì sẽ không bị reset số tích lũy nhiệm vụ đã hoàn thành.
 • Vào 00h00 mỗi ngày: Hệ thống sẽ làm mới (reset) lại số lần làm nhiệm vụ của nhân vật:
 • Nếu nhân vật đang nhận nhiệm vụ và qua thời gian reset thì nhiệm vụ đang nhận sẽ được tính là nhiệm vụ đầu tiên của ngày mới.
 • Dùng vật phẩm Hoàn Thành Dã Tẩu được bán tại Kỳ Trân Các để hoàn thành nhanh nhiệm vụ, số lượng cần khi hoàn thành nhiệm vụ như sau:
Nhiệm vụSố lượng yêu cầu
Nhiệm vụ thứ 1 1
Nhiệm vụ thứ 2 2
Nhiệm vụ thứ 3 3
Nhiệm vụ thứ 4 4
Nhiệm vụ thứ 5 5
Từ nhiệm vụ thứ 6 - 15 5
 • Thưởng mốc hoàn thành nhiệm vụ gồm các mốc: 600, 900, 1200, 1800, 2700, 3000. Sau khi nhận thưởng mốc hoàn thành 3000 nhiệm vụ hệ thống sẽ làm mới (reset) số lần hoàn thành nhiệm vụ về 0.
 • Nhân vật đạt mốc nhiệm vụ nhưng không nhận thưởng mốc: Không thể tiếp tục nhận nhiệm vụ mới.

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ

Phần thưởngChi tiếtGhi chú
Kinh nghiệm
(không cộng dồn)
1,000,000 Chắc chắc nhận
Ngân lượng 2000 lượng Ngẫu nhiên nhận 1 loại
4000 lượng
6000 lượng
1 vạn lượng
Ngẫu nhiên Tâm Tâm Tương ánh phù Ngẫu nhiên nhận 1 loại
Tiên Thảo Lộ
Bách Quả Lộ
Thiên Sơn Bảo Lộ
Pháo Hoa
Hoa Hồng
Phi Tốc Hoàn
Đại Lực Hoàn
Thiết La Hán
Tinh Hồng Bảo Thạch
Lam Thủy Tinh
Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ

 • Lưu ý:
  • Rương Hoàng Kim Đường Phái Chọn (hsd 30 ngày, khóa): mở tùy chọn 1 món Hoàng Kim Môn Phái, HSD 30 ngày
  • Rương Hoàng Kim Môn Phái (ngẫu Nhiên): mở ngẫu nhiên nhận 1 món Hoàng Kim Môn Phái
  • Các mốc phần thưởng 600 - 900 - 1200 - 1800: Nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng
MốcPhần thưởngSố lượng
600 Định Quốc Thanh Sa Trường Sam 1
Định Quốc Thanh Sa Phát Quán 1
Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa 1
Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển 1
Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái 1
900 Định Quốc Thanh Sa Trường Sam 1
Định Quốc Thanh Sa Phát Quán 1
Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa 1
Định Quốc Từ Đằng Hộ Uyển 1
Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái 1
1200 An Bang Tinh Thạch Hạng Liên 1
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn 1
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 1
An Bang Kế Huyết Thạch Giới Chỉ 1
1800 An Bang Tinh Thạch Hạng Liên 1
An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn 1
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội 1
An Bang Kế Huyết Thạch Giới Chỉ 1
2700 Rương Hoàng Kim Đường Phái Chọn (hsd 30 ngày, khóa) (30 ngày) 1
3000 Rương Hoàng Kim Môn Phái (ngẫu Nhiên) 1
Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.