Phúc Lợi Tân Thủ

Phúc Lợi Tân Thủ

Phúc lợi Tân thủ ngay tại VLTK - Công Thành Chiến, để kích hoạt Quà thẻ VIP thân mời quý nhân sĩ cùng xem chi tiết nội dung sau đây nhé.

 • Áp dụng: Các máy chủ 

Quà Tân Thủ

Tên & hình ảnhMô tả


Quà Tân Thủ
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 50 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng, có thể bày bán và giao dịch, bán shop 0 lượng
 • Giới hạn: Tối đa dùng 1 lần/nhân vật
 • Lưu ý: Phần thưởng nhận được là khóa
 • Phần thưởng:
  • 25 Tiên Thảo Lộ (HSD 30 ngày)
  • 5 Thiên Sơn Bảo Lộ (HSD 30 ngày)
  • 1 Tử Thủy Tinh
  • 1 Lam Thủy Tinh
  • 1 Lục Thủy Tinh
  • 6 Tinh Hồng Bảo Thạch
  • 1 Cải Tính Chi Lệnh
  • 1 Rương Vũ Khí Lam Lv10 (sử dụng nhận 1 vũ khí Lam cấp 10 ngẫu nhiên 5 đến 6 thuộc tính)

Quà Đăng Nhập

 • Lưu ý: Nhận tại giao diện Phúc Lợi → Đăng Nhập, phần thưởng nhận được là khóa và có HSD

NgàyPhần thưởng
Ngày 1

5 Tiên Thảo Lộ
5 Bao Dược Tốc
1 Rương Thú Cưỡi Lv10
(sử dụng nhận ngẫu nhiên Ngựa cấp 60)

Ngày 2

5 Tiên Thảo Lộ
5 Bao Dược Tốc
5 Hoàn Thành Dã Tẩu
1 Lệnh Bài Dã Tẩu

Ngày 3

5 Tiên Thảo Lộ
5 Bao Dược Tốc
5 Hoàn Thành Dã Tẩu
1 Lệnh Bài Dã Tẩu

Ngày 4

5 Tiên Thảo Lộ
5 Bao Dược Tốc
5 Hoàn Thành Dã Tẩu
1 Lệnh Bài Dã Tẩu

Ngày 5

5 Tiên Thảo Lộ
5 Bao Dược Tốc
5 Hoàn Thành Dã Tẩu
1 Lệnh Bài Dã Tẩu

Ngày 6

5 Tiên Thảo Lộ
5 Bao Dược Tốc
5 Hoàn Thành Dã Tẩu
1 Lệnh Bài Dã Tẩu

Ngày 7

5 Tiên Thảo Lộ
5 Bao Dược Tốc
10 Trang Bị Xanh cấp 90

Quà Mỗi Ngày

 • Lưu ý:
  • Phần thưởng Chắc chắn nhận là khóa và có HSD 7 ngày
  • Phần thưởng Có cơ hội nhận là không khóa và không HSD
Hình ảnhMô tả

 • Nguồn gốc: Mua tại giao diện Phúc Lợi → Quà Mỗi Ngày
 • Giá bán: 20 Kim Nguyên Bảo
 • Giới hạn: Tối đa 1 lần/ngày
 • Lưu ý: Khi mua sẽ nhận trực tiếp phần thưởng trong hành trang
  NgàyPhần thưởng
  Chắc chắn nhận 5 Tiên Thảo Lộ
  Có cơ hội nhận 70 vạn lượng
  100 vạn lượng

 • Nguồn gốc: Mua tại giao diện Phúc Lợi → Quà Mỗi Ngày
 • Giá bán: 50 Kim Nguyên Bảo
 • Giới hạn: Tối đa 1 lần/ngày
 • Lưu ý: Khi mua sẽ nhận trực tiếp phần thưởng trong hành trang
  NgàyPhần thưởng
  Chắc chắn nhận 10 Tiên Thảo Lộ
  5 Thiết La Hán
  8 Thiên Sơn Bảo Lộ
  Có cơ hội nhận 1 Tẩy Tủy Kinh
  1 Võ Lâm Mật Tịch

 • Nguồn gốc: Mua tại giao diện Phúc Lợi → Quà Mỗi Ngày
 • Giá bán: 100 Kim Nguyên Bảo
 • Giới hạn: Tối đa 1 lần/ngày
 • Lưu ý: Khi mua sẽ nhận trực tiếp phần thưởng trong hành trang
  NgàyPhần thưởng
  Chắc chắn nhận 10 Thiên Sơn Bảo Lộ
  10 Thiết La Hán
  400 vạn lượng
  Có cơ hội nhận 1 Rương Mật Tịch Lv90
  (Sử dụng ngẫu nhiên 1 bí kíp cấp 90)


Quà Đăng Nhập


Quà Mỗi Ngày

Với các thắc mắc liên quan VLTK - Công Thành Chiến quý nhân sĩ vui lòng gửi hỗ trợ về kênh https://support.vnggames.com/ hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.