Phúc lợi Cao Thủ - Tứ Đệ

Phúc lợi Cao Thủ - Tứ Đệ

Đến với cơ hội sở hữu các gói Phúc Lợi của tháng 11/2022 ngay tại VLTK - Công Thành Chiến, thân mời quý nhân sĩ các cụm cùng tham gia để nhận những tặng phẩm võ lâm sau đây nhé.

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 15/11 đến hết ngày 21/11/2022
 • Áp dụng:  Cụm Cao Thủ
 • Lưu ý:
  • Phần thưởng đua Top dự kiến trao thưởng vào ngày 25/11/2022
  • Gói Phúc Lợi có hạn sử dụng theo sự kiện.
  • Phần thưởng sự kiện có HSD 20 ngày

Phúc lợi Tứ Đệ

EXP nhận được theo 4 cấp độ
Cấp > 340 500,000,000
Cấp 300 - 340 2,500,000,000
Cấp 250 - 299 5,000,000,000
Cấp < 250 10,000,000,000
Gói QuàMô tả

Gói Phúc Lợi 1
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 1 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần (sau 100 lần không nhận được Exp, chỉ nhận được phần thưởng)
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level)
  • 1 Thanh Tinh Ngọc
 • Có cơ hội nhận được:
  • 1 Sách Exp Đồng Hành
  • 1 Sách Kỹ Năng Đồng Hành Cấp 1
  • 1 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 1 Sách Đột Phá Đồng Hành Cấp 1
  • 1 Tẩy Luyện Châu

Gói Phúc Lợi 2
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 20 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level)
  • 200,000 Exp Hiệp Khách
 • Có cơ hội nhận được:
  • 1 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
  • 1 Rương Hiệp Khách SS
  • 1 Rương Hiệp Khách S
  • 1 Rương Hiệp Khách A
  • 1 Rương Hiệp Khách B
  • 1 Rương Hiệp Khách C
 • Lưu ý: Rương Hiệp Khách mở ra thẻ (khóa)

Gói Phúc Lợi 3
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 50 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level)
  • 100,000 Exp Hiệp Khách
  • 4 Sách Đột Phá Đồng Hành Cấp 1
  • 10 Tẩy Luyện Châu
  • 50 Sách Exp Đồng Hành
  • 50 Sách Kỹ Năng Đồng Hành Cấp 1
  • 50 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
 • Có cơ hội nhận được:
  • 1 Đông Phương Bất Bại (khóa)
  • 1 Trương Vô Kỵ (khóa)
  • 1 Đoàn Dự (khóa)
  • 1 Quách Tĩnh (khóa)
  • 1 Khưu Ma Trí (khóa)
  • 1 Quách Tương (khóa)

Gói Phúc Lợi 4
 • Nguồn gốc: bán tại KTC mục Phúc Lợi
 • Giá: 100 KNB
 • Tối đa sử dụng 100 lần
 • Chắc chắn nhận được:
  • EXP (nhận theo 4 cấp độ Level)
  • 1 Rương Hiệp Khách SSS (khóa)
  • 4 Sách Lĩnh Hội (khóa)
 • Có cơ hội nhận được:
  • 20 Mảnh Đồng Hành SSS
  • 40 Mảnh Đồng Hành SSS
  • 10 Mảnh Hiệp Khách SSS
  • 20 Mảnh Hiệp Khách SSS
  • 4 Sách Lĩnh Hội (khóa)

Phần thưởng Đua Top cụm Cao Thủ

 • Kết quả được tính từ tổng số lần mua Gói Phúc Lợi 1 tại Kỳ Trân Các đến hết ngày diễn ra sự kiện.
HạngPhần thưởng
1 1 Bạch Kim Hoàng Đế +0
1 Bạch Kim Ngọc Tỉ +0
1 Bạch Kim Phù Tiết +0
1 Vũ Khí Độc Cô
1 Bạch Kim Xích Thố +5
3 Ngọc Cấp 10 (được chọn)
1 Vòng Sáng: Đệ Nhất Phú Hào loại 1 (30 ngày)
2 1 Vũ Khí Độc Cô (60 ngày)
1 Bạch Kim Xích Thố +4
2 Ngọc Cấp 10 (được chọn)
1 Vòng Sáng: Đệ Nhất Phú Hào loại 2 (30 ngày)
3 1 Bạch Kim Xích Thố +3
1 Ngọc Cấp 10 (được chọn)

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.