Top

Tiềm năng

Nếu điểm kinh nghiệm, tiềm năng, kỹ năng đã trở nên quá quen thuộc với đồng đạo võ lâm trên bước đường bôn tẩu thì những điểm như danh vọng, phúc duyên hay lãnh đạo mấy ai nắm rõ được ngay từ đầu. Do vậy, tại mục này, Bổn Trang sẽ giới thiệu về những loại điểm này để những bước chân bôn tẩu của quý đồng đạo không quá bỡ ngỡ.

Điểm tiềm năng

Võ Lâm Truyền Kỳ Thu Phí
Giới thiệu
  • Khi đạt được đủ điểm kinh nghiệm và lên 1 cấp, đồng đạo sẽ nhận được 5 điểm tiềm năng.
  • Điểm tiềm năng có thể phân phối vào: Sức Mạnh – Thân Pháp – Sinh Khí – Nội Lực.
Nguyên tắc lên điểm
  • Mỗi khi lên 1 cấp thì đồng đạo sẽ được có thêm 5 điểm tiềm năng và được tùy ý phân phối 5 điểm tiềm năng đó. Nhưng, từng môn phái, từng nhân vật lại có thuộc tính riêng, do vậy để có thể phát huy tối đa những khả năng nhân vật của mình, đồng đạo cần tính toán thật kỹ việc phân phối điểm tiềm năng vào Sức Mạnh – Thân Pháp – Sinh Khí – Nội Lực.
  • Đồng đạo có thể tham khảo hướng dẫn cách phân phối điểm tiềm năng cho từng môn phái tại Diễn Đàn của Bổn Trang.
Lợi ích
  • Với những điểm tiềm năng và cách phân phối, đồng đạo có thể xây dựng nhân vật theo cách riêng của mình. Tăng cường khả năng chiến đấu, chống đỡ, chịu đựng của nhân vật.
  • Giúp đồng đạo có thể sử dụng trang bị có chức năng cao hơn.
  • Nếu tăng sai đồng đạo phải đến Tẩy Tủy đảo để làm lại từ đầu.