Top

Phong Lăng Độ

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK Công Thành Chiến đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

May mắn thay, Bổn Trang được hay tin sẽ có các vị Thuyền Phu cao nhân từ phương xa mang chiến thuyền đến bờ Nam Phong Lăng Độ để truyền tống nhân sĩ đến phía bờ Bắc! Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

Điều kiện & thời gian

 • Thời gian diễn ra: Liên tục từ 0h00 - 24h00 mỗi ngày
 • Cấp độ tham gia: 120 trở lên
 • Chuyến Thuyền Phổ Thông: Cách mỗi giờ có 1 chuyến.
 • Chuyến Thuyền Đặc Biệt: 10h00, 14h00, 16h00, 18h00 và 20h00.
 • Điều kiện báo danh:
  • Phổ Thông: 1 Lệnh bài Phong Lăng Độ.
  • Đặc Biệt: 1 Lệnh Bài Thủy Tặc.
 • Lưu ý:
  • Giới hạn lên thuyền: 5 lần/ngày (bao gồm lên thuyền bằng Lệnh Bài Phong Lăng Độ và Lệnh Bài Thủy Tặc)
  • Chuyến Đặc Biệt: Nếu báo danh tại bến tàu Ất (bến 2) Bính (bến 3) khi lên thuyền sẽ không thể PK lẫn nhau, bến thuyền 1 có thể PK tự do.
  • Chuyến Phổ Thông: Tự do PK bằng các hình thức khi báo danh lên thuyền.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính
 • Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ
  • Thuyền Phu Giáp - bến 1 (144/189)
  • Thuyền Phu Ất - bến 2 (160/181)
  • Thuyền Phu Bính - bến 3 (180/175)
 • Chức năng: Báo danh & nộp Truy Công Lệnh nhận thưởng.
VLTK - Công Thành Chiến
Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Nguồn gốc: 
  • Hiệu Thuốc giá 50 Vạn lượng/vật phẩm.
  • Hạ quái tại bờ Nam & Bắc ngẫu nhiên nhận.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng: Báo danh tham gia chuyến Phổ Thông.
VLTK - Công Thành Chiến
Lệnh Bài Thủy Tặc
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 2 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng: Báo danh tham gia chuyến Đặc Biệt.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.
VLTK - Công Thành Chiến
Truy Công Lệnh
 • Nguồn gốc: Nhận được khi hạ Thủy Tặc Đầu Lĩnh.
 • VLTK - Công Thành Chiến
 • Công dụng: Nộp cho NPC Thuyền Phu bờ Băc/Nam nhận thưởng.
 • Giới hạn: 01 vật phẩm/ngày (0h00 làm mới), sử dụng thêm Hải Long Châu tăng thêm 2 lần nộp.
 • Hạn sử dụng: 0h00 cùng ngày.
VLTK - Công Thành Chiến
Hải Long Châu
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 2 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
 • Công dụng: Tăng giới hạn nộp Truy Công Lệnh.
 • Giới hạn: 2 vật phẩm/ngày (0h00 làm mới).
 • Hạn sử dụng: 7 ngày kể từ lúc mua.

Hướng dẫn tham gia

   • Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.
   • Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.
   • Trong 30 phút đi thuyền:
    • Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.
    • Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 1 Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Hạ gục nhận Truy Công Lệnh & ngẫu nhiên nhận các phần thưởng.
    • Phút thứ 30 từ lúc rời bến - Xuất hiện 2 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (chỉ xuất hiện tại chuyến Đặc Biệt): Hạ gục ngẫu nhiên nhận các phần thưởng vô cùng giá trị.

VLTK - Công Thành Chiến3 loại NPC (tùy chuyến) cần hạ gục khi thuyền rời bến

  • Kết thúc thời gian đi thuyền: Nhanh chóng nộp Truy Công Lệnh tại Thuyền Phu bờ Bắc.
  • Cách di chuyển về lại bờ Nam:
   • Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc (cần lộ phí).
   • Di chuyển qua Mạn Bắc Thảo Nguyên khám phá & di chuyển về bằng đường Lâm Du Quan tại bản đồ này.

Lưu ý quan trọng

 • Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ được truyền tống về Tây Sơn Thôn.
 • Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.
 • Cần chuẩn bị chút ít tiền Vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.

Phần Nộp Truy Công Lệnh tại bờ Bắc Phong Lăng Độ

  • Điểm kinh nghiệm không cộng dồn
Phần thưởng điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên nhận được
10.000.000 15.000.000
20.000.000 25.000.000
30.000.000

Phần thưởng hạ Thủy Tặc Đầu Lĩnh

 • Phần thưởng điểm kinh nghiệm đều không cộng dồn.
 • Chắc chắn nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng:
Bến ThuyềnThưởng người hạ BossThưởng người xung quanh
1 - Giáp 6.000.000 1.500.000
2 -Ất 4.000.000 1.000.000
3 - Bính 2.000.000 500.000
 • Đồng thời rơi toàn bộ phần thưởng theo danh sách:
Phần thưởng chắc chắn rơi
3 Phi Tốc Hoàn
(HSD: 3 ngày từ lúc nhận)
3 Đại Lực Hoàn
(HSD: 3 ngày từ lúc nhận)
2 Tiên Thảo Lộ (HSD: 3 ngày từ lúc nhận) 1 Tâm Tâm Tương Ánh phù
(HSD: 3 ngày từ lúc nhận)
1 Dao Quang Lệnh
(HSD: 3 ngày từ lúc nhận)
1 Truy Công Lệnh
(HSD: 0h00 cùng ngày)
 • Ngoài ra còn có xác suất rơi 01 vật phẩm theo danh sách:
Phần thưởng ngẫu nhiên
(Tất cả đều có Hạn Sử Dụng 07 ngày kể từ lúc nhận)
1 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 2 Khiêu Chiến Lễ Bao
1 Thiết La Hán Lễ Bao 1 Tẩy Tủy Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch 1 Thiên Cơ Lệnh
2 Thiên Niên Linh Dược 1 Cửu Thiên Linh Dược
1 Huyền Tinh Cấp 1 1 Tinh Thạch Cấp 1

Phần thưởng hạ Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh

 • Phần thưởng điểm kinh nghiệm đều không cộng dồn.
 • Chắc chắn nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng:
Bến ThuyềnThưởng người hạ BossThưởng người xung quanh
1 - Giáp 18.000.000 4.500.000
2 -Ất 12.000.000 3.000.000
3 - Bính 6.000.000 1.500.000
 • Ngoài ra còn có xác suất rơi 01 vật phẩm theo danh sách:
Phần thưởng ngẫu nhiên
1 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
3 Khiêu Chiến Lễ Bao
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
1 Mặt Nạ Vương Giả
(HSD: 3 ngày từ lúc nhận)
1 Thẻ Hào Hiệp
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
1 Thẻ Đại Hiệp
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
1 Thẻ Tân Thủ
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
1 Đại Thành Bí Kíp 90
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
1 Chìa Khóa Hoàng Kim
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
1 Thiên Cơ Lệnh
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
1 Thiên Niên Linh Dược
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
01 Cửu Thiên Linh Dược
(HSD: 07 ngày từ lúc nhận)
1 Huyền Tinh Cấp 1
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
1 Tinh Thạch Cấp 1
(HSD: 7 ngày từ lúc nhận)
1 Ngựa Ô Vân Đạp Tuyết
1 Ngựa Xích thố 1 Ngựa Tuyệt Ảnh
1 Ngựa Đích Lô 1 Ngựa Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử

Nếu có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến tính năng Phong Lăng Độ hoặc VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.