Hành Hiệp Trượng Nghĩa

Hành Hiệp Trượng Nghĩa

Hành Hiệp Trượng Nghĩa vốn là hoạt động quen thuộc tại VLTK - Công Thành Chiến, mỗi cụm máy chủ sẽ có những phần thưởng rất đặt biệt khi tham gia hoạt động, đừng bỏ lỡ cơ hội đặc biệt trong tháng 10 này nha.
 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 12/10 đến hết ngày 31/10/2023
 • Áp dụng: Toàn bộ máy chủ
 • Điều kiện:
  • Đã gia nhập môn phái
  • Đẳng cấp từ 120 trở lên đối với cụm Hồi Ức
  • Đẳng cấp từ 200 trở lên đối với cụm Cao Thủ
  • Có sử dụng thẻ Vip
 • Cách thức tham gia:
  • Mỗi ngày từ 00:00 đến 19:59:59 nhân vật có thể tới NPC Hành Hiệp Trượng Nghĩa tham gia nộp Hành Hiệp Lệnh
  • Trong 2 phút, từ 19:55:00 đến 19:56:59 hệ thống sẽ mở chế độ nộp x2 cho những người chơi đã nộp từ 100 Hành Hiệp Lệnh trở lên trong ngày (từ 19:57:00 đến 19:59:59 chế độ nộp sẽ như bình thường)
  • Người chơi có thể đứng gần NPC trước thời gian x2 để thấy được nhắc nhở từ hệ thống.
  • Từ 20:01 đến 23:59 là thời gian xếp hạng hàng ngày và nhận thưởng hàng ngày (qua ngày mới BXH sẽ được làm mới)
  • Kết thúc sự kiện căn cứ tổng số lượng đã nộp Hành Hiệp Lệnh tại BXH sự kiện để nhận được phần thưởng sự kiện.
 • Lưu ý: Các trường hợp quên nhận thưởng hàng ngày sẽ không được hỗ trợ giải quyết

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Hành Hiệp Trượng Nghĩa
 • Vị trí: Tương Dương (198/200)
 • Chức năng:
  • Nộp Hành Hiệp Lệnh
  • Nhận thưởng
  • BXH Ngày
 • Lưu ý:
  • Nhân vật có sử dụng thẻ Vip mới có thể nhận phần thưởng
  • Phần thưởng có HSD 20 ngày
HạngPhần thưởng hàng ngày S1 – Tú Anh
1

5 Sách Lĩnh Hội
5 Tín Vật Liên Đấu
5000 Điểm Tinh Lực
1 Rương Hiệp Khách SSS
1 Chân Đơn (đại)
1 Gia  Tăng Tu Luyện 1
2 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
200 Xu

2

3 Sách Lĩnh Hội
3 Tín Vật Liên Đấu
3000 Điểm Tinh Lực
1 Rương Hiệp Khách SS
1 Chân Đơn (trung)
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
150 Xu

3

2 Sách Lĩnh Hội
2 Tín Vật Liên Đấu
2000 Điểm Tinh Lực
1 Rương Hiệp Khách S
2 Chân Đơn (tiểu)
100 Xu

4-10

1 Sách Lĩnh Hội
1 Tín Vật Liên Đấu
1000 Điểm Tinh Lực
1 Rương Hiệp Khách A
1 Chân Đơn (tiểu)
50 Xu

HạngPhần thưởng hàng ngày S1 – Kinh Tế
1

5 Sách Lĩnh Hội
5 Tín Vật Liên Đấu
5000 Điểm Tinh Lực
1 Thẻ Trùng Luyện 1
1 Chân Đơn (đại)
1 Gia  Tăng Tu Luyện 1
2 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
200 Xu

2

3 Sách Lĩnh Hội
3 Tín Vật Liên Đấu
3000 Điểm Tinh Lực
1 Thẻ Trùng Luyện 2
1 Chân Đơn (trung)
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
150 Xu

3

2 Sách Lĩnh Hội
2 Tín Vật Liên Đấu
2000 Điểm Tinh Lực
1 Thẻ Trùng Luyện 3
2 Chân Đơn (tiểu)
100 Xu

4-10

1 Sách Lĩnh Hội
1 Tín Vật Liên Đấu
1000 Điểm Tinh Lực
1 Chân Đơn (tiểu)
50 Xu

HạngPhần thưởng hàng ngày S3 – Trăng Khuyết
1

5 Mảnh Ghép TTK 4
5 Mảnh Ghép TTK 3
5 Mảnh Ghép TTK 2
1 Thẻ Trùng Luyện 1
1 Chân Đơn (đại)
1 Gia  Tăng Tu Luyện 1
2 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
200 Xu

2

3 Mảnh Ghép TTK 4
3 Mảnh Ghép TTK 3
3 Mảnh Ghép TTK 2
1 Thẻ Trùng Luyện 2
1 Chân Đơn (trung)
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
150 Xu

3

2 Mảnh Ghép TTK 4
2 Mảnh Ghép TTK 3
2 Mảnh Ghép TTK 2
1 Thẻ Trùng Luyện 3
2 Chân Đơn (tiểu)
100 Xu

4-10

1 Mảnh Ghép TTK 4
1 Mảnh Ghép TTK 3
1 Mảnh Ghép TTK 2
1 Chân Đơn (tiểu)
50 Xu


Hành Hiệp Lệnh
  • Nguồn gốc: tiêu diệt Boss (Tiểu, Đại, Niên Thú)
  • Công dụng: Nộp tại NPC Hành Hiệp Trượng Nghĩa để xếp hạng hàng ngày nhận phần thưởng.

Boss liên quan

NPCThông tinBoss Tiểu
Liễu Thanh Thanh
Diệu Như
Trương Tông Chính
 • Thời gian xuất hiện: 11:00, 15:00, 17:00 mỗi ngày
 • Vị trí xuất hiện: ngẫu nhiên tại các bãi đất trống cổng thành thị và thôn trấn
 • Cách thức: tiêu diệt Boss nhận được phần thưởng
 • Lưu ý: Người chơi xung quanh cũng nhận được Exp và dược liệu (Linh Chi, Nhân Sâm, Thất Tinh Thảo, Đồng Trùng Hạ Thảo) tương tự.
ServerPhần thưởng
S1 – Tú Anh Chắc chắn nhận được:
500 triệu Exp
1 Sách Lĩnh Hội
1 Tín Vật Liên Đấu
50 Hành Hiệp Lệnh

10 Linh Chi
10 Nhân Sâm
10 Thất Tinh Thảo
10 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:
1 Sách Lĩnh Hội
1 Tín Vật Liên Đấu
50 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

S1 – Kinh Tế Chắc chắn nhận được:
100 triệu Exp
1 Sách Lĩnh Hội
1 Tín Vật Liên Đấu
50 Hành Hiệp Lệnh

10 Linh Chi
10 Nhân Sâm
10 Thất Tinh Thảo
10 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:

1 Sách Lĩnh Hội
1 Tín Vật Liên Đấu
50 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

S3 – Trăng Khuyết Chắc chắn nhận được:
50 triệu Exp
1 Tẩy Tủy Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch
50 Hành Hiệp Lệnh

10 Linh Chi
10 Nhân Sâm
10 Thất Tinh Thảo
10 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:

1 Tẩy Tủy Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch
50 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

Boss Đại 21:40
Huyền Nan Đại Sư
Vương Tá
Đường Bất Nhiễm
Bạch Doanh Doanh
Thanh Hiểu Sư Thái
Chung Linh Tú
Hà Nhân Ngã
Đoan Mộc Duệ
Từ Đại Nhạc
Thanh Liên Tử
 • Thời gian xuất hiện:  21:40 mỗi ngày
 • Vị trí xuất hiện: ngẫu nhiên các bản đồ và thành thị
 • Cách thức: tiêu diệt Boss nhận được phần thưởng
 • Lưu ý: Người chơi xung quanh cũng nhận được Exp và dược liệu (Linh Chi, Nhân Sâm, Thất Tinh Thảo, Đồng Trùng Hạ Thảo) tương tự.
ServerPhần thưởng
S1 – Tú Anh Chắc chắn nhận được:
500 triệu Exp
2 Sách Lĩnh Hội
2 Tín Vật Liên Đấu
100 Hành Hiệp Lệnh

20 Linh Chi
20 Nhân Sâm
20 Thất Tinh Thảo
20 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:

2 Sách Lĩnh Hội
2 Tín Vật Liên Đấu
100 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

S1 – Kinh Tế

Chắc chắn nhận được:
200 triệu Exp
2 Sách Lĩnh Hội
2 Tín Vật Liên Đấu
100 Hành Hiệp Lệnh
20 Linh Chi
20 Nhân Sâm
20 Thất Tinh Thảo
20 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:
2 Sách Lĩnh Hội
2 Tín Vật Liên Đấu
100 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

S3 – Trăng Khuyết Chắc chắn nhận được:
100 triệu Exp
2 Tẩy Tủy Kinh
2 Mảnh Ghép TTK 2
1 Hành Hiệp Lệnh

20 Linh Chi
20 Nhân Sâm
20 Thất Tinh Thảo
20 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:
2 Tẩy Tủy Kinh
2 Mảnh Ghép TTK 2
100 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

ServerPhần thưởng rơi ra đất
S1 – Tú Anh Có cơ hội nhận được:
Độc Cô Giáng Long Thủ
Độc Cô Phục Ma Côn
Độc Cô Giáng Ma Đao
Độc Cô Thần Chùy
Độc Cô Đoạn Hồn Thương
Độc Cô Ngự Long Đao
Độc Cô ỷ Thiên Kiếm
Độc Cô Vô Ma Kiếm
Độc Cô Vô ảnh Đao
Độc Cô Liên Hoàn Đao
Độc Cô Độc Sát Đao
Độc Cô Tà Sát Đao
Độc Cô Nguyệt ảnh Đao
Độc Cô Thần Tiễn
Độc Cô Đoạt Hồn Tiêu
Độc Cô Giáng Long Trượng
Độc Cô Ngọc Lục Trượng
Độc Cô Vân Long Kích
Độc Cô Thiên Ma Đao
Độc Cô Vô Cực Kiếm
Độc Cô Thái Cực Kiếm
Độc Cô Sương Tinh Đao
Độc Cô Tử Điện Kiếm
S1 – Kinh Tế Chắc chắn nhận được:
Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
Phục Ma Tử Kim Côn
Tứ Không Giáng Ma Giới đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên
U Lung Kim Xà Phát đái
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
Tê Hoàng Phụng Nghi đao
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
S3 – Trăng Khuyết Có cơ hội nhận được:
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Phục Ma Tử Kim Côn
Tứ Không Giáng Ma Giới đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
Vô Gian Phất Vân Ti đái
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
Tê Hoàng Phụng Nghi đao
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Sương Tinh Thiên Niên Hàn ThiếtNiên Thú
 • Thời gian xuất hiện: 11:55 và 21:55 mỗi ngày
 • Vị trí xuất hiện: Chiến Long Động
 • Lưu ý:
  • Mỗi mốc giờ xuất hiện 2 Boss cùng lúc (1 thật và 1 giả)
  • Người chơi xung quanh cũng nhận được Exp và dược liệu (Linh Chi, Nhân Sâm, Thất Tinh Thảo, Đồng Trùng Hạ Thảo) tương tự.
S1 – Tú Anh
BossPhần thưởng
Boss Thật Chắc chắn nhận được:

500 triệu Exp
5 Sách Lĩnh Hội
5 Tín Vật Liên Đấu
250 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)
20 Linh Chi
20 Nhân Sâm
20 Thất Tinh Thảo
20 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:
5 Sách Lĩnh Hội
5 Tín Vật Liên Đấu
250 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

Boss Giả Chắc chắn nhận được:

500 triệu Exp
3 Sách Lĩnh Hội
3 Tín Vật Liên Đấu
150 Hành Hiệp Lệnh
20 Linh Chi
20 Nhân Sâm
20 Thất Tinh Thảo
20 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:

5 Sách Lĩnh Hội
5 Tín Vật Liên Đấu
250 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

S1 – Kinh Tế
BossPhần thưởng
Boss Thật Chắc chắn nhận được:

300 triệu Exp
5 Sách Lĩnh Hội
5 Tín Vật Liên Đấu
250 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)
20 Linh Chi
20 Nhân Sâm
20 Thất Tinh Thảo
20 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:
5 Sách Lĩnh Hội
5 Tín Vật Liên Đấu
250 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

Boss Giả Chắc chắn nhận được:

200 triệu Exp
3 Sách Lĩnh Hội
3 Tín Vật Liên Đấu
150 Hành Hiệp Lệnh
20 Linh Chi
20 Nhân Sâm
20 Thất Tinh Thảo
20 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:

5 Sách Lĩnh Hội
5 Tín Vật Liên Đấu
250 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

S3 – Trăng Khuyết
BossPhần thưởng
Boss Thật Chắc chắn nhận được:

200 triệu Exp
5 Tẩy Tủy Kinh
5 Mảnh Ghép TTK 2
250 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)
20 Linh Chi
20 Nhân Sâm
20 Thất Tinh Thảo
20 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:
5 Tẩy Tủy Kinh
5 Mảnh Ghép TTK 2
250 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

Boss Giả Chắc chắn nhận được:

100 triệu Exp
3 Tẩy Tủy Kinh
3 Mảnh Ghép TTK 2
150 Hành Hiệp Lệnh
20 Linh Chi
20 Nhân Sâm
20 Thất Tinh Thảo
20 Đông Trùng Hạ Thảo

Có cơ hội nhận được:

3 Tẩy Tủy Kinh
5 Mảnh Ghép TTK 2
250 Hành Hiệp Lệnh
1 Quyển Phổ Tuyệt Kỹ
1 Chân Đơn (tiểu)

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh https://support.vnggames.com/ hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.