Hệ thống VIP

Hệ thống VIP với những phần thưởng phong phú và hấp dẫn như Quỹ Cấp, Quà Mỗi Ngày, Quà Trùng Phùng, Quà VIP... tùy theo yêu cầu của các loại quà mà quý nhân sĩ sẽ nhận được, sau đây là thông tin chi tiết. Thời gian cập nhật chính thức được áp dụng ngay lúc này, hãy thể hiện ngay trình của những cao thủ võ lâm thực thụ trên bước đường giang hồ...

Lưu ý: Rút Kim Nguyên Bảo tại Tiền Trang sẽ tăng cấp VIP, các cấp VIP 6, 9, 12 sẽ có ngôi sao xuất hiện.

Quỹ Đẳng cấp

  • Kích hoạt Quỹ Cấp, hoàn trả điểm Trùng Phùng khi đạt mốc đẳng cấp

Quà Mỗi ngày (khóa)

  • Các gói quà 5K, 10K, 20K, 50K sẽ có các phần thưởng khác nhau
  • Kích hoạt các gói quà trong hệ thống Phúc Lợi sẽ nhận được điểm Năng Động
GóiMặc địnhSố lượngNgẫu nhiên 1 trong 4Số lượng
5K Điểm Trùng Phùng 3,000 Mảnh Ngọc Cấp 5 1
Điểm Chiến Công 1,000 Mảnh Đồng Hành SSS 2
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (cấp 2) 1 Mảnh Đông Phương Bất Bại 3
Lệnh Bài Dã Tẩu 1 Mảnh Trương Vô Kỵ 3
10K Điểm Trùng Phùng 5,000 Mảnh Ngọc Cấp 5 1
Hiệp Khách Đơn 10 Mảnh Đồng Hành SSS 2
Điểm Chiến Công 2,000 Mảnh Đông Phương Bất Bại 3
Danh Tướng Lệnh 10 Mảnh Trương Vô Kỵ 3
20K Điểm Trùng Phùng 6,000 Mảnh Ngọc Cấp 5 2
Hiệp Khách Đơn 10 Mảnh Đồng Hành SSS 4
Điểm Chiến Công 4,000 Mảnh Đông Phương Bất Bại 6
Bá Vương Lệnh 10 Mảnh Trương Vô Kỵ 6
50K Điểm Trùng Phùng 5,000 Mảnh Ngọc Cấp 5 6
Hiệp Khách Đơn 25 Mảnh Đồng Hành SSS 12
Tẩy Tuỷ Đơn Đồng Hành 10 Mảnh Đông Phương Bất Bại 18
Hoàng Đế Lệnh 10 Mảnh Trương Vô Kỵ 18

Quà Trùng phùng

  • Kích hoạt các gói quà trong hệ thống Phúc Lợi sẽ nhận được điểm Năng Động
Điểm Trùng PhùngQuà Mỗi NgàyQuà 7 NgàyQuà 14 NgàyQuà 30 Ngày
Nhận ngay 6,868 3,939 3,939 3,939
Nhận hàng ngày   3,939 3,939 3,939

Quà VIP (khóa)

Cấp VIPPhần thưởngSố lượng
1 Chìa Khoá Bảo Rương 5
Bảo Rương Vượt Ải 5
Bảo Rương Viêm Đế 5
Bảo Rương Thủy Tặc 5
Bảo Rương Tống Kim 5
2 Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) 20
Tiền Vạn (0000) 3,000
3 Ngọc Chưa Giám Định 4
Phôi Chưa Giám Định 4
Hiệp Khách Đơn 36
Rương Hiệp Khách C 24
4 Danh Tướng Lệnh 200
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) 10
Rương Hiệp Khách B 5
Điểm Trùng Phùng 12,500
5 Điểm Chiến Công 10,000
Tẩy Tuỷ Đơn Đồng Hành 6
Thủy Tinh Trắng 1
Tiền Vạn (0000) 4,000
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1 5
6 Rương Hiệp Khách A 2
Thần Bí Khoáng Thạch 4
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 1) 10
Hiệp Khách Đơn 10
7 Điểm Chiến Công 16,000
Danh Tướng Lệnh 200
Thần Bí Khoáng Thạch 4
Hiệp Khách Đơn 20
Tẩy Tuỷ Đơn Đồng Hành 6
8 Rương Hiệp Khách S 4
Hiệp Khách Đơn 50
Sách Kỹ Năng Đồng Hành (Cấp 3) 2
Sách Exp Đồng Hành 50
Tiền Vạn (0000) 2,500
9 Trương Vô Kỵ 1
B¸ V­¬ng LÖnh 200
Thần Bí Khoáng Thạch 10
Sách Exp Đồng Hành 50
Tiền Vạn (0000) 40,000
10 Điểm Trùng Phùng 200,000
Thần Bí Khoáng Thạch 10
Bá Vương Lệnh 200
Đông Phương Bất Bại 1
11 Đông Phương Bất Bại 1
Thần Bí Khoáng Thạch 12
Tẩy Tuỷ Đơn Đồng Hành 500
Hoàng Đế Lệnh 100
12 Hiệp Khách Đơn 100
Rương Trang Bị Đồng Hành Bích Huyết 1 30
Tẩy Tuỷ Đơn Đồng Hành 500
Hoàng Đế Lệnh 100

Với các thắc mắc về VLTK Công Thành Chiến, quý nhân sĩ có thể gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh nhất.