Top

Đổi Ngựa Phi Vân

Phi Vân vốn là loài chiến mã rất mực trung thành, sở hữu uy lực "cưỡi mây đạp gió" di chuyển thần thần tốc, mang đến sự dũng mãnh với nguồn thần lực dồi dào giúp chủ nhân của chúng tung hoành ngang dọc chiến trường chiến thắng vạn trận, tựa như "hổ mọc thêm cánh"!

Tuy nhiên, đã từ rất lâu loài chiến mã này ít người thuần hóa được chúng bởi công thức đã bị thất truyền. Nay đột nhiên có lời tương truyền Thuần Hóa Mã Đại Sư tại Nam Nhạc Trấn đã tìm ra bí phổ để thuần hóa chiến mã Phi Vân, hãy nhanh chóng lên đường tầm phổ!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 05/06/2015.
 • Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên tại tất cả máy chủ.
 • Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Công Thành Chiến
Thuần Hóa Mã Đại Sư
 • Vị trí: Biện Kinh (209/192)
 • Chức năng: Thuần hóa (đổi) ngựa Phi Vân.
Công Thành Chiến/Công Thành Chiến/Công Thành Chiến/Công Thành Chiến/Công Thành Chiến
Cỏ Tươi/ Bẩy Ngựa/ Dây Thừng/ Yên Cương/ Roi Ngựa
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi tham gia các sự kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra, rớt khi có PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu đổi lấy ngựa Phi Vân.
Công Thành Chiến
Phi Vân
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi thuần hóa tại Thuần Hóa Mã Đại Sư.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, ném ra. Được giao dịch, bày bán. Vĩnh viễn, không hạn sử dụng.
 • Thông số chi tiết:

Công Thành Chiến

Công thức

 • Nhận được ngẫu nhiên các nguyên liệu khi sử dụng Ngọc Lộ Tửu
 • Mang nguyên liệu đến NPC Thuần Hóa Mã Đại Sư để tiến hành thuần hóa theo công thức:

Mỗi loại nguyên liệu 02 cái + 2.000 Vạn = ngẫu nhiên nhận ngựa Phi Vân

 • Lưu ý:
  • Thuần hóa thất bại: Mất tiền Vạn, không mất nguyên liệu.
  • Thuần hóa thành công: Tiêu hao nguyên liệu + tiền vạn.
  • Thời gian thuần hóa: 10 giây, tiến trình sẽ lập tức bị hủy nếu di chuyển, xuống ngựa.