Top

Thiết lập Vauto

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho quá trình luyện công của Quý nhân sĩ trở nên thuận tiện hơn, VLTK - Công Thành Chiến sẽ ra mắt chức năng thử nghiệm VAuto từ ngày 03/07/2015 cùng các lưu ý chi tiết như sau:

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 03/07/2015
 • Điều kiện sử dụng: Đã kích hoạt 1 trong 3 loại danh hiệu từ Hệ thống thẻ VIP.
 • Cần để 1 trong 3 loại thẻ VIP đã kích hoạt tại hành trang để sử dụng Vauto.
 • Cần chạy file autoupdate.exe (trong thư mục game) để cập nhật, chương trình VAuto sẽ được cài đặt trong thư mục game & xuất hiện biểu tượng ngoài màn hình máy tính.

Các chức năng của auto

  • Cơ bản: Theo dõi thông tin nhân vật, tùy chọn hẹn giờ tắt/mở máy, tương tác nhân vật,...

Công Thành Chiến

  • Bản Đồ: Bao gồm chức năng tự quay lại/ di chuyển lên bản đồ theo thiết lập, tự mua dược phẩm hỗ trợ,...

Công Thành Chiến

  • Nhặt đồ: Tối ưu hóa các chức năng nhặt nâng cao theo tùy chọn của nhân sĩ.

Công Thành Chiến

  • Di chuyển: Thiết lập Tọa độ luyện công tại các bản đồ, theo sau,...

Công Thành Chiến

  • Chiến đấu: Hỗ trợ các tiện ích PK, phục hồi khi luyện công, tự sử dụng các chiêu hỗ trợ/chiến đấu,...

Công Thành Chiến

  • Phục Hồi: Tùy chọn thời điểm sử dụng các loại dược liệu, hỗ trợ, tự Thổ Địa Phù,...

Công Thành Chiến

  • Tổ đội: Thiết lập tùy chọn tổ đội thành viên, nhận tổ đội,...

Công Thành Chiến

Ngoài việc ra mắt phiên bản thử nghiệm VAuto hỗ trợ quá trình luyện công, giang hồ ắt sẽ dậy sóng dữ dội cùng các phần thưởng hấp dẫn thông qua tính năng mang tính tương tác & đồng đội cao như: Liên Đấu Môn Phái, Thiên Chi Quả, Cập nhật tính chất Boss Hoàng Kim, Trùng Luyện trang bị Hoàng Kim Môn Phái, Sự kiện Tuyệt Đỉnh Danh Trà.

Giang hồ dậy sóng kể từ đây? Thiên ấn Công Thành Chiến vẫn đang tìm minh vương nắm giữ? Liệu chư vị có đủ sức? Hạ hồi phân giải!