Top

Nhân vật trong game

Nếu điểm kinh nghiệm, tiềm năng, kỹ năng đã trở nên quá quen thuộc với nhân sĩ võ lâm trên bước đường bôn tẩu thì những điểm như danh vọng, phúc duyên hay lãnh đạo mấy ai nắm rõ được ngay từ đầu. Do vậy, tại mục này, Bổn Trang sẽ giới thiệu về những loại điểm này để những bước chân bôn tẩu của quý nhân sĩ không quá bỡ ngỡ.

Điểm kinh nghiệm

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Giới thiệu
  • Trong quá trình bôn tẩu giang hồ, mỗi khi đả quái hay thực hiện xong nhiệm vụ thì nhân sĩ sẽ được thưởng một số điểm tương ứng. Điểm này được gọi là điểm kinh nghiệm.
Nguyên tắc lên điểm
  • Mỗi lần giết một con quái vật nhân sĩ sẽ tăng điểm kinh nghiệm một lần. Lượng điểm kinh nghiệm phụ thuộc vào cấp của nhân sĩ, quái vật, số lượng người trong nhóm,...
Lợi ích
  • Khi đạt được mức kinh nghiệm vừa đủ (tổng kinh nghiệm lên 100%) thì nhân sĩ sẽ lên 1 cấp.
  • Khi lên 1 cấp, nhân sĩ sẽ nhận được đồng thời 5 điểm tiềm năng1 điểm kỹ năng.