Top

"Ép" An Bang, Định Quốc

An Bang, Định Quốc là 2 loại tuyệt phẩm thiên hạ được tạo ra bởi các cao thân thần bí, sở hữu được chúng không những giúp võ công tuyệt học môn phái được thăng tiến lên cấp độ vượt bậc mà còn khiến thiên hạ nể phục!

Chưa dừng lại ở đó, trang bị sẽ càng trở nên uy lực hơn khi được nâng cấp lên mức độ Hoàn Mỹ & Cực Phẩm. Nhưng đến hiện nay, trong thiên hạ chỉ duy nhất Bách Nghệ Nhân tại Ba Lăng Huyện nắm giữ huyền cơ thăng cấp An Bang, Định Quốc.

Nếu chư vị đang sở hữu các tuyệt phẩm thiên hạ nêu trên, hãy nhanh chóng mang chúng đến Bách Nghệ Nhân từ sau bảo trì ngày 29/07/2015 để khám phá sự huyền bí!

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 29/07/2015.
 • Điều kiện: Nhân sĩ đang sở hữu trang bị An Bang, Định Quốc trên tất cả máy chủ.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Bách Nghệ Nhân
 • Vị trí: Ba Lăng Huyện (197/197).
 • Chức năng: Phân tách & nâng cấp trang bị An Bang, Định Quốc.
VLTK - Công Thành Chiến
An Bang Hồn Thạch
 • Nguồn gốc: Phân tách trang bị An Bang nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra.
 • Công dụng: Nguyên liệu cần có khi nâng cấp trang bị An Bang (Tăng 1% tỉ lệ thành công).
VLTK - Công Thành Chiến
Định Quốc Hồn Thạch
 • Nguồn gốc: Phân tách trang bị Định Quốc nhận được.
 • Tính chất: Xếp chồng 250/250. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra.
 • Công dụng: Nguyên liệu cần có khi nâng cấp trang bị Định Quốc (Tăng 1% tỉ lệ thành công).
VLTK - Công Thành Chiến
Thiên Tinh Khoáng
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 50 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra.
 • Công dụng: Nguyên liệu tăng 10% tỷ lệ thành công khi nâng cấp trang bị An Bang, Định Quốc.
VLTK - Công Thành Chiến
Trấn Hồn Thạch
 • Nguồn gốc: Đổi tại Thẩm Vạn Tam giá 300 Ngọc Lục Bảo/vật phẩm (dự kiến áp dụng vào Tháng 08/2015).
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán. Không ném ra.
 • Công dụng: Nguyên liệu Nguyên liệu cần có khi nâng cấp: Dây chuyền, ngọc bội An Bang & Áo, Nón Định Quốc.
 • Lưu ý: Vật phẩm sẽ được cập nhật tại NPC Thẩm Vạn Tam dự kiến sau bảo trì ngày 01/08/2015.

Phân tách trang bị

An Bang
Nguyên liệuThành phẩm
Trang bị An Bang
(nhẫn trên, nhẫn dưỡi, dây chuyền, ngọc bội)
Ngẫu nhiên 10/15/20 An Bang Hồn Thạch
Trang bị Hoàn Mỹ - An Bang
(nhẫn trên, nhẫn dưỡi, dây chuyền, ngọc bội)
Chắc chắn nhận 30 An Bang Hồn Thạch
Định Quốc
Nguyên liệuThành phẩm
Trang bị Định Quốc
(áo, nón, bao tay, thắt lưng, giày)
Ngẫu nhiên 10/15/20 Định Quốc Hồn Thạch
Trang bị Cực Phẩm -Định Quốc
(áo, nón, bao tay, thắt lưng, giày)
Chắc chắn nhận 30 Định Quốc Hồn Thạch

Lưu ý

 • Trang bị có hạn sử dụng, khóa vĩnh viễn, trang bị hư hỏng hoàn toàn sẽ KHÔNG THỂ PHÂN TÁCH.
 • Các trang bị An Bang, Định Quốc thường sẽ ngẫu nhiên nhận được các mảnh Hồn Thạch.
 • Riêng trang bị Hoàn Mỹ - An Bang, Cực Phẩm Định Quốc chắc chắn nhận được 30 Hồn Thạch tương ứng.

Nâng cấp trang bị

An Bang
Nguyên liệuThành phẩm
 • An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
 • An Bang Hồn Thạch (tối đa 70 viên)
 • 3 Thiên Tinh Khoáng (có hoặc không)
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ.
 • Thất bại: Mất tất cả trang bị & nguyên liệu.
 • An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
 • An Bang Hồn Thạch (tối đa 70 viên)
 • 3 Thiên Tinh Khoáng (có hoặc không)
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn.
 • Thất bại: Mất tất cả trang bị & nguyên liệu.
 • An Bang Điền Hoàn Thạch Ngọc Bội
 • An Bang Hồn Thạch (tối đa 70 viên)
 • 3 Thiên Tinh Khoáng (có hoặc không)
 • 4 Trấn Hồn Thạch
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - An Bang Điền Hoàn Thạch Ngọc Bội.
 • Thất bại: Mất tất cả trang bị & nguyên liệu.
 • An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
 • An Bang Hồn Thạch (tối đa 70 viên)
 • 3 Thiên Tinh Khoáng (có hoặc không)
 • 5 Trấn Hồn Thạch
 • Thành công: Nhận Hoàn Mỹ - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên.
 • Thất bại: Mất tất cả trang bị & nguyên liệu.
Định Quốc
Nguyên liệuThành phẩm
 • Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển
 • Định Quốc Hồn Thạch (tối đa 70 viên)
 • 3 Thiên Tinh Khoáng (có hoặc không)
 • Thành công: Nhận Cực Phẩm - Định Quốc Tử Đằng Hộ Uyển.
 • Thất bại: Mất tất cả trang bị & nguyên liệu.
 • Định Quốc Ngân Tàm Yêu Đái
 • Định Quốc Hồn Thạch (tối đa 70 viên)
 • 3 Thiên Tinh Khoáng (có hoặc không)
 • Thành công: Nhận Cực Phẩm - Định Ngân Tàm Yêu Đái.
 • Thất bại: Mất tất cả trang bị & nguyên liệu.
 • Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa
 • Định Quốc Hồn Thạch (tối đa 70 viên)
 • 3 Thiên Tinh Khoáng (có hoặc không)
 • Thành công: Nhận Cực Phẩm - Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa.
 • Thất bại: Mất tất cả trang bị & nguyên liệu.
 • Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
 • Định Quốc Hồn Thạch (tối đa 70 viên)
 • 3 Thiên Tinh Khoáng (có hoặc không)
 • 1 Trấn Hồn Thạch
 • Thành công: Nhận Cực Phẩm - Định Quốc Thanh Sa Trường Sam.
 • Thất bại: Mất tất cả trang bị & nguyên liệu.
 • Định Quốc Ô Sa Phát Quán
 • Định Quốc Hồn Thạch (tối đa 70 viên)
 • 3 Thiên Tinh Khoáng (có hoặc không)
 • 3 Trấn Hồn Thạch
 • Thành công: Nhận Cực Phẩm - Định Quốc Ô Sa Phát Quán.
 • Thất bại: Mất tất cả trang bị & nguyên liệu.

Lưu ý

 • Đối với trang bị Hoàn Mỹ - An Bang: Thành công sẽ nhận được trang bị ngẫu nhiên chỉ số.
 • Hồn Thạch Định Quốc & An Bang: Sử dụng tối đa từ 1 - 70 viên/lần.
 • Thiên Tinh Khoáng: Sử dụng chỉ được tối đa 3 viên/lần, có thể sử dụng hoặc không.
 • Trấn Hồn Thạch: Sử dụng theo yêu cầu.
 • Cần chờ 03 giây để tiến hành nâng cấp, hoàn tất sẽ có thông báo thành công hoặc thất bại.

Những thắc mắc liên quan đến chức năng Nâng Cấp Trang Bị An Bang - Định Quốc cũng như Công Thành Chiến, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.