Top

Luyện Rương Hoàng Kim

Thương Nhân Trang Bị với hành tung bí ẩn không biết từ đâu đã đến nơi Lâm An sầm uất với các Bảo Rương Hoàng Kim mang bên mình, chỉ biết được rằng Thương Nhân sẽ trao đổi 1 bảo rương tương ứng với môn phái khi mang đủ 3 Trang Bị Hoàng Kim của phái muốn đổi đến giao dịch với thương nhân!

Thực hư ra sao? Thân mời Quý nhân sĩ cùng xem qua chức năng Trùng Luyện trang bị Hoàng Kim Môn Phái được ra mắt sau bảo trì ngày 03/07/2015.

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 03/07/2015
  • Công Thức đổi:

Công Thành Chiến
Đổi 03 trang bị Thúy Yên nhận Rương Hoàng Kim Thúy Yên
(hình ảnh minh họa)

NPC liên quan & hướng dẫn đổi Rương Hoàng Kim

Hình ảnhGhi chú
Công Thành Chiến
Thương Nhân Trang Bị
 • Vị trí: Phượng Tường (193/203).
 • Chức năng: Đổi Bảo Rương Hoàng Kim.
Công Thành Chiến
 • Đối thoại với NPC Thương Nhân Trang Bị.
 • Xuất hiện bảng đổi.
 • Đặt 3 trang bị Hoàng Kim bất kỳ cùng môn phái vào khung & nhấp "Xác định"
 • Trang bị sẽ biến mất & lập tức nhận Rương Hoàng Kim môn phái tương ứng tại hành trang.
 • Mỗi lần chỉ được phép đặt 3 trang bị Hoàng Kim cùng môn phái vào bảng quy đổi.

Ngoài tùy chọn Trùng Luyện trang bị Hoàng Kim Môn Phái để tu luyện và đổi cho mình các trang bị Hoàng Kim Môn Phái ưng ý, giang hồ ắt sẽ dậy sóng dữ dội cùng các phần thưởng hấp dẫn thông qua tính năng mang tính tương tác & đồng đội cao như: Liên Đấu Môn Phái, Thiên Chi Quả, Cập nhật tính chất Boss Hoàng Kim, Thử nghiệm Auto, Sự kiện Tuyệt Đỉnh Danh Trà.

Giang hồ dậy sóng kể từ đây? Thiên ấn Công Thành Chiến vẫn đang tìm minh vương nắm giữ? Liệu chư vị có đủ sức? Hạ hồi phân giải!