Cụm Cao Thủ

Cụm Cao Thủ

Thân mời quý nhân sĩ VLTK - Công Thành Chiến cùng khám phá những tặng phẩm siêu giá trị tại hoạt động Phúc Lợi Vang Danh tháng 4 này. Chi tiết nội dung sau đây, tham gia và sở hữu liền ngay nào!

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 15/04 đến hết ngày 21/04/2023
 • Áp dụng: Cụm Cao Thủ
Hạng mụcMô tả
Gói Quà Vang Danh Sử dụng nhận được phần thưởng và điểm tích lũy
Phần thưởng Tích Lũy Đạt các mốc điểm tích lũy 1000/ 4000/ 8000
Gói Quà Phúc Lợi

Sử dụng lần lượt theo thứ tự từ Gói 1 đến Gói 4

Phần thưởng Phúc Lợi

Tài khoản tạo mới trong thời gian diễn ra sự kiện

Có nạp thẻ tại pay.zing.vn

Đã sử dụng Gói Quà Phúc Lợi 4

Đua top tiêu phí KTC Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiêu phí KNB để mua vật phẩm trong Bảo Vật (Kỳ Trân Các) sẽ được tính xếp hạng trên toàn máy chủ.
- Top 10 cần tiêu phí ít nhất 20,000 KNB
- Top 3 cần tiêu phí ít nhất 50,000 KNB

NPC và vật phẩm liên quan

Vật phẩmMô tả


Tổng Quản Sự Kiện
 • Vị trí: Biện Kinh (214/194), Phượng Tường (200/199), Tương Dương (198/201)
 • Chức năng:
  • Phần thưởng Tích Lũy
  • Phần thưởng Phúc Lợi

Quà Vang Danh

 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật đẳng cấp 230 trở lên
  • Hành trang cần 5 ô trống
Tên & Hình ảnhMô tả

Quà Vang Danh 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 5 KNB
 • Giới hạn: 20 lần/ngày
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 500 triệu Exp
100 vạn lượng
5 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 1 Sách Lĩnh Hội (khóa)
4 Tử Tinh Ngọc (khóa)
10 Tử Tinh Ngọc (khóa)
200 Tẩy Luyện Châu (khóa)

Quà Vang Danh 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 50 KNB
 • Giới hạn: Tối đa nhận 200 tỉ Exp, sau đó sử dụng chỉ nhận được phần thưởng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
LoạiPhần thưởng
Chắc chắn nhận 2,5 tỉ Exp
4 Lam Tinh Ngọc
500 vạn lượng
50 Điểm tích lũy sự kiện
Ngẫu nhiên nhận 5 Tín Vật Liên Đấu
1 Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới
1 Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới
1 Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn)

Quà Vang Danh 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn: Tối đa nhận 200 tỉ Exp, sau đó sử dụng chỉ nhận được phần thưởng
 • Công dụng:
 • LoạiPhần thưởng
  Chắc chắn nhận 10 tỉ Exp
  4 Tử Tinh Ngọc
  20 Tín Vật Liên Đấu
  500 Điểm tích lũy sự kiện
  Ngẫu nhiên nhận 1 Kim Cương Tím
  1 Rương Vũ Khí Độc Cô +0 (tự chọn)
  20 Tử Tinh Ngọc
  80 Lam Tinh Ngọc
  200 Tẩy Luyện Châu
  1 Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới
  1 Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới
  1 Rương Vũ Khí Độc Cô +3 (tự chọn)

Phần thưởng Tích Lũy

 • Khi đạt mốc tích lũy đến NPC Tổng Quản Sự Kiện nhận Hộp Quà có HSD 1 ngày (sử dụng sẽ chọn được phần thưởng tương ứng)
MốcPhần thưởng
1000

Được chọn 1 trong 4: HSD 30 ngày

 • 40 Tín Vật Liên Đấu
 • 50 Sách Lĩnh Hội
 • 1 Mặt Nạ +8 (ngẫu nhiên 1 trong 3 loại mặt nạ: Thiên Tử Tống, Thiên Tử Kim, Thiên Tử Mông Cổ)
1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
4000

Được chọn 1 trong 4: HSD 30 ngày

 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Kim +9
 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Tống +9
 • 1 Mặt Nạ Thiên Tử Mông Cổ +9
1 Mặt Nạ Thiếu Hiệp +9
8000

Được chọn 1 trong 2: HSD 30 ngày

 • 1 Độc Cô Cầu Bại Thượng Giới
1 Độc Cô Cầu Bại Hạ Giới

Phần thưởng Phúc Lợi

Phần thưởng Phúc Lợi
200,000 vạn lượng
1 Rương Bộ Bạch Kim Môn Phái +10 (tự chọn, khóa, HSD 30 ngày)
2 Rương Trang Bị Bích Huyết +1 (khóa, HSD 30 ngày)
100 Tẩy Luyện Châu (khóa, HSD 30 ngày)
1000 Bạch Tinh Ngọc (khóa, HSD 30 ngày)
1 Quân Hàm 9 (tự chọn)
1 Ngọc Tỉ (tự chọn)
1 Phù Tiết (tự chọn)
1 Mặt Nạ +8 ngẫu nhiên (khóa, HSD 30 ngày)
10 Hộp Ngọc +6 (tự chọn, khóa)
 • Điều kiện nhận thưởng: phải thỏa cả 3 điều kiện
  • Tài khoản tạo mới trong thời gian diễn ra sự kiện
  • Có nạp thẻ mệnh giá bất kỳ 1 lần trong thời gian diễn ra sự kiện tại pay.zing.vn
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 4
 • Nhận thưởng: tại NPC Tổng Quản Sự Kiện, thời gian trao thưởng được thông báo tại trang chủ sau khi sự kiện kết thúc
 • Lưu ý:
  • Tất cả phần thưởng nhận được khi sử dụng các gói Phúc Lợi Vang Danh đều khóa, HSD 30 ngày
  • Nhân vật có sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP 30/ 180/ 360 ngày mới có thể tham gia
  • Hành trang cần 4x10 ô trống
  • Hạn sử dụng các gói Phúc Lợi Vang Dang theo sự kiện

Tên & Hình ảnh

Mô tả


Phúc Lợi Vang Danh 1
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 500 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng: Nhân vật từ đẳng cấp 90 – 100 có thể dùng
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 200
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Sơ)
  • 15 Tẩy Tủy Kinh
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch
  • 50,000 vạn lượng
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 2)
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 3)
  • 50 Tẩy Tủy Kinh (quyển 4)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 2)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 3)
  • 15 Võ Lâm Mật Tịch (quyển 4)
  • 30 Dịch Cân Kinh
  • 30 Cửu Dương Thần Công
  • 30 Cửu Âm Chân Kinh
  • 1 Sử dụng thêm 15 Dịch Cân Kinh
  • 1 Sử dụng thêm 15 Cửu Dương Thần Công
  • 1 Sử dụng thêm 15 Cửu Âm Chân Kinh
  • Viên Sức Mạnh (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Sinh Khí (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Thân Pháp (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v
  • Viên Nội Công (Sơ/Trung/Cao) mỗi loại 200v

   


Phúc Lợi Vang Danh 2
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 1000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật đẳng cấp 200 trở lên có thể dùng
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 1
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 260
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Trung)
  • 50,000 vạn lượng
  • 3 Rương Đồng Hành S
  • 3 Rương Đồng Hành SS
  • 3 Rương Đồng Hành SSS
  • 3000 Sách EXP Đồng Hành
  • 3000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 100 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Điểm Tu Vi
  • 2 Rương Trang Bị Bích Huyết +1
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm: HSD vĩnh viễn
  • 1 Tuyệt ảnh Chiến Mã +0
  • 1 Lưu Tinh Chiến Mã +0
  • 1 Xích Thố Chiến Mã +0
  • 1 Truy Phong Chiến Mã +0

Phúc Lợi Vang Danh 3
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 260 trở lên có thể dùng
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 2
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • Thăng đẳng cấp 320
  • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 (Cao)
  • 100,000 vạn lượng
  • 300 Rương Hiệp Khách SSS
  • 300 Rương Hiệp Khách SS
  • 300 Rương Hiệp Khách S
  • 300 Rương Hiệp Khách A
  • 300 Rương Hiệp Khách B
  • 50 Rương Hiệp Khách C
  • 10 triệu EXP Hiệp Khách
  • 3000 Sách EXP Đồng Hành
  • 3000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 100 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Điểm Tu Vi
  • 2 Rương Trang Bị Bích Huyết +1
 • Phần thưởng có cơ hội nhận thêm:
  • 1 Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)
  • 1 Mặt Nạ +8 ngẫu nhiên (30 ngày)

Phúc Lợi Vang Danh 4
 • Nguồn gốc: Mua tại Bảo Vật mục Phúc Lợi
 • Giá: 2000 KNB
 • Giới hạn sử dụng: Tối đa 1 lần
 • Điều kiện sử dụng:
  • Nhân vật có đẳng cấp 320 trở lên có thể dùng
  • Đã sử dụng gói Phúc Lợi Vang Danh 3
 • Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận thưởng
  • 1 Cải Tính Chi Lệnh
  • 100,000 vạn lượng
  • 3000 Sách EXP Đồng Hành
  • 3000 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Tẩy Tủy Đơn Đồng Hành
  • 100 Sách Đột Phá Đồng Hành (Cấp 1)
  • 300 Điểm Tu Vi
  • 2 Rương Trang Bị Bích Huyết +1
  • 1000 Bạch Tinh Ngọc
  • 50 Ngũ Hành Dẫn
  • 1 Kim Hồn Thạch
  • 1 Mộc Hồn Thạch
  • 1 Thủy Hồn Thạch
  • 1 Hỏa Hồn Thạch
  • 1 Thổ Hồn Thạch
  • Đạt 1 trong 3 điều kiện nhận phần thưởng Phúc Lợi

Đua Top Tiêu Phí Toàn Máy Chủ

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin tiêu phí Kim Nguyên Bảo (KNB) để mua vật phẩm trong Kỳ Trân Các tại các máy chủ Tú Anh, Hào Kiệt, Tràng An
 • Điều kiện tham gia:
  • Nhân vật cấp 230 trở lên
  • Top 10 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 20,000 KNB
  • Top 3 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 50,000 KNB
 • Lưu ý:
  • Mỗi ngày, danh sách Top 10 nhân vật có tiêu phí KNB nhiều nhất trong Kỳ Trân Các tại các máy chủ tham gia sẽ được cập nhật trên trang chủ (riêng thứ 7 và chủ nhật sẽ được cập nhật trong ngày thứ 2 tiếp theo)
  • Kết thúc thời gian diễn ra sự kiện, dựa theo kết quả Top 10 nhân vật tiêu phí nhiều KNB nhất toàn server sẽ được phân định thứ hạng và trao phần thưởng tương ứng
HạngCụm Cao Thủ
1

1 Vũ Khí Độc Cô +3
1 Nhẫn Độc Cô +0 (tự chọn)
1 Hãn Huyết Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 (90 ngày)
(chọn 1 trong 3 loại mặt nạ: Thiên Tử Tống, Thiên Tử Kim, Thiên Tử Mông Cổ)

2

1 Vũ Khí Độc Cô +3 (90 ngày)
1 Nhẫn Độc Cô +0 (tự chọn, 90 ngày)
1 Bạch Ấn
(được chọn thuộc dòng, max cấp)
1 Xích Thố Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 (60 ngày)
(chọn 1 trong 3 loại mặt nạ: Thiên Tử Tống, Thiên Tử Kim, Thiên Tử Mông Cổ)

3

1 Bạch Ấn
(được chọn thuộc dòng, max cấp)
1 Xích Thố Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 (30 ngày)
(chọn 1 trong 3 loại mặt nạ: Thiên Tử Tống, Thiên Tử Kim, Thiên Tử Mông Cổ)

4 - 10

1 Truy Phong Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 (60 ngày)
(chọn 1 trong 3 loại mặt nạ: Thiên Tử Tống, Thiên Tử Kim, Thiên Tử Mông Cổ)

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.