Top

Thiên Chi Quả

Quả Huy Hoàng, Hoàng Kim, Thiên Niên, Cửu Thiên vốn là loại bảo dược hấp thu linh khí đất trời, tự thức sinh trưởng từ ngàn xưa nơi động khấu sâu thẳm. Không cần biết là người luyện võ, phàm nhân hay thương nhân tứ phương, khi sử dụng loại quả này sẽ gia tăng công lực gấp bội phần!

Vốn dĩ là kỳ bảo nên trong suốt thời gian qua, lời tương truyền về động khấu nơi sinh trưởng của bảo dược được nhân sĩ khắp nơi dò la tin tức. Nay mọi chuyện đã được sáng tỏ, địa đồ huyễn cảnh ấy chính là Chiến Long Động - nơi quanh năm tịch liêu không một bóng người!

Hãy sẵn sàng hiệu triệu quần hùng, cùng lên đường tầm ngay các loại bảo dược thông qua tính năng Thiên Chi Quả kể từ ngày 16/10/2018.

XEM THÊM CẬP NHẬT ĐIỀU CHỈNH MỚI - 19/04/2017

Thời gian & bản đồ xuất hiện

  • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 16/10/2018
  • Thời gian xuất hiện MỖI NGÀY:
   • Đợt 1: 12h00 - 12h10 - 12h20
   • Đợt 2: 22h00 - 22h10 - 22h20
  • Không xuất hiện sau khi bảo trì định kỳ máy chủ.
  • Thời gian tồn tại: Biến mất sau 2 giờ kể từ khi xuất hiện mỗi Đợt (hạt không biến mất khi xuất hiện lượt kế tiếp nếu chưa bị thu hoạch)

Lưu ý

- Tính chất bản đồ Chiến Long Động:

 • Bất kì nhân sĩ nào khi vào bản đồ Chiến Long Động đều tự động chuyển sang trang thái chiến đấu và không thể chuyển lại trạng thái luyện công khi ở trong bản đồ này.
 • Bước vào khu vực Chiến Long Động sẽ có trạng thái bất tử trong vòng 4 giây.
 • Bị hạ gục không mất điểm kinh nghiệm & tiền vạn, PK không rớt vật phẩm.
 • Bản đồ Chiến Long Động chỉ có thể đi đến bằng Xa Phu ở các thành thị.
 • Có thể sử dụng: Thần Hành Phù.
 • KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THỔ ĐỊA PHÙ.

Vật phẩm liên quan

Tên BossVị trí
Công Thành Chiến
Quả Huy Hoàng Cao
 • Nguồn gốc: Nhặt sau khi Hạt Huy Hoàng (Cao) trưởng thành.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng & ném ra. Có thể giao dịch, bày bán. Rơi khi có PK cao.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận điểm kinh nghiệm.
 • Đẳng cấp yêu cầu (nhặt/sử dụng): Cấp 119 trở lên.
 • Hạn sử dụng: 168 giờ kể từ lúc nhặt.
Công Thành Chiến
Quả Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Nhặt sau khi Hạt Hoàng Kim trưởng thành.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng & ném ra. Có thể giao dịch, bày bán. Rơi khi có PK cao.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận điểm kinh nghiệm.
 • Đẳng cấp yêu cầu sử dụng: Cấp 119 trở lên.
 • Hạn sử dụng: 168 giờ kể từ lúc nhặt.
Công Thành Chiến
Quả Đại Hoàng Kim
 • Nguồn gốc: Có xác suất nhặt được sau khi Hạt Hoàng Kim trưởng thành.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng & ném ra. Có thể giao dịch, bày bán. Rơi khi có PK cao.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận điểm kinh nghiệm.
 • Đẳng cấp yêu cầu sử dụng: Cấp 119 trở lên.
 • Hạn sử dụng: 168 giờ kể từ lúc nhặt.
Công Thành Chiến
Thiên Niên Linh Dược
 • Nguồn gốc: Vật phẩm rơi ra sau khi tiêu diệt Boss.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, ném ra. Không thể ném ra. Có thể giao dịch, bày bán. Rơi khi có PK cao.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng để nâng cấp nhặt Hạt Huy Hoàng (Trung/Cao) thành Thiên Niên Chi Quả.
 • Đẳng cấp yêu cầu (nhặt/sử dụng): Cấp 119 trở lên.
 • Giới hạn: 100 vật phẩm/ngày/nhân vật.
 • Hạn sử dụng:
  • 24 giờ kể từ lúc mua.
  • Sau khi sử dụng vật phẩm, qua 24h00 hàng ngày sẽ mất tác dụng.
 • Lưu ý:
  • Ưu tiên chức năng Cửu Thiên Linh Dược trước nếu sử dụng cùng lúc với Thiên Niên Linh Dược.
  • Hái quả thành công sẽ mất tác dụng: Cần sử dụng tiếp để có tác dụng tại đợt hái tiếp theo.
Công Thành Chiến
Thiên Niên Chi Quả
 • Nguồn gốc: Sử dụng Thiên Niên Linh Dược để nhặt sau khi Hạt Huy Hoàng (Trung/Cao) trưởng thành.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Không thể ném ra. Có thể giao dịch, bày bán. Rơi khi có PK cao.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận điểm kinh nghiệm.
 • Đẳng cấp yêu cầu (nhặt/sử dụng): Cấp 119 trở lên.
 • Hạn sử dụng: 168 giờ kể từ lúc nhặt.
Công Thành Chiến
Cửu Thiên Linh Dược
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 3 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, ném ra. Có thể giao dịch, bày bán. Rơi khi có PK cao.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng để nâng cấp nhặt Hạt Huy Hoàng (Trung/Cao) thành Cửu Thiên Chi Quả.
 • Đẳng cấp yêu cầu (nhặt/sử dụng): Cấp 119 trở lên.
 • Giới hạn: 100 vật phẩm/ngày/nhân vật.
 • Hạn sử dụng:
  • 24 giờ kể từ lúc mua.
  • Sau khi sử dụng vật phẩm, qua 24h00 hàng ngày sẽ mất tác dụng.
 • Lưu ý:
  • Ưu tiên chức năng Cửu Thiên Linh Dược trước nếu sử dụng cùng lúc với Thiên Niên Linh Dược.
  • Hái quả thành công sẽ mất tác dụng: Cần sử dụng tiếp để có tác dụng tại đợt hái tiếp theo.
Công Thành Chiến
Cửu Thiên Chi Quả
 • Nguồn gốc: Sử dụng Cửu Thiên Linh Dược để nhặt sau khi Hạt Huy Hoàng (Trung/Cao) trưởng thành.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Không thể ném ra. Có thể giao dịch, bày bán. Rơi khi có PK cao.
 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận điểm kinh nghiệm.
 • Đẳng cấp yêu cầu (nhặt/sử dụng): Cấp 119 trở lên.
 • Hạn sử dụng: 168 giờ kể từ lúc nhặt.

Hướng dẫn tham gia

  • Tại các thời điểm xuất hiện Quả, cần đối thoại với Xa Phu tại 7 thành thi để đến Chiến Long Động.

Công Thành Chiến

  • Có 2 khu vực xuất hiện riêng biệt tương ứng: Hạt Huy Hoàng (Cao), Hạt Hoàng Kim.

Công Thành Chiến
Bản đồ Chiến Long Động

 • Khi Hạt Huy Hoàng (Trung/Cao), Hạt Hoàng Kim trưởng thành: Nhanh tay nhấp nhặt hạt.
 • Cần chờ 10 giây để nhặt, khi nhặt nếu di chuyển hoặc bị hạ gục sẽ lập tức ngừng nhặt.
 • Nhặt thành công: Hệ thống thông báo tên người nhặt (đối với Quả Hoàng Kim/Đại Hoàng Kim) và rơi trực tiếp vào hành trang nhân vật.
 • Nhặt thất bại: Thông báo hái quả thất bại.
 • Lưu ý:
   • Nhân sĩ có thể nhấp nhặt cùng 1 Quả Huy Hoàng (Cao), Qủa Hoàng Kim/Đại Hoàng Kim tại 1 thời điểm (đều xuất hiện thanh trượt thu hoạch).
   • Hệ thống ghi nhận nhặt thành công đối với nhân vật thao tác nhặt quả nhanh nhất và thanh trượt không bị gián đoạn khi thu hoạch.
   • Cần sử dụng Thiên Niên Linh Dược hoặc Cửu Thiên Linh Dược trước khi nhấp nhặt Hạt Huy Hoàng (Cao) để nhận Thiên Niên Chi Quả & Cửu Thiên Chi Quả tương ứng.

Phần thưởng

   • Mỗi loại Quả khi sử dụng sẽ nhận điểm kinh nghiệm (không cộng dồn) khác nhau, đồng thời sẽ có giới hạn sử dụng cùng đẳng cấp khác nhau:
   • Lưu ý về giới hạn sử dụng: Nhân vật cấp 80 đã sử dụng 3 Quả Huy Hoàng (Cao) + 1 Thiên Niên Chi Quả thì chỉ có thể sử dụng thêm 1 Cửu Thiên Chi Quả hoặc 1 Quả Huy Hoàng (Cao) hoặc 1 Cửu Thiên Niên Chi Quả/ngày.
LoạiĐiểm kinh nghiệm/Quả
(không cộng dồn)
Giới hạn
Quả Huy Hoàng (Cao) 5.000.000 5 quả/ngày/nhân vật
(trên tổng cả 3 loại Qủa Huy Hoàng - Cao/Thiên Niên/Cửu Thiên)
Thiên Niên Chi Quả 10.000.000 5 quả/ngày/nhân vật
(trên tổng cả 4 loại Qủa Huy Hoàng - Cao/Thiên Niên/Cửu Thiên)
Cửu Thiên Chi Quả 25.000.000
Quả Hoàng Kim 300.000.000 2 quả/ngày/nhân vật
Quả Đại Hoàng Kim 400.000.000 1 quả/ngày/nhân vật

Ngoài việc tham gia thu thập các loại Quả bảo dược của tính năng Thiên Chi Quả để có thể nhận được các phần thưởng điểm kinh nghiệm hấp dẫn, giang hồ ắt sẽ dậy sóng dữ dội cùng các phần thưởng hấp dẫn thông qua tính năng mang tính tương tác & đồng đội cao như: Trùng Luyện trang bị Hoàng Kim Môn Phái, Liên Đấu Môn Phái, Cập nhật tính chất Boss Hoàng Kim, Thử nghiệm Auto, Sự kiện Tuyệt Đỉnh Danh Trà.

Giang hồ dậy sóng kể từ đây? Thiên ấn Công Thành Chiến vẫn đang tìm minh vương nắm giữ? Liệu chư vị có đủ sức? Hạ hồi phân giải!