Top

Kim Quang Bí Phổ

Kim Quang Bí Phổ trang bị luôn là mục tiêu tìm kiếm của nhân sĩ võ lâm khắp chốn, bởi khi sở hữu chúng kinh mạch sẽ được đã thông từ đó lãnh ngộ tuyệt học đạt đến cảnh giới thượng thừa không ai sánh kịp.

Hãy cùng tầm ngay các mảnh Kim Quang Thạch, Kim Quang Thần Bí Bảo Rương & Kim Quang Lệnh để đoạt lấy cơ hội sở hữu các trang bị Kim Quang uy trấn thiên hạ hiếm có tại các sự kiện và tính năng trong VLTK Công Thành Chiến ngay hôm nay!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Áp dụng từ tháng 01/2016.
 • Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên tại tất cả cụm liên thông.
 • Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Thạch
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi tham gia các sự kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu đổi Kim Quang Thần Bí Bảo Rương.
 • Hạn sử dụng: Theo sự kiện đang diễn ra.
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Thần Bí Bảo Rương
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi Kim Quang Thạch.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: Theo sự kiện đang diễn ra.
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Kim Quang Thần Bí Bảo Rương.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải triệu hồi Boss Kim Quang.
 • Hạn sử dụng: Theo sự kiện đang diễn ra.

Đổi Nhẫn Kim Quang

  • Tham gia các sự kiện nhân sĩ sẽ ngẫu nhiên nhận được Kim Quang Thạch dùng đổi 01 Nhẫn Kim Quang ngẫu nhiên sau:
Kim Quang Thạch cầnPhần thưởng
(ngẫu nhiên loại, không khóa, không hạn dùng)
600 Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng
hoặc
Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn

Kim Quang Tái Xuất

  • Nhấp phải sử dụng Kim Quang Thần Bí Bảo Rương ngẫu nhiên nhận được:
Phần thưởng
(ngẫu nhiên loại, không khóa, không hạn sử dụng)
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Lệnh
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Trích Tinh Hoàn
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Đường Nghệ Giáp
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Lục phỉ Thúy Hộ Thân phù
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Bạch Kim yêu Đái
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang THiên Tàm Hộ Uyển
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang ngũ Sắc Ngọc Bội
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Thiên Tàm ngoa
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn
VLTK - Công Thành Chiến
Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương
  • Nhấp phải sử dụng Kim Quang Lệnh tại các bản đồ luyện công lập tức triệu hồi Boss Kim Quang Đại Tướng Quân. Hạ gục Boss sẽ nhận được phần thưởng như sau:
  • Phần thưởng chắc chắn rơi:
Phần thưởng (chắc chắn rơi)
2 Thiên Sơn Bảo Lộ
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
1 Quế Hoa Tửu
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
5 Tiên Thảo Lộ
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
5 Đại Lực Hoàn
(HSD: 7 ngày, không khóa)
5 Phi Tốc Hoàn
(HSD: 7 ngày, không khóa)
2 Tâm Tâm Tương Ảnh Phù
(HSD: 7 ngày, không khóa)
2 Tinh Hồng Bảo Thạch 2 Tử Thủy Tinh
2 Bàn Nhược Tâm Kinh
(HSD: 7 ngày, không khóa)
2 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
(HSD: 7 ngày, không khóa)
 • Phần thưởng ngẫu nhiên rơi:
Phần thưởng (ngẫu nhiên rơi)
Kim Quang Trích Tinh Hoàn Kim Quang Đường Nghệ Giáp
Kim Quang Lục phỉ Thúy Hộ Thân phù Kim Quang Bạch Kim yêu Đái
Kim Quang THiên Tàm Hộ Uyển Kim Quang ngũ Sắc Ngọc Bội
Kim Quang Bắc Kinh Chi Mộng Kim Quang Nhã Điển Chi Hồn
Kim Quang Thiên Tàm ngoa Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương