Top

Danh vọng

Nếu điểm kinh nghiệm, tiềm năng, kỹ năng đã trở nên quá quen thuộc với đồng đạo võ lâm trên bước đường bôn tẩu thì những điểm như danh vọng, phúc duyên hay lãnh đạo mấy ai nắm rõ được ngay từ đầu. Do vậy, tại mục này, Bổn Trang sẽ giới thiệu về những loại điểm này để những bước chân bôn tẩu của quý đồng đạo không quá bỡ ngỡ.

Điểm danh vọng

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Giới thiệu
 • Đi lại giang hồ ngoài đẳng cấp võ công quan trọng ra thì danh vọng là thứ không thể xem thường. Một thân kháng thế võ công nhưng địa vị thấp kém thì rõ ràng không xứng đáng với thân phận. Thanh danh của người chơi Võ Lâm Truyền Kỳ được thể hiện qua điểm danh vọng.
 • Khi Thanh Danh của đồng đạo càng lớn (Điểm Danh Vọng càng cao) thì đồng đạo sẽ nhận được sự tín nhiệm, nể trọng của người trong giang hồ, của các NPC và được phép nhận những nhiệm vụ cao cấp đòi hỏi danh vọng cao.
Nguyên tắc lên điểm
 • Điểm Danh Vọng của đồng đạo sẽ tăng lên khi:
 • Hoàn thành nhiệm vụ của các NPC (nhiệm vụ Tân Thủ Thôn, nhiệm vụ Thế Giới …) đưa ra.
 • Nói chuyện với Dã Tẩu.
 • Giao thư cho Dịch quan tại các cổng thành ở Thất Đại Thành Thị.
Cấp bậc thanh danh
Thanh danh
Ghi chú
Cấp 0
 • Là đẳng cấp khi nhân vật mới xuất hiện trong giang hồ, tên gọi tương ứng là Bình Dân Bách Tính, có thể nhận nhiệm vụ Tân Thủ Thôn, nhiệm vụ Môn Phái và bộ phận nhỏ của nhiệm vụ Thế Giới.
Cấp 1
 • Cần 8 điểm danh vọng, tên gọi tương ứng là Sơ Xuất Giang Hồ, có thể nhận đa số nhiệm vụ thế giới.
Cấp 2
 • Cần 30 điểm danh vọng, tên gọi tương ứng là Vô Danh Tiểu Tốt, có thể gia nhập Bang Hội.
Cấp 3
 • Cần 75 điểm danh vọng, tên gọi tương ứng là Mặc Mặc Vô Vấn, có thể nhận một phần nhỏ nhiệm vụ mang tính khích lệ, tiềm năng và nhiệm vụ truy sát.
Cấp 4
 • Cần 150 điểm danh vọng, tên gọi tương ứng là Sơ Hiển Phong Mang, có thể nhận nhiều nhiệm vụ mang tính khích lệ hơn, có thể nhận trách nhiệm đội trưởng Bang hội.
Cấp 5
 • Cần 240 điểm danh vọng, tên gọi tương ứng là Tiểu Hữu Danh Khí, có khả năng nhận nhiều nhiệm vụ mang tính tiềm năng, có thể nhận trách nhiệm Trưởng Lão trong Bang hội.
Cấp 6
 • Cần 450 điểm danh vọng, tên gọi tương ứng là Danh Đầu Hưởng Lượng, có thể kiến lập Bang hội và làm Bang chủ.
Cấp 7
 • Cần 750 điểm danh vọng, tên gọi tương ứng là Oai Trấn Nhất Phương, có thể nhận 1 nhiệm vụ mang tính kỹ năng.
Cấp 8
 • Cần 1200 điểm danh vọng, tên gọi tương ứng là Ngạo Thị Quần Hùng, có thể nhận đa số nhiệm vụ mang tính kỹ năng.
Cấp 9
 • Cần 2250 điểm danh vọng, tên gọi tương ứng là Nhất Đại Tôn Sư, có thể nhận tất cả các nhiệm vụ đặc biệt.
Cấp 10
 • Cần 3600 điểm danh vọng, tên gọi tương ứng là Tiếu Ngạo Giang Hồ.