Top

Hoàng Kim An Bang

Sử dụng bộ 04 trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị Hoàng Kim An Bang đang sử dụng, ngoài ra nhân sĩ có thể thăng cấp để nâng cao chỉ số trang bị. Ngay sau đây là thông số chi tiết của bộ trang bị Hoàng Kim An Bang ở các cấp độ:

  • Sử dụng bộ 04 trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị.
  • Tùy đẳng cấp của trang bị (1 - 5) sẽ có giới hạn chỉ số thấp nhất và cao nhất khác nhau.
  • Các dòng thuộc tính là mặc định theo từng loại trang bị.
  • Nhân vật không phân biệt môn phái, thỏa đẳng cấp đều có thể sử dụng.
  • <Nhấp Xem lại cách nâng cấp, trùng luyện,... tại đây>
  • Thông số chi tiết của các thuộc tính tại từng cấp độ:

Hoàng Kim An Bang Hạng Liên

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpKháng tất cảKháng lôiNội lựcThời gian trúng độcSinh lực
1 16 - 20 11 - 15 161 - 200 2 - 10 161 - 200
2 17 - 21 16 - 20 161 - 200 12 - 20 161 - 200
3 18 - 22 21 - 25 161 - 200 22 - 30 161 - 200
4 19 - 23 26 - 30 161 - 200 32 - 40 161 - 200
5 20 - 24 31 - 35 161 - 200 42 - 50 161 - 200

Hoàng Kim An Bang Ngọc Bội

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpNội lựcKháng độcKháng tất cảKháng đòn chí mạngSinh lực
1 161 - 200 26 - 30 3 - 7 1 - 5 161 - 200
2 161 - 200 31 - 35 4 - 8 6 - 10 161 - 200
3 161 - 200 36 - 40 5 - 9 11 - 15 161 - 200
4 161 - 200 41 - 45 6 - 10 16 - 20 161 - 200
5 161 - 200 46 - 50 7 - 11 21 - 25 161 - 200

Hoàng Kim An Bang Nhẫn (Thủy)

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpNội lựcKháng băngSinh lựcThời gian choángPhục hồi nội lực
1 161 - 200 26 - 30 161 - 200 2 - 10 1 - 5
2 161 - 200 31 - 35 161 - 200 12 - 20 6 - 10
3 161 - 200 36 - 40 161 - 200 22 - 30 11 - 15
4 161 - 200 41 - 45 161 - 200 32 - 40 16 - 20
5 161 - 200 46 - 50 161 - 200 42 - 50 21 - 25

Hoàng Kim An Bang Nhẫn (Hỏa)

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpNội lựcKháng hỏaSinh lựcThời gian chậmPhục hồi sinh lực
1 161 - 200 26 - 30 161 - 200 2 - 10 1 - 5
2 161 - 200 31 - 35 161 - 200 12 - 20 6 - 10
3 161 - 200 36 - 40 161 - 200 22 - 30 11 - 15
4 161 - 200 41 - 45 161 - 200 32 - 40 16 - 20
5 161 - 200 46 - 50 161 - 200 42 - 50 21 - 25

Nếu có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến Bộ trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh hoặc VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.