Top

Hoàng Kim Định Quốc

Sử dụng bộ 05 trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị Hoàng Kim Định Quốc đang sử dụng, ngoài ra nhân sĩ có thể thăng cấp để nâng cao chỉ số trang bị. Ngay sau đây là thông số chi tiết của bộ trang bị Hoàng Kim Định Quốc ở các cấp độ:

  • Sử dụng bộ 05 trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị.
  • Tùy đẳng cấp của trang bị (1 - 5) sẽ có giới hạn chỉ số thấp nhất và cao nhất khác nhau.
  • Các dòng thuộc tính là mặc định theo từng loại trang bị.
  • Nhân vật không phân biệt môn phái, thỏa đẳng cấp đều có thể sử dụng.
  • <Nhấp Xem lại cách nâng cấp, trùng luyện,... tại đây>
  • Thông số chi tiết của các thuộc tính tại từng cấp độ:

Hoàng Kim Định Quốc Phát Quán

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpSinh lựcPhòng thủ vật lýNội lựcT.G choángThể lực
1 161 - 200 26 - 30 161 - 200 2 - 10 61 - 100
2 161 - 200 31 - 35 161 - 200 12 - 20 81 - 120
3 161 - 200 36 - 40 161 - 200 22 - 30 111 - 150
4 161 - 200 41 - 45 161 - 200 32 - 40 141 - 180
5 161 - 200 46 - 50 161 - 200 42 - 50 161 - 200

Hoàng Kim Định Quốc Trường Sam

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpT.G Phục hồiPhòng thủ vật lýSinh lựcT.G ChoángNội lực
1 42 - 50 11 - 15 161 - 200 2 - 10 161 - 200
2 44 - 52 16 - 20 161 - 200 12 - 20 161 - 200
3 46 - 54 21 - 25 161 - 200 22 - 30 161 - 200
4 48 - 56 26 - 30 161 - 200 32 - 40 161 - 200
5 50 - 58 31 - 35 161 - 200 42 - 50 161 - 200

Hoàng Kim Định Quốc Yêu Đái

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpSinh lựcT.G trúng độcNội lựcKháng lôiThể lực
1 161 - 200 60 - 80 161 - 200 11 - 15 61 - 100
2 161 - 200 60 - 80 161 - 200 16 - 20 81 - 120
3 161 - 200 60 - 80 161 - 200 21 - 25 111 - 150
4 161 - 200 60 - 80 161 - 200 26 - 30 141 - 180
5 161 - 200 60 - 80 161 - 200 31 - 35 161 - 200

Hoàng Kim Định Quốc Ngoa

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpTốc độ di chuyểnKháng băngSinh lựcT.G Làm ChậmNội lực
1 30 - 45 11 - 15 161 - 200 2 - 10 161 - 200
2 42 - 46 16 - 20 161 - 200 12 - 20 161 - 200
3 43 - 47 21 - 25 161 - 200 22 - 30 161 - 200
4 44 - 48 26 - 30 161 - 200 32 - 40 161 - 200
5 45 - 49 31 - 35 161 - 200 42 - 50 161 - 200

Hoàng Kim Định Quốc Hộ Uyển

VLTK - Công Thành Chiến
Hình minh họa

CấpSinh lựcT.G Làm ChậmNội lựcKháng hỏaThể lực
1 161 - 200 44 - 52 161 - 200 11 - 15 61 - 100
2 161 - 200 46 - 54 161 - 200 16 - 20 81 - 120
3 161 - 200 48 - 56 161 - 200 21 - 25 111 - 150
4 161 - 200 50 - 58 161 - 200 26 - 30 141 - 180
5 161 - 200 52 - 60 161 - 200 31 - 35 161 - 200

Nếu có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến Bộ trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh hoặc VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.