Top

Ngọc Lục Bảo

Thẩm Vạn Tam vốn được mệnh danh là "danh phù kỳ thực" với các kỳ trân bí bảo mà xưa nay thiên hạ hiếm ai có thể sở hữu được, được biết lão nhân chỉ trao đổi các cực phẩm mà mình có được bằng Ngọc Lục Bảo - loại bảo vật vốn hiếm thấy trong thiên hạ.

Theo đó, cùng lời tương truyền về các kỳ trân bí bảo như: Trang bị An Bang (hoàn mỹ), Đinh Quốc (cực phẩm), nguyên liệu triệu hồi Phi Vân chiến mã, nguyên liệu nâng cấp An Bang - Định Quốc... đã làm giang hồ một lần nữa dậy sóng! Khắp chốn, nhân sĩ lên đường tầm Ngọc Lục Bảo!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Mỗi tháng, làm mới (reset) sau bảo trì ngày 01 mỗi tháng.
 • Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên tại tất cả cụm liên thông.
 • Yên cầu trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

Đổi thưởng giới hạn

 • Yêu cầu phải gửi Ngọc Lục Bảo tại NPC Thẩm Vạn Tam để tiến hành đổi phần thưởng.
 • Lưu ý:
  • Số lượng vật phẩm đổi: Làm mới (reset) vào ngày 01 mỗi tháng (ví dụ: Ngày 19/08/2015 đã hết lần đổi điểm kinh nghiệm, đến sau bảo trì ngày 01/09/2015 lần đổi điểm kinh nghiệm sẽ được làm mới với số lượng 5.000 lần đổi).
  • Giới hạn đổi kinh nghiệm: 500.000.000 điểm/nhân vật/tháng.
  • Có thể rút 250 Ngọc Lục Bảo/lần, tiêu hao 5 viên mỗi lần rút.
  • Chỉ đổi được vật phẩm khi có số lượng Ngọc Lục Bảo được gửi tương ứng.
  • Cần trống 2x3 ô hành trang mới có thể đổi vật phẩm.
  • Ngọc Lục Bảo đã gửi có thể sử dụng tại các sự kiện về sau.
  • Số lượng vật phẩm là cố định tại mỗi cụm liên thông/suốt chương trình (không thể đổi khi vật phẩm đã được đổi hết).
  • Các trang bị nhận được sẽ ngẫu nhiên chỉ số.
Vật phẩmSố lượng/cụm liên thôngNgọc Lục Bảo cần
1 Tiên Thảo Lộ
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
500 50
1 Tinh Hồng Bảo Thạch
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
500 100
1 Lục Thủy Tinh
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
300 50
1 Thiết La Hán Lễ Bao
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
200 350
1 Tiên Thảo Lộ - đặc biệt
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
200 200
1 Thiên Cơ Lệnh
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
500 10
1 Dao Quang Lệnh
(HSD: 30 ngày từ lúc nhận)
500 10
1 Cỏ Tươi 12 2.000
1 Bẫy Ngựa 12 2.000
1 Dây Thừng 12 2.000
1 Yên Cương 12 2.000
1 Roi Ngựa 12 2.000
1 An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
(Hoàn Mỹ)
5 7.000
1 An Bang Băng Điền Hoàn Thạch Ngọc Bội
(Hoàn Mỹ)
5 5.000
1 An Bang Băng Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
(Hoàn Mỹ)
50 2.000
1 An Bang Băng Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
(Hoàn Mỹ)
50 2.000
Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
(Cực Phẩm)
50 1.500
Định Quốc Thanh Sa Phát Quán
(Cực Phẩm)
50 2.200
Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
(Cực Phẩm)
50 1.000
Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển
(Cực Phẩm)
50 1.000
Định Quốc Ngân Tầm Yêu Đái
(Cực Phẩm)
50 1.000
1.000.000 điểm kinh nghiệm
(không cộng dồn)
5.000 10
Trấn Hồn Thạch
(Nâng cấp trang bị An Bang, Định Quốc)
500 300