Top

Boss Hoàng Kim Môn Phái

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên thập đại cao nhân của các môn phái mất tích một cách bí hiểm...

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Cổ Bách, Lam Y Y, Yên Hiểu Trái, Gia Luật Tị Ly & Tuyền Cơ Tử, Huyền Giác Đại Sư, Đường Phi Yến, Hà Linh Phiêu, Mạnh Thương Lương, Đạo Thanh Chân Nhân, họ đã mang theo bảo vật - Rương Hoàng Kim Môn Phái hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

>>>>>>XEM THÊM CẬP NHẬT ĐIỀU CHỈNH BOSS MỚI - 19/04/2017 <<<<<<

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 20/05/2015
 • Thời gian xuất hiện Boss: 19h00 mỗi ngày (hệ thống sẽ thông báo bản đồ xuất hiện các Boss)
 • Không xuất hiện sau khi bảo trì định kỳ máy chủ.
 • Thời gian tồn tại Boss:
  • Biến mất khi bị tiêu diệt
  • Lập tức biến mất nếu không bị tiêu diệt trong vòng 60 phút (kể từ lúc xuất hiện).

Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

Tên BossVị trí
Công Thành Chiến
Cổ Bách
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Sa Mạc Sơn Động 1
 • Vũ Lăng Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Lam Y Y
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Sa Mạc Địa Biểu
 • Thanh Khê Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Yên Hiểu Trái
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Mạc Cao Quật
 • Phi Thiên Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Gia Luật Tị Ly
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Trường Bạch Sơn Nam
 • Phù Dung Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Tuyền Cơ Tử
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Trường Bạch Sơn Bắc
 • Lưỡng Thủy Động
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Huyền Giác Đại Sư
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Khỏa Lang Động
 • Sa Mạc 2
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Đường Phi Yến
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Bờ Nam Phong Lăng Độ
 • Sa Mạc 3
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Hà Linh Phiêu
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Dương Trung Động
 • Trường Bạch Sơn Bắc
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Mạnh Thương Lương
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Trường Bạch Sơn Bắc
 • Trường Bạch Sơn Nam
 • 7 Thành Thị
Công Thành Chiến
Đạo Thanh Chân Nhân
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
 • Mạc Cao Quật
 • Vô Danh Động
 • 7 Thành Thị

Phần thưởng chung khi hạ Boss

  • Khi Boss bị hạ gục, cá nhân/tổ đội sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
  • Lưu ý: Điểm kinh nghiệm không cộng dồn.
Nội dungPhần thưởng
Cá nhân/tổ đội trực tiếp hạ Boss 10.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật/Boss
Nhân vật xung quanh 2.000.000 điểm kinh nghiệm/nhân vật/Boss

Phần thưởng rơi từ Boss

   • Cá nhân/tổ đội hạ Boss: Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss (Sau 20 giây: tất cả nhân vật có thể nhặt)
   • Rương Hoàng Kim Môn Phái:
    • Ngẫu nhiên rơi ra đất 1 Rương Hoàng Kim Môn Phái (theo môn phái của Boss).
    • Ưu tiên cá nhân kết thúc boss nhặt được trong 20s đầu.
    • Sau 20s kể từ lúc rơi: Tất cả nhân vật đều nhặt được.
    • Nhân vật nhặt được rương sẽ có thông báo tại kênh Hệ Thống.
    • Chắc chắn rơi tất cả các vật phẩm sau:
Phần thưởng (chắc chắn rơi tất cả)
1 Bàn Nhược Tâm Kinh 1 Tử Thủy Tinh
1 Lam Thủy Tinh 1 Lục Thủy Tinh
2 Tinh Hồng Bảo Thạch 1 Tâm Tâm Tương Ảnh Phù
5 Thiết La Hán 1 Bí Kíp Môn Phái 
(tương ứng với Boss)
    • Đồng thời rơi ngẫu nhiên các vật phẩm:
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
2 Tẩy Tủy Kinh 6 Phi Tốc Hoàn
6 Thiết La hán 3 Tâm Tâm Tương Ảnh Phù
3 Võ Lâm Mật Tịch 2 Tinh Hồng Bảo Thạch
1 Cống Nguyệt Phù Dung 2 Tử Thuỷ Tinh
1 Phụng Nguyệt Quả Dung 2 Lam Thuỷ Tinh
3 Thiên Sơn Bảo Lộ 2 Lục Thuỷ Tinh
2 Quế Hoa Tửu 1 Bí Kíp Môn Phái 90
(ngẫu nhiên loại, tương ứng với Boss)
1 Tiên Thảo Lộ 2 Bàn Nhược Tâm Kinh
5 Đại Lực Hoàn 2 Tiên Thảo Lộ - đặc biệt

Giang hồ ắt sẽ đại loạn, đại hiệp nào sẽ là người sở hữu các cực phẩm Hoàng Kim Môn Phái uy trấn thiên hạ đầu tiên để đảm nhiệm trọng trách thống nhất quần hùng, xưng vương thiên hạ? Hạ hồi phân giải.