S1 – Kinh Tế & S3 - Trăng Khuyết

S1 – Kinh Tế & S3 - Trăng Khuyết

Hoạt động Bánh Chưng - Bánh Dày ngay tại VLTK - Công Thành Chiến nhân mừng ngày Giỗ tổ Hùng Vương sẽ đem đến cho tất cả quý nhân sĩ nhiều tặng phẩm giá trị. Tham gia và sử hữu ngay, gia tăng sức mạnh năng lực bản thân đến tầm cao mới...

 • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 02/04 đến hết ngày 30/04/2024
 • Áp dụng: Máy chủ S1 – Kinh Tế & S3 - Trăng Khuyết
 • Lưu ý: Hiện tại không thể nhận thưởng mốc Năng Động, sẽ được cập nhật trong thời gian tới

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201).
 • Chức năng:
  • Đổi Bánh Dày 
  • Nhân thưởng hằng ngày mốc sử dụng Bánh Chưng
  • Nhận thưởng sử dụng đạt mốc Bánh Chưng
  • Xem số lần sử dụng Bánh Chưng


Bánh Chưng
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
  • 1 Bánh Chưng: 1 Kim Nguyên Bảo
  • Hộp 100 Bánh Chưng: 100 Kim Nguyên Bảo
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • Giới hạn: 5000 Bánh Chưng/nhân vật

Hộp Nguyên Liệu
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động hàng ngày nhận được
Hoạt động
Điểm Năng Động
Hộp Nguyên Liệu (khóa)
60 1
80 2
100 4
120 10
Tính năngNhận được
Vượt ải cao cấp (qua ải 29) 10 Hộp Nguyên Liệu
Hoàn thành Phong Lăng Độ 10 Hộp Nguyên Liệu
Hoàn thành Viêm Đế 10 Hộp Nguyên Liệu

Đánh quái bản đồ Sa Mạc 1, 2, 3, Trường Bạch Sơn Nam/Bắc có 1% tỉ lệ nhận được

1 Hộp Nguyên Liệu
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép Bánh Dày
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng


Gạo Nếp/Lá Bánh
 • Nguồn gốc: Mở Hộp Nguyên Liệu
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Dùng làm Bánh Dày

Bánh Dày
 • Nguồn gốc: Ghép tại Tổng Quản Sự Kiện theo công thức 1 Gạo Nếp + 1 Lá Bánh + 10 vạn = 1 Bánh Dày
 • Tính chất: Xếp chồng 200/ô, được bày bán và giao dịch, bán shop giá 1 lượng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
 • Giới hạn:
  • 500 Bánh Dày/nhân vật
  • Nhân vật phải có thẻ VIP mới có thể sử dụng

Quà Sự Kiện
(lục/lam/tím)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Bánh Chưng
 • Tính chất: Xếp chồng, được bày bán và giao dịch, không thể ném ra (bán shop giá 0 lượng) HSD theo sự kiện
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 500 vật phẩm/loại/nhân vật
 • Công dụng: Sử dụng nhận được điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
Quà Sự KiệnEXP
Lục 10.000.000
Lam 20.000.000
Tím 40.000.000

Phần thưởng sử dụng Bánh Dày

 • Nhận 15 Triệu EXP
 • Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Phần thưởngSố lượngHSD (ngày)
EXP (không cộng dồn) 5 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 10 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 15 Triệu -
Vạn lượng 50 vạn -
Vạn lượng 100 vạn -
Mảnh Dược Liệu 10 -
Tín Vật Liên Đấu 1 -
Sách Lĩnh Hội 1 30/04/2024
Điểm Trùng Phùng 10 -
Điểm Trùng Phùng 20 -
Mảnh Ghép TTK 2 1 -
Mảnh Ghép TTK 3 1 -
Mảnh Ghép TTK 4 1 -
Tiên Thảo Lộ 1 -
Tử Thủy Tinh 1 -
Lam Thủy Tinh 1 -
Lục Thủy Tinh 1 -
Rương Mảnh Hiệp Cốt 1 30/04/2024
Rương Mảnh Nhu Tình 1 30/04/2024
Rương Mảnh An Bang 1 30/04/2024
Rương Mảnh HKMP 1 30/04/2024
Chìa Khóa Bảo Rương 1 30/04/2024
Thăm May Mắn 1 30/04/2024
Lệnh Bài Dã Tẩu 1 30/04/2024
Hoàn Thành Dã Tẩu 1 30/04/2024
Bao Dược Tốc 1 30/04/2024

Phần thưởng hàng ngày Bánh Chưng

 • Nhân vật sử dụng Bánh Chưng thỏa điều kiện, đối thoại NPC Tổng Quản Sự Kiện để nhận thưởng hàng ngày.
 • Mỗi ngày nhận tối đa 01 lần/nhân vật (qua 24h00 hệ thống tự động reset số lần nhận thưởng).
Mốc sử dụng Phần thưởng hàng ngày
1000 – 1999 1 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn)
2000 2 Năng Động Đơn (1 ngày, Khóa vĩnh viễn)

Phần thưởng sử dụng Bánh Chưng

 • Nhận 35 Triệu EXP
 • Và nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng sau:
Vật phẩmSố lượngHSD
EXP (không cộng dồn) 15 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 20 Triệu -
EXP (không cộng dồn) 25 Triệu -
Vạn lượng 50 vạn -
Vạn lượng 100 vạn -
Chân Đơn (Tiểu) 1 7
Chân Đơn (Trung) 1 7
Chân Đơn (Đại) 1 7
Mảnh Dược Liệu 10 -
Tín Vật Liên Đấu 1 -
Sách Lĩnh Hội 1 30/04/2024
Điểm Trùng Phùng 10 -
Điểm Trùng Phùng 20 -
Điểm Trùng Phùng 100 -
Mảnh Bạch Kim Hồng Ảnh 1 -
Tẩy Tủy Kinh 2 1 -
Tẩy Tủy Kinh 3 1 -
Tẩy Tủy Kinh 4 1 -
Tẩy Tủy Kinh 5 1 -
Tẩy Tủy Kinh 6 1 -
Mảnh Ghép TTK 2 1 -
Mảnh Ghép TTK 3 1 -
Mảnh Ghép TTK 4 1 -
Mảnh Ghép TTK 5 1 -
Rương Kim Quang (tự chọn 1 món) 1 30/04/2024
Rương Hoàng Kim Môn Phái (Ngẫu nhiên - ngẫu nhiên thuộc tính) 1 30/04/2024
Rương Hoàng Kim Môn Phái (Tự chọn - ngẫu nhiên thuộc tính) 1 30/04/2024
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (1 ngày) 1 7
Dị dung thuật cơ bản 1 30/04/2024
Tiên Thảo Lộ 1 -
Tử Thủy Tinh 1 -
Lam Thủy Tinh 1 -
Lục Thủy Tinh 1 -
Phụng Nguyệt Quả Dung 1 30/04/2024
Cống Nguyệt Phù Dung 1 30/04/2024
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (7 ngày) 1 7
Rương Mảnh Hiệp Cốt 1 30/04/2024
Rương Mảnh Nhu Tình 1 30/04/2024
Rương Mảnh An Bang 1 30/04/2024
Rương Mảnh HKMP 1 30/04/2024
Chìa Khóa Bảo Rương 1 30/04/2024
Thăm May Mắn 1 30/04/2024
Lệnh Bài Dã Tẩu 1 30/04/2024
Hoàn Thành Dã Tẩu 1 30/04/2024
Bao Dược Tốc 1 30/04/2024
Năng Động Đơn 1 30/04/2024
Quà Sự Kiện (lục) 1 30/04/2024
Quà Sự Kiện (lam) 1 30/04/2024
Quà Sự Kiện (tím) 1 30/04/2024
Thẻ Trùng Luyện 1 1 20
Thẻ Trùng Luyện 2 1 20
Thẻ Trùng Luyện 3 1 20

Phần thưởng đạt mốc sử dụng Bánh Chưng

MốcPhần thưởngSố lượngHSD (ngày)
1000 EXP 2 Tỷ -
Xu 10,000 -
Chân Đơn (Trung) 1 20
Tẩy Tủy Kinh 7 1 20
Mảnh Ghép TTK 7 10 20
3000 EXP 3 Tỷ -
Xu 15,000 -
Chân Đơn (Đại) 1 20
Tẩy Tủy Kinh 8 1 20
Mảnh Ghép TTK 8 10 20
Phấn Uy Hiệu Úy 1 20
Ấn Soái cấp 4 (theo phái người nhận) 1 20
Binh Phù cấp 2 (theo phái người nhận) 1 20
5000 EXP 5 Tỷ -
Xu 25,000 -
Chân Đơn (Thượng) 1 20
Mặt Nạ +2 kỹ năng ngẫu nhiên
Mặt Nạ Thống Soái Kim
Mặt Nạ Thống Soái Mông Cổ
Mặt Nạ Thống Soái Tống
1 20
Siêu Quang 1 20
Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày) 1 20

Lưu ý: Khi nhận mốc 5000 có xác suất nhận thêm.

Phần thưởngSố lượngHSD (ngày)
Mảnh Bí Kíp Thượng-Ngẫu Nhiên 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Nhập Môn 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Sơ Cấp 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trung Cấp 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Cao Cấp 10 -
Mảnh Bí Kíp Thượng-Trấn Phái 10 -
Vô Danh Chỉ Hoàn 1 -
Vô Danh Giới Chỉ 1 -
Càn Khôn Giới Chỉ 1 -
Rương bộ Hoàng Kim Môn Phái (tự chọn) 1 20
Thiên Tướng Quân 1 20
Ấn Soái Cấp 5 (ngẫu nhiên) 1 20
Binh Phù Cấp 3 (ngẫu nhiên) 1 20

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.