Đua Top Tiêu Phí

Đua Top Tiêu Phí

Hoạt động Đua Top Tiêu Phí TỪNG SERVER và TOÀN SERVER áp dụng cho các máy chủ của VLTK - Công Thành Chiến, phần thưởng thuộc mỗi máy chủ sẽ khác nhau, quý nhân sĩ cùng theo dõi để đoạt được những phần thưởng giá trị nhé.

 • Thời gian diễn ra: Từ ngày 17/08 đến hết ngày 31/08/2023

  Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin tiêu phí Kim Nguyên Bảo (KNB) để mua vật phẩm trong Kỳ Trân Các tại các máy chủ.
 • Điều kiện tham gia:
   • Nhân vật cấp 230 trở lên đối với S1 - Tú Anh
   • Nhân vật cấp 130 trở lên đối với  S1 - Kinh Tế
   • Nhân vật cấp 100 trở lên đối với S3 - Trăng Khuyết
 • Lưu ý:
  • Mỗi 3 ngày, danh sách Top 10 nhân vật có tiêu phí KNB nhiều nhất trong Kỳ Trân Các tại các máy chủ tham gia sẽ được cập nhật trên trang chủ (riêng thứ 7 và chủ nhật sẽ được cập nhật trong ngày thứ 2 tiếp theo)
  • Kết thúc thời gian diễn ra sự kiện, dựa theo kết quả Top 10 nhân vật tiêu phí nhiều KNB nhất Toàn Server sẽ được phân định thứ hạng và trao phần thưởng tương ứng
  • Thời gian trao thưởng cụ thể sẽ được thông báo trong bản tin tổng kết, sau khi kết thúc sự kiện.

Top Server

 • Điều kiện xét hạng: Top 3 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 20,000 KNB
HạngPhần thưởng S1 - Tú Anh
1 1 Ấn Chiến 3 dòng (tự chọn)
2 1 Vũ Khí Độc Cô +0
3 2 Kim Cương Tím
HạngPhần thưởng S1 - Kinh Tế
1 1 Trang bị HKMP tối ưu (tự chọn)
2 1 Xích Long Câu
3 1 Phiên Vũ
HạngPhần thưởng S3 - Trăng Khuyết
1 1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
2 1 Bộ An Bang Ngẫu Nhiên
3 1 Bôn Tiêu (30 ngày)

Top Liên Server

 • Điều kiện xét hạng:
  • Top 3 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 50,000 KNB
  • Top 10 cần tiêu phí mua vật phẩm ít nhất 20,000 KNB
HạngPhần thưởng S1 - Tú Anh
1

1 Vũ Khí Độc Cô +3
1 Nhẫn Độc Cô +0 (tự chọn)
1 Ấn Chiến 5 dòng (tự chọn)
1 Hãn Huyết Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

2

1 Vũ Khí Độc Cô +2
1 Nhẫn Độc Cô +0 (tự chọn, 30 ngày)
1 Ấn Chiến 4 dòng (tự chọn)
1 Xích Thố Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

3

1 Vũ Khí Độc Cô +1
1 Ấn Chiến 3 dòng (tự chọn)
1 Xích Thố Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

4 - 10

1 Vũ Khí Độc Cô +0
1 Truy Phong Chiến Mã +6
1 Mặt Nạ +10 tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

HạngPhần thưởng S1 - Kinh Tế
1

2 Càn Khôn Giới Chỉ
1 Rương Bộ HKMP (tự chọn)
1 Trang bị HKMP tối ưu
1 Siêu Quang
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

2

1 Càn Khôn Giới Chỉ 
1 Trang bị HKMP tối ưu
1 Xích Long Câu
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

3

1 Vô Danh Giới Chỉ (tự chọn)
1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Xích Long Câu
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

4 - 10

1 Phiên Vũ
1 Rương HKMP (ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

HạngPhần thưởng S3 - Trăng Khuyết
1

1 Trang bị HKMP tối ưu
1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Bộ An Bang (tối đa thuộc tính)
1 Bôn Tiêu (vĩnh viễn)
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

2

2 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Bộ Định Quốc (tối đa thuộc tính)
1 Phi Vân (vĩnh viễn)
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

3

1 Rương HKMP (tự chọn, ngẫu nhiên thuộc tính)
1 Bộ An Bang (ngẫu nhiên)
1 Bôn Tiêu (30 ngày)
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

4 - 10

1 Bộ An Bang (ngẫu nhiên)
1 Bộ Định Quốc (ngẫu nhiên)
1 Phi Vân (30 ngày)
1 Mặt Nạ +2 cấp tự chọn (Tống, Kim, Mông Cổ) (30 ngày)

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang https://support.vnggames.com/ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 (2.000 đồng/phút) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.