Top

Trang bị Bạch Kim

Nâng cấp trang bị lên Bạch Kim sẽ là bước nâng tầm bản thân lên một đẳng cấp mới trong ngưỡng võ học. Trang bị khủng xứng tầm tay cao thủ, công thức được bất mí sau đây sẽ đem lại sức mạnh vô song cho những ai mong cầu, thân chúc quý nhân sĩ may mắn.

Một số điều cần biết và lưu ý khi tiến hành nâng cấp, dự kiến áp dụng kể từ sau bảo trì ngày 10/05/2018:

 • Thuộc tính Hoàng Kim sẽ không thay đổi khi nâng cấp thành Bạch Kim.
 • Trang bị Bạch Kim sẽ không thể trùng luyện các thuộc tính.
 • Mỗi trang bị Bạch Kim sẽ có thêm 2 thuộc tính Bạch Kim hoàn toàn mới.
 • Khi sở hữu 2/4/5 hoặc 6 món Bạch Kim đồng bộ có thể kích hoạt các thuộc tính ẩn.
 • Khi tiến hành nâng cấp cần có 2 trang bị giống nhau (đồng bộ và đồng cấp)
 • Lưu ý quan trọng: Trang bị muốn giữ, phải đặt vào ô thứ 1 bên trái (khung màu đỏ hình bên dưới) các nguyên liệu và phôi còn lại có thể đặt bất kỳ. Khi thành công hay thất bại sẽ bị xóa toàn bộ chỉ giữ lại trang bị ở trong khung màu đỏ.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Trang bị chính đặt bên trái, nguyên liệu và trang bị phụ (phôi) đặt các ô còn lại

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thợ rèn thần bí
 • Vị trí: Lâm An (164/199)
 • Chức năng:
  • Thăng cấp trang bị Bạch Kim
  • Chế tạo Hoàng Kim thành Bạch Kim
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thần Bí Khoáng Thạch
 • Nguồn gốc: Boss Tần Thủy Hoàng
 • Chức năng: 1 trong 2 nguyên liệu chế tạo trang bị Bạch Kim
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thủy Tinh Trắng
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 300 Kim Nguyên Bảo (hoặc tham gia tính năng)
 • Chức năng: 1 trong 2 nguyên liệu chế tạo trang bị Bạch Kim

Chế tạo Hoàng Kim thành Bạch Kim +0

 • Công thức: 2 trang bị giống nhau + 1 Thủy Tinh Trắng + 1 Thần Bí Khoáng Thạch + 1000 vạn (tỉ lệ thành công 25%)

Võ Lâm Truyền Kỳ
Trang bị Bạch Kim +0

Thăng cấp trang bị Bạch Kim

 • Cần có 2 trang bị Bạch Kim giống nhau (đồng bộ và đồng cấp)
 • Có thể xem trước thuộc tính Hoàng Kim sẽ gia tăng sau khi nâng cấp thành công.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Lưu ý: Khi thăng cấp trang bị Bạch Kim, thuộc tính và hệ có thể sẽ bị thay đổi

Bảng nguyên liệu và tỉ lệ thăng cấp Bạch Kim

Cấp12345678910
Thủy Tinh Trắng 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10
Thần Bí Khoáng Thạch 1 4 4 8 8 12 12 16 16 20
Phí Tăng Cấp (vạn) 1000 4000 4000 8000 8000 12000 12000 16000 16000 20000
Tỉ lệ Thành Công 90% 80% 70% 60% 50% 95% 90% 85% 80% 75%

Các trang bị Hoàng Kim được phép chế tạo Bạch Kim

Tên trang bịThuộc tính Bạch Kim
[Trấn Bang] Mộng Long Tử Kim Bát Nhã Giới Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Đạt Ma Độ Giang ] + cấp
Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Đạt Ma Độ Giang ] + cấp
Mộng Long Huyền Ti Phát đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Như Lai Thiên Điệp] + cấp
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Đạt Ma Độ Giang ] + cấp
Mộng Long Đạt Ma Tăng hài Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Long Trảo Hổ Trảo] + cấp
[Trấn Bang] Phục Ma Vô Lượng Kim Cang Uyển Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Hoành Tảo Thiên Quân ] + cấp
Phục Ma Tử Kim Côn Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Hoành Tảo Thiên Quân ] + cấp
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Như Lai Thiên Điệp] + cấp
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Hoành Tảo Thiên Quân ] + cấp
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Hoành Tảo Lục Hợp] + cấp
[Trấn Bang] Tứ Không Đạt Ma Tăng Hài Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Vô Tướng Trảm ] + cấp
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Tứ Không Tử Kim Cà Sa Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Vô Tướng Trảm] + cấp
Tứ Không Hộ pháp Yêu đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Như Lai Thiên Điệp] + cấp
Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Vô Tướng Trảm] + cấp
Tứ Không Giới Luật Pháp giới Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Ma Ha Vô Lượng] + cấp
Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Truy Phong Quyết ] + cấp
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thiên Vương Chiến Ý] + cấp
Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Truy Phong Quyết ] + cấp
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thừa Long Quyết] + cấp
Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Truy Tinh Trục Nguyệt ] + cấp
Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thiên Vương Chiến Ý] + cấp
Kế Nghiệp HỏaVân Kỳ Lân Thủ Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Truy Tinh Trục Nguyệt ] + cấp
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Huyết Chiến Bát Phương] + cấp
[Trấn Bang] Ngự Long Tấn Phong Phát Cơ Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Phá Thiên Trảm ] + cấp
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Phá Thiên Trảm ] + cấp
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thiên Vương Chiến Ý] + cấp
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Phá Thiên Trảm ] + cấp
Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Vô Tâm Trảm] + cấp
[Trấn Bang] Vô Gian Thanh Phong Nhuyễn Kịch Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Tam Nga Tề Tuyết ] + cấp
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Vô Gian Thanh Phong Truy Y Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Tam Nga Tề Tuyết ] + cấp
Vô Gian Phất Vân Ti đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Phật Pháp Vô Biên] + cấp
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Tam Nga Tề Tuyết ] + cấp
Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Bất Diệt Bất Tuyệt] + cấp
[Trấn Bang] Vô Ma Thu Thủy Lưu Quang Đái Bắng sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Phong Sương Toái Ảnh  ] + cấp
Vô Ma Ma Ni quán Bắng sát nội công: +điểm
Thời gian trì hoãn: +%
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa Bắng sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Phong Sương Toái Ảnh  ] + cấp
Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Phật Pháp Vô Biên] + cấp
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu Bắng sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Phong Sương Toái Ảnh  ] + cấp
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Phật Quang Phổ Chiếu] + cấp
[Trấn Bang] Tê Hoàng Huệ Tâm Trường Sinh Khấu Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Băng Tung Vô Ảnh ] + cấp
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Băng Tung Vô Ảnh ] + cấp
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Băng Cốt Tuyết Tâm] + cấp
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Băng Tung Vô Ảnh ] + cấp
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Mục Dã Lưu Tinh] + cấp
[Trấn Bang] Bích Hải Hoàn Châu Tuyên Thanh Cân Bắng sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Băng Tâm Tiên Tử ] + cấp
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Bắng sát nội công: +điểm
Thời gian trì hoãn: +%
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên Bắng sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Băng Tâm Tiên Tử ] + cấp
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Băng Cốt Tuyết Tâm] + cấp
Bích Hải Hồng Lăng Ba Bắng sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Băng Tâm Tiên Tử ] + cấp
Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Bích Hải Triều Sinh] + cấp
U Lung Kim Xà Phát đái Độc sát nội công: +điểm
Thời gian độc phát: +%
U Lung Xích Yết Mật trang Độc sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Âm phong Thực Cốt] + cấp
U Lung Thanh Ngô Triền yêu Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Ngũ Đôc Kỳ Kinh ] + cấp
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển Độc sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Âm phong Thực Cốt] + cấp
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thiên Cương Địa Sát ] + cấp
[Trấn Bang] Minh ảo Song Hoàn Xà Khấu Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Huyền Âm Trảm] + cấp
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Minh ảo U Độc ám Y Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Huyền Âm Trảm] + cấp
Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Ngũ Đôc Kỳ Kinh ] + cấp
Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Huyền Âm Trảm] + cấp
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Chu Cáp Thanh Minh] + cấp
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh] + cấp
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Tâm Nhãn] + cấp
Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh] + cấp
Băng Hàn Nguyệt ảnh Ngoa Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Tiểu Lý Phi Đao] + cấp
[Trấn Bang] Thiên Quang Địa Hành Thiên Lý  Ngoa Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Bạo Vũ Lê Hoa] + cấp
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Bạo Vũ Lê Hoa] + cấp
Thiên Quang Sâm La Thúc Đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Tâm Nhãn] + cấp
Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Bạo Vũ Lê Hoa] + cấp
Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thiên La Địa Võng] + cấp
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Sâm Hoang KimTiền Liên Hoàn Giáp Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Cửu Cung Phi Tinh] + cấp
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Tâm Nhãn] + cấp
Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Cửu Cung Phi Tinh] + cấp
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Tán Hoa Tiêu] + cấp
[Trấn Bang] Đồng Cừu Ngự Long Ngọc Bội Hỏa sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Phi Long Tại Thiên ] + cấp
Đồng Cừu Phi Long Đầu hoàn Hỏa sát nội công: +điểm
Hỏa sát tối đa: +%
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Hỏa sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Phi Long Tại Thiên ] + cấp
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Tuý Điệp Cuồng Vũ] + cấp
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển Hỏa sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Phi Long Tại Thiên ] + cấp
Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Kháng Long Hữu Hối] + cấp
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Thiên Hạ Vô Cẩu ] + cấp
Địch Khái Triền Mãng yêu đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Tuý Điệp Cuồng Vũ] + cấp
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Thiên Hạ Vô Cẩu ] + cấp
Địch Khái Thảo Gian Thạch giới Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Bổng Đả Ác Cẩu] + cấp
[Trấn Bang] Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Hoàn Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Vân Long Kích] + cấp
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Vân Long Kích] + cấp
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thiên Ma Giải Thể] + cấp
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Vân Long Kích] + cấp
Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thâu Thiên Hoán Nhật] + cấp
[Trấn Bang] Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Đái Hỏa sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Thiên Ngoại Lưu Tinh] + cấp
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện Hỏa sát nội công: +điểm
Hỏa sát tối đa: +%
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên Hỏa sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Thiên Ngoại Lưu Tinh] + cấp
Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thiên Ma Giải Thể] + cấp
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội Hỏa sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Thiên Ngoại Lưu Tinh] + cấp
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Ma Diệm Thất Sát] + cấp
[Trấn Bang] Lăng Nhạc Vô Ngã Thúc Đái Lôi sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Thiên Địa Vô Cực] + cấp
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Lôi sát nội công: +điểm
Tốc độ đánh - nội công: +%
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào Lôi sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Thiên Địa Vô Cực] + cấp
Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thái Cực Thần Công] + cấp
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Lôi sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Thiên Địa Vô Cực] + cấp
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng giới Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Vô Ngã Vô Kiếm] + cấp
[Trấn Bang] Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Uyển Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Nhân Kiếm Hợp Nhất] + cấp
Cập Phong Chân Vũ Kiếm Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Cập Phong Tam Thanh Phù Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Nhân Kiếm Hợp Nhất] + cấp
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Thái Cực Thần Công] + cấp
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Nhân Kiếm Hợp Nhất] + cấp
Cập Phong Thanh Tùng Pháp giới Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Tam Hoàn Thao nguyệt] + cấp
[Trấn Bang] Sương Tinh Lưu Tinh Cản Nguyệt Khấu Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Ngạo Tuyết Tiêu Phong] + cấp
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Sát thương vật lý - ngoại công: +điểm
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Ngạo Tuyết Tiêu Phong] + cấp
Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Sương Ngạo Côn Lôn] + cấp
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ Sát thương vật lý - ngoại công: +%
Kỹ năng [Ngạo Tuyết Tiêu Phong] + cấp
Sương Tinh Phong Bạo chỉ hoàn Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Cuồng Phong Sầu Điện] + cấp
[Trấn Bang] Lôi Khung Linh Ngọc ẩn Lôi Uyển Lôi sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Lôi Động Cửu Thiên] + cấp
Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan Lôi sát nội công: +điểm
Lôi sát tối đa: +%
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù Lôi sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Lôi Động Cửu Thiên] + cấp
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Sương Ngạo Côn Lôn] + cấp
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi Lôi sát nội công: +điểm
Kỹ năng [Lôi Động Cửu Thiên] + cấp
Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi giới Sinh lực tối đa: + điểm
Kỹ năng [Ngũ Lôi Chánh Pháp] + cấp
Hồng ảnh Thẩm Viên Uyển Sinh lực tối đa: + điểm
Sát thương địch nhận được kinh nghiệm: +%
Hồng ảnh Kiếm Bài Sinh lực tối đa: + điểm
Sát thương địch nhận được kinh nghiệm: +%
Hồng ảnh Mục Túc Sinh lực tối đa: + điểm
Sát thương địch nhận được kinh nghiệm: +%
Hồng ảnh Tụ Chiêu Sinh lực tối đa: + điểm
Sát thương địch nhận được kinh nghiệm: +%
Vô Danh Chỉ Hoàn Kỹ năng Võ công vốn có :  + cấp
Thời gian làm choáng: -%
Vô Danh Giới Chỉ Kỹ năng Võ công vốn có :  + cấp
Thời gian làm chậm: -%
Càn Khôn Giới Chỉ Kỹ năng Võ công vốn có :  + cấp
Thời gian làm choáng: -%

Những thắc mắc liên quan, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.