Top

Trùng Luyện Hoàng Kim

Bách Nghệ Nhân vốn vang danh khắp thiên hạ bởi huyền cơ tài thuật nâng cấp trang bị An Bang & Định Quốc. Nay một lần nữa, cao nhân lại làm thiên hạ một phen dậy sóng bởi bí kíp Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái!

Thực hư ra sao? Chỉ biết rằng nếu quý nhân sĩ sở hữu được Đá Vô Cực và đem theo trang bị Hoàng Kim Môn Phái đến chỗ cao nhân sẽ được ngẫu nhiên cải thiện chỉ số cho trang bị. Nếu có cơ duyên, trang bị sẽ đạt chỉ số thượng thừa mà vạn người phải thán phục!

Thời gian và đối tượng tham gia

 • Thời gian diễn ra: Áp dụng từ ngày 01/03/2016.
 • Đối tượng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên tại tất cả cụm liên thông.
 • Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Bách Nghệ Nhân
 • Vị trí: Ba Lăng Huyện (197/197)
 • Chức năng:
  • Phân tách & nâng cấp trang bị An Bang, Định Quốc.
  • Trùng luyện trang bị Hoàng Kim Môn Phái.
VLTK - Công Thành Chiến
Đá Vô Cực
 • Nguồn gốc: Ngẫu nhiên nhận được khi tham gia các sự kiện.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không thể ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày từ lúc nhận.

Hướng dẫn & Lưu ý trùng luyện

  • Công thức trùng luyện (chắc chắn thành công):

01 Đá Vô Cực + 01 Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

VLTK - Công Thành Chiến

Đối thoại Bách Nghệ Nhân > Trùng Luyện Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

 

VLTK - Công Thành Chiến

Đặt trang bị + Đá Vô Cực

 

VLTK - Công Thành Chiến

Chắc chắn thành công với chỉ số nhận được ngẫu nhiên

Lưu ý:
 • Chỉ có thể đặt cùng lúc 01 Đá Vô Cực và 01 Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái/lần.
 • Chỉ có thể trùng luyện trang bị Hoàng Kim Môn Phái.
 • Chỉ số nhận được sau khi trùng luyện là ngẫu nhiên.
 • Không thể trùng luyện trang bị đang ở trạng thái Khóa, hư hỏng hoàn toàn.