Top

Hệ thống phím tắt

Những thao tác nhanh, gọn bao giờ cũng tạo thuận lợi và hiệu quả hơn trong bất kỳ công việc nào. Chơi game cũng thế, nếu đồng đạo nắm rõ hệ thống phím tắt của Võ Lâm thì quá trình bôn tẩu sẽ dễ dàng hơn bội phần.

key

Chức năngPhím tắt 1Phím tắt 2
Hệ thống giúp đỡ F1 Không
Tùy chọn F2 Không
Bảng thuộc tính trang bị F3 Không
Bảng vật phẩm F4 Không
Kỹ năng võ công F5 Không
Mở giao diện bằng hữu F6 Không
Tắt/mở hiện thị danh xưng và tên nhân vật F7 Không
Tắt/mở hiện thị máu F8 Không
Tắt/mở F9 Ctrl+H
Xem nội dung nhiệm vụ F11 Không
Sử dụng nhanh đạo cụ (Quick slot) 123 Ctrl+H
Lên/xuống ngựa M Không
Mở giao diện tổ đội P Không
Chuyển đổi trạng thái đi/chạy R Không
Tắt/ mở giao dịch T O
Chuyển đổi trạng thái đứng/ngồi V Không
Hiển thị tên vật phẩm trên mặt đất Alt (Ấn giữ ) Không
Đóng/Mở bản đồ Tab Không
Hủy bỏ những tin tức Chat Del Không
Chuyển đổi tần số chat PageUp
PageDown
Không
Chat bí mật Ctrl+ Chuột trái Ctrl+ Chuột phải chọn Menu mời người khác gia
Nhập đội ngũ của mình Không Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
Xin phép gia nhập đội ngũ của người khác Không Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
Kết thêm bạn hữu Không Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
Đi theo Không Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
Xem trạng thái của người chơi khác Không Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
Dạng cừu sát Không Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
Giao dịch với người khác Không Ctrl+ Chuột phải chọn Menu
Thành lập đội ngũ Không Không
Menu hệ thống Esc Không