Top

Bang Hội Tranh Đoạt Chiến

Qúy nhân sĩ còn nhớ nơi Mạn Bắc Thảo Nguyên xa thẳm phía tận cùng của Bờ Bắc Phong Lăng Độ? Nếu chư vị đã có từng khám phá vùng đất này sẽ là một lợi thế, bởi vì nơi đây ẩn chứa vô số tài nguyên quý báu dành cho các Bang Hội, đồng lòng hiệp sức danh Bang sẽ được đẩy lên tầm cao mới.

Nhưng hãy cẩn trọng, để đến được Mạc Bắc Thảo Nguyên toàn Bang cần phải có những chiến thuật hợp lý để bảo toàn đội hình trên các chuyến thuyền Phong Lăng đến Bờ Bắc và hơn hết là phải có hậu phương vững chắc phong tỏa nơi trọng yếu của Bờ Bắc để đạo quân có thể nhanh chóng tập kết mà xông trận thu thập các tài nguyên: Áo Giáp, Binh Khí, Khôi Giáp để quy đổi các phần thưởng vô cùng quý báu tăng sức mạnh toàn bộ cho hùng Bang của chư vị!

Hãy sẵn sàng khám phá chức năng Bang Hội Tranh Đoạt Chiến được cập nhật vào sau bảo trì ngày 29/08/2016 để có những binh pháp hợp lý nhất dành cho Bang hội của mình.

Điều kiện & giới hạn tham gia

 • Thời gian cập nhật: Sau bảo trì ngày 29/08/2016.
 • Đối tượng tham gia: Cá nhân đã gia nhập Bang hội (tính năng nộp cho Bang Hội đang cập nhật).
 • Thời gian diễn ra: Mỗi ngày từ 16h45 - 17h30 (mỗi 05 phút/lần).
 • Lưu ý:
  • Làm mới (reset) mỗi ngày: Nhiệm vụ, số lượng đã thu thập, giới hạn sử dụng tài nguyên.
  • Giới hạn giao nhiệm vụ: 01 lần/ngày/nhân vật (chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất).

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Thu Thập Tài Nguyên
 • Vị trí: Mạn Bắc Thảo Nguyên (162/157).
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ miễn phí.
  • Nhận nhiệm vụ x2 hoặc x3.
  • Nộp tài nguyên cho Bang hội (đang cập nhật).
VLTK - Công Thành Chiến
Khôi Giáp
 • Nguồn gốc: Nhận khi hoàn thành nhiệm vụ miễn phí.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng: Nhấp phải nhận điểm kinh nghiệm hoặc nộp tích lũy cho Bang hội.
 • Giới hạn: 100 vật phẩm (tổng 3 loại)/ngày.
 • Hạn sử dụng: Hủy lúc 24h00 mỗi ngày.
VLTK - Công Thành Chiến
Áo Giáp
 • Nguồn gốc: Nhận khi hoàn thành nhiệm vụ x2.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng: Nhấp phải nhận điểm kinh nghiệm hoặc nộp tích lũy cho Bang hội.
 • Giới hạn: 100 vật phẩm (tổng 3 loại)/ngày.
 • Hạn sử dụng: Hủy lúc 24h00 mỗi ngày.
VLTK - Công Thành Chiến
Binh Khí
 • Nguồn gốc: Nhận khi hoàn thành nhiệm vụ x3.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng: Nhấp phải nhận điểm kinh nghiệm hoặc nộp tích lũy cho Bang hội.
 • Giới hạn: 100 vật phẩm (tổng 3 loại)/ngày.
 • Hạn sử dụng: Hủy lúc 24h00 mỗi ngày.
VLTK - Công Thành Chiến
Tranh Đoạt Lệnh Bài
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 15 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng: Nguyên liệu nhận nhiệm vụ x2 hoặc x3.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày kể từ lúc nhận.
VLTK - Công Thành Chiến
Tăng Tốc Lệnh Bài
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 10 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng: Nhấp phải lập tức hoàn thành nhiệm vụ thu thập tài nguyên.
 • Điều kiện: Cần thu thập ít nhất 01 tài nguyên mới có thể sử dụng.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày kể từ lúc nhận.

Hướng dẫn tham gia nộp tài nguyên cá nhân

    • Cá nhân hoặc thành viên Bang hội đối thoại NPC Thu Thập Tài Nguyên chọn nhiệm vụ muốn nhận.
    • Tương ứng với nhiệm vụ cần đến nơi có tài nguyên tại Mạn Bắc Thảo Nguyên gồm: 01 bãi chính (tọa độ: 170/183) và 03 bãi phụ ngẫu nhiên:

VLTK - Công Thành Chiến

Bãi chính tập trung các tài nguyên - Mạn Bắc Thảo Nguyên (170/183)

   • Mỗi lần thu thập được 1 tài nguyên: Nhận nhiệm vụ x2, x3 thì có xác suất nhận dc x2, x3 tài nguyên.
   • Cần thu thập 100 tài nguyên (tổng 3 loại bất kỳ)/nhiệm vụ.
   • Có thể lựa chọn nhận/ trả nhiệm vụ x2 (01 Tăng Tốc Thu Thập Lệnh), nhiệm vụ x3 (02 Tăng Tốc Thu Thập Lệnh).
   • Nếu đã chọn nhận nhiệm vụ x1 vẫn có thể trả nhiệm vụ x2 hoặc x3 khi có đủ Tăng Tốc Lệnh theo yêu cầu.
   • Hình ảnh các loại Tài Nguyên và số lượng nhận theo nhiệm vụ:
Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Khôi Giáp
 • Nhiệm vụ miễn phí: 01 Khôi Giáp.
 • Nhiệm vụ x2: Xác suất x2 Khôi Giáp.
 • Nhiệm vụ x3: Xác suất x3 Khôi Giáp.

VLTK - Công Thành Chiến
Áo Giáp

 • Nhiệm vụ miễn phí: 01 Áo Giáp.
 • Nhiệm vụ x2: Xác suất x2 Áo Giáp.
 • Nhiệm vụ x3: Xác suất x3 Áo Giáp.
VLTK - Công Thành Chiến
Binh Khí
 • Nhiệm vụ miễn phí: 01 Binh khí.
 • Nhiệm vụ x2: Xác suất x2 Binh Khí.
 • Nhiệm vụ x3: Xác suất x3 Binh Khí.
VLTK - Công Thành Chiến
Rương Tài Nguyên
 • Nhiệm vụ miễn phí: Nhận 25 Khôi Giáp
 • Nhiệm vụ x2: Nhận 25 Áo Giáp.
 • Nhiệm vụ x3: Nhận 25 Binh Khí.

Phần thưởng

   • Điểm kinh nghiệm không cộng dồn.
   • Thưởng hoàn thành nhiệm vụ:
    • Không cần giao nộp tài nguyên.
    • Thưởng theo đẳng cấp nhân vật & loại nhiệm vụ đã nhận.
    • Ví dụ minh họa điểm kinh nghiệm nhận được khi hoàn thành nhiệm của cấp 130 và 150 - được hiển thị tại NPC Thu Thập Tài Nguyên:

VLTK - Công Thành Chiến

Cấp 130

VLTK - Công Thành Chiến

Cấp 150

  • Thưởng sử dụng tài nguyên:
   • Giới hạn: 100 vật phẩm (tổng 3 loại)/ngày.
   • Tùy theo cấp độ nhân vật sẽ nhận được điểm kinh nghiệm theo từng loại tài nguyên tương ứng (Khôi Giáp ít nhất và Binh Khí nhiều nhất).

Nếu có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến tính năng Bang Hội Tranh Đoạt Chiến hoặc VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.