Top

Kích Hoạt Thẻ VIP

Nhằm tạo điều kiện để toàn thể quý nhân sĩ VLTK Công Thành Chiến có thẻ sở hữu các ưu đãi hấp dẫn như: Nhận hỗ trợ Thiên Sơn Bảo Lộ, Hồi Thành Phù (tiểu/đại), Dao Quan Lệnh, Thiên Cơ Lệnh, hiệu ứng hỗ trợ của các Vòng Hào Quang và đặc biệt là đặc quyền bỏ qua giới hạn giờ chơi.

Hệ Thống Thẻ VIP ra đời với 3 loại thẻ có giá trị thừ thấp đến cao: Thẻ Tân Thủ (mới), Thẻ Hào Hiệp (cập nhật hỗ trợ, giữ nguyên giá), Thẻ Đại Hiệp (mới). Tất cả 3 loại thẻ sẽ phục vụ tối đa các nhu cầu khác nhau của toàn thể quý nhân sĩ suốt 30 ngày liên tiếp, ngay sau đây là thông tin chi tiết:

Ưu đãi chung & lưu ý

 • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 28/09/2015.
 • Ưu đãi chung khi sử dụng 1 trong 3 loại thẻ VIP:
 • Lưu ý:
  • Chỉ có thế sử dụng 1 loại Thẻ 1 lần, sau khi hết hạn sử dụng mới có thể dùng tiếp.
  • Không thể kích hoạt cùng lúc loại thẻ loại nhỏ hơn hoặc bằng (kích hoạt thẻ cao hơn sẽ hưởng ưu đãi của thẻ cao và bỏ ưu đãi của thẻ thấp).
  • Không thể kích hoạt các loại thẻ khi đã online được 5 giờ trở đi.

Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Thẻ Tân Thủ
(Chưa/Đã kích hoạt)
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 30 Kim Nguyên Bảo.
 • Tính chất:
  • Chưa kích hoạt: Có thể giao dịch, bày bán. Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
  • Sau khi kích hoạt: Khoá vĩnh viễn. Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc kích hoạt.
 • Công dụng: Nhấp phải nhận đặc quyền tương ứng.
VLTK - Công Thành Chiến
Thẻ Hào Hiệp
(Chưa/Đã kích hoạt)
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 60 Kim Nguyên Bảo.
 • Tính chất:
  • Chưa kích hoạt: Có thể giao dịch, bày bán. Không hạn sử dụng.
  • Sau khi kích hoạt: Khoá vĩnh viễn. Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc kích hoạt.
 • Công dụng: Nhấp phải nhận đặc quyền tương ứng.
VLTK - Công Thành Chiến
Thẻ Đại Hiệp
(Chưa/Đã kích hoạt)
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 120 Kim Nguyên Bảo.
 • Tính chất:
  • Chưa kích hoạt: Có thể giao dịch, bày bán. Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc mua.
  • Sau khi kích hoạt: Khoá vĩnh viễn. Hạn sử dụng: 30 ngày kể từ lúc kích hoạt.
 • Công dụng: Nhấp phải nhận đặc quyền tương ứng.

Phần thưởng Thẻ Tân Thủ

Phần thưởngChi tiếtGhi chú
Kích hoạt mỗi ngày
 • 01 giờ Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Chết không mất
 • Rời mạng không ảnh hưởng
Nhận 1 lần
 • 01 Hồi Thành Phù (tiểu)
 • 01 Ngựa Túc Sương.
 • Mỗi vật phẩm chỉ nhận được 1 lần duy nhất.
 • Danh hiệu chết không mất
 • Tính chất các vật phẩm: Khóa vĩnh viễn.
 • Hạn sử dụng: Căn cứ theo Thẻ Tân Thủ.
 • Danh hiệu Sơ Nhập Giang Hồ: Đặc quyền bỏ qua giới hạn giờ chơi.

Phần thưởng Thẻ Hào Hiệp

Phần thưởngChi tiếtGhi chú
Kích hoạt/nhận mỗi ngày
 • 02 giờ Tiên Thảo Lộ
 • Chết không mất
 • Rời mạng không ảnh hưởng
 • 02 giờ Bạch Cầu Hoàn
 • 01 Dao Quang Lệnh
 • 01 Thiên Cơ Lệnh

 

 • Mỗi vật phẩm chỉ nhận được 1 lần duy nhất.
 • Tính chất vật phẩm: Khóa vĩnh viễn, hạn sử dụng 1 ngày kể từ lúc nhận.
 • Lưu ý Bạch Cầu Hoàn:
  • Tài khoản đã nạp thẻ thành công (bất kỳ mệnh giá) mới có thể sử dụng chức năng ủy thác
  • Chỉ những người chơi đạt cấp 50 mới được tăng điểm kinh nghiệm khi Ủy Thác
  • Thời gian ủy thác được cộng dồn khi nhận mỗi ngày (nếu chưa sử dụng hết)
  • Đẳng cấp càng cao điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều.
Kích hoạt
1 lần
(Áp dụng tất cả các trận Tống Kim)
 • Đặc cách báo danh Tống Kim trước 5 phút mỗi trận
 • Miễn phí báo danh Tống Kim.
 • Hiệu lực căn cứ theo hạn sử dụng của Thẻ Hào Hiệp
 • Tăng 1.5 lần điểm tích lũy & kinh nghiệm cuối mỗi trận Tống Kim
 • Tăng tích lũy khi hạ gục đối phương
 • Tăng điểm tích lũy khi đạt liên trảm
 • Tăng kinh nghiệm thưởng ở cuối trận (yêu cầu hạ hoặc bị hạ 10 đối thủ)
 • Hiệu lực căn cứ theo hạn sử dụng của Thẻ Hào Hiệp
Nhận 1 lần
 • 01 Thần Hành Phù
 • 01 Hồi Thành Phù (đại)
 • 01 Ngựa Ô Vân
 • Mỗi vật phẩm chỉ nhận được 1 lần duy nhất.
 • Danh hiệu chết không mất
 • Tính chất các vật phẩm: Khóa vĩnh viễn.
 • Hạn sử dụng: Căn cứ theo Thẻ Tân Thủ.
 • Danh hiệu Tuyệt Thế Cao Thủ:
  • Tăng 10% Sinh Lực.
  • Tăng 10 điểm May Mắn.
  • Đặc quyền bỏ qua giới hạn giờ chơi.

Phần thưởng Thẻ Đại Hiệp

Phần thưởngChi tiếtGhi chú
Kích hoạt/nhận mỗi ngày
 • 04 giờ Tiên Thảo Lộ
 • Chết không mất
 • Rời mạng không ảnh hưởng
 • 04 giờ Bạch Cầu Hoàn
 • 03 Thiên Cơ Lệnh

 

 • Mỗi vật phẩm chỉ nhận được 1 lần duy nhất.
 • Tính chất vật phẩm: Khóa vĩnh viễn, hạn sử dụng 1 ngày kể từ lúc nhận.
 • Lưu ý Bạch Cầu Hoàn:
  • Tài khoản đã nạp thẻ thành công (bất kỳ mệnh giá) mới có thể sử dụng chức năng ủy thác
  • Chỉ những người chơi đạt cấp 50 mới được tăng điểm kinh nghiệm khi Ủy Thác
  • Thời gian ủy thác được cộng dồn khi nhận mỗi ngày (nếu chưa sử dụng hết)
  • Đẳng cấp càng cao điểm kinh nghiệm nhận được càng nhiều.
Kích hoạt
1 lần
(Áp dụng tất cả các trận Tống Kim)
 • Đặc cách báo danh Tống Kim trước 5 phút mỗi trận.
 • Miễn phí báo danh Tống Kim.
 • Hiệu lực căn cứ theo hạn sử dụng của Thẻ Hào Hiệp
 • Tăng 1.5 lần điểm tích lũy & kinh nghiệm cuối mỗi trận Tống Kim
 • Tăng tích lũy khi hạ gục đối phương
 • Tăng điểm tích lũy khi đạt liên trảm
 • Tăng kinh nghiệm thưởng ở cuối trận (yêu cầu hạ hoặc bị hạ 10 đối thủ)
 • Hiệu lực căn cứ theo hạn sử dụng của Thẻ Hào Hiệp
Nhận 1 lần
 • 01 Thần Hành Phù
 • 01 Hồi Thành Phù (đại)
 • 01 Ngựa Ô Vân
 • Mỗi vật phẩm chỉ nhận được 1 lần duy nhất.
 • Danh hiệu chết không mất
 • Tính chất các vật phẩm: Khóa vĩnh viễn.
 • Hạn sử dụng: Căn cứ theo Thẻ Tân Thủ.
 • Danh hiệu Tung Hoành Thiên Hạ:
  • Tăng 15% Sinh Lực.
  • Tăng 20 điểm May Mắn.
  • Đặc quyền bỏ qua giới hạn giờ chơi.

Nhân sĩ là Tân Thủ - Sơ Nhập Giang Hồ, Hào Hiệp - Tuyệt Thế Cao Thủ hay Đại Hiệp - Tung Hoành Thiên Hạ? Hãy chọn ngay cho mình 1 danh hiệu để sở hữu ngãy những ưu đãi đặc quyền liên tục suốt 30 ngày trên con đường hành tẩu giang hồ của mình gay hôm nay!