Top

Hoàng Kim Kỳ Binh

Hoàng Kim Kỳ Binh vốn là những món trang bị thất truyền của các cao nhân với những mảnh ghép huyền thoại võ lâm oanh tạc như: Ỷ Thiên Kiếm (cất giấu bí kíp Cửu Âm Chân Kinh), Đồ Long Đao (cất giấu binh pháp Võ Mục Di Thư) hay Băng Phách Ngân Châm, Lãnh Nguyệt Bảo Đao,... chính thức tái xuất thiên hạ từ sau bảo trì ngày 18/05/2016.

Sở hữu được 1 trong 3 loại trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh: Hoàng Kim An Bang, Hoàng Kim Định Quốc hoặc Hoàng Kim Binh Khí lập tức các chỉ số võ công của nhân sĩ sẽ thăng tiến vượt trội bởi những chỉ số thuộc tính và kháng tính vô cùng "xuất thần" sẽ hỗ trợ con đường chinh phục quần hùng võ lâm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

Vậy làm sao để có thể sở hữu được những "tinh hoa" trang bị này? Kích hoạt như thế nào? Rất đơn giản, nhân sĩ chỉ cần sở hữu các trang bị Hoàn Mỹ/Hoàn Mỹ Cực Phẩm - An Bang, Liên Đấu/Cực Phẩm - Định Quốc và trang bị Hoàng Kim Môn Phái cùng Huyền Tinh và Tinh Thạch "thêm chút may mắn" sẽ sở hữu ngay 1 trong 3 loại trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh với chỉ số ưu việt! Khám phá ngay nào!

Thời gian áp dụng & Các ghi chú quan trọng

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 18/05/2016.
  • Nguyên Liệu & loại:
Trang bị nguyên Liệu (không khóa)Hoàng Kim Kỳ Binh nhận được
Hoàn Mỹ/Cực Phẩm- An Bang
(02 nhẫn, dây chuyền, ngọc bội)
Hoàng Kim An Bang
(trang sức tương ứng)
Liên Đấu/Cực Phẩm - Định Quốc
(Áo, Nón, Giày, Bao Tay, Thắt Lưng)
Hoàng Kim Định Quốc
(trang bị tương ứng)
Hoàng Kim Môn Phái
(Bất kỳ môn phái & loại)
Hoàng Kim Binh Khí
(ngẫu nhiên 1/10 loại vũ khí)
 • Lưu ý trang bị:
  • Đây không phải loại trang bị theo bộ 10 trang bị: Hoàn toàn có thể sử dụng độc lập và kết hợp như các trang bị An Bang, Định Quốc,... hiện tại.
  • Trang bị mới gọi chung là Hoàng Kim Kỳ Binh bao gồm 3 loại: Hoàng Kim An Bang, Hoàng Kim Định Quốc và Hoàng Kim Binh Khí.
  • Tất cả trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh không phân biệt môn phái, thỏa điều kiện đẳng cấp đều sử dụng được.
  • Sử dụng đủ bộ Hoàng Kim An Bang hoặc Hoàng Kim Định Quốc (cùng cấp độ) sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính ẩn của các trang bị còn lại (khác cấp độ nhưng cùng bộ sẽ không được kích hoạt).
  • Trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh hiện tại có 5 cấp độ: Ban đầu sẽ nhận được là cấp 1 và nâng cấp dần lên cấp 5.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnhGhi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Âu Dã Tử
 • Vị trí: Gần NPC Thợ Rèn tại thất đại thành thị.
 • Chức năng: Giám định/Trùng luyện/Nâng cấp trang bị Hoàng Kim An Bang/Định Quốc/Binh Khí.
VLTK - Công Thành Chiến
Huyền Tinh - Cấp 1
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 100 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm hoặc từ Công Thành Lễ Bao.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến

 • Công dụng: Nguyên liệu Giám định/Trùng luyện/Nâng cấp trang bị hoặc ghép Tinh Thạch.
VLTK - Công Thành Chiến
Tinh Thạch - Cấp 1
 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các giá 200 Kim Nguyên Bảo/vật phẩm hoặc từ Công Thành Lễ Bao.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
 • Công dụng: Nguyên liệu nâng cấp trang bị.

Hướng dẫn sở hữu các trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh

Bước 1: Giám Định nhận trang bị mới
 • Dùng các trang bị nguyên liệu theo yêu cầu (phôi) để đổi lấy trang bị mới - cấp 1.
 • Các trang bị mới có số dòng như nhau, ngẫu nhiên chỉ số thuộc tính.
 • Đối thoại Âu Dã Tử chọn "Giám Định Trang Bị"

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

 • Công thức Giám Định - Chắc chắn nhận được:
Công thức
(dùng trang bị không khóa, không HSD)
Trang bị nhận được
(ngẫu nhiên chỉ số)
01 Hoàng Kim Môn Phái
+ 01 Huyền Tinh (cấp 1-5) + 1.000 Vạn lượng
Hoàng Kim Binh Khí - Cấp 1
(ngẫu nhiên 1/10 loại vũ khí)
Liên Đấu/Cực Phẩm - Định Quốc
+ 01 Huyền Tinh (cấp 1-5) + 100 Vạn lượng
Hoàng Kim Định Quốc - Cấp 1
(tương ứng trang bị phôi)
Hoàn Mỹ/Cực Phẩm- An Bang
+ 01 Huyền Tinh (cấp 1-5) + 100 Vạn lượng
Hoàng Kim An Bang - Cấp 1
(tương ứng trang bị phôi)
Bước 2: Trùng Luyện (Đổi mới các thuộc tính)
 • Thay đổi ngẫu nhiên chỉ số thuộc tính của trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh hiện tại.
 • Tùy theo cấp của trang bị sẽ có chỉ số ngẫu nhiên thấp nhất - cao nhất tương ứng từng cấp.
 • Đối thoại Âu Dã Tử chọn "Trùng Luyện"

VLTK Công Thành Chiến

 • Công thức Trùng Luyện - Nhận cùng cấp thay đổi chỉ số:
Công thứcTrang bị nhận được
01 Hoàng Binh Khí (cấp bất kỳ)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 1.000 Vạn lượng
Hoàng Kim Binh Khí - Cùng cấp
(cùng loại)
01 Hoàng Kim Định Quốc(cấp bất kỳ)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 1.000 Vạn lượng
Hoàng Kim Định Quốc - Cùng cấp
(cùng loại)
01 Hoàng Kim An Bang (cấp bất kỳ)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 1.000 Vạn lượng
Hoàng Kim An Bang - Cùng cấp
(cùng loại)
Bước 3: Thăng Cấp (Tăng chỉ số thuộc tính)
 • Thăng cấp trang bị giúp gia tăng chỉ số tối đa các dòng thuộc tính (tuy nhiên chỉ số tối đa của cấp thấp hơn 1 bậc vẫn có thể cao hơn chỉ số thấp nhất trên 1 bậc).
 • Ví dụ: Trang bị cấp 2 (thuộc tính cao nhất) vẫn có thể cao hơn trang bị cấp 3 (thuộc tính thấp nhất).
 • Đối thoại Âu Dã Tử chọn "Thăng Cấp"

VLTK Công Thành Chiến

 • Công thức Thăng Cấp - Có tỷ lệ thất bại:
Công thứcTrang bị nhận được
02 Hoàng Binh Khí (cùng cấp & loại)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 01 Tinh Thạch (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 1.000 Vạn lượng
 • THÀNH CÔNG: 01 Hoàng Kim Binh Khí - Cao hơn 1 cấp (cùng loại).
 • THẤT BẠI: Mất tất cả tiền Vạn & nguyên liệu, nhận lại 01 Hoàng Kim Binh Khí.
02 Hoàng Kim Định Quốc (cùng cấp & loại)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 01 Tinh Thạch (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 100 Vạn lượng
 • THÀNH CÔNG: 01 Hoàng Kim Định Quốc - Cao hơn 1 cấp(cùng loại).
 • THẤT BẠI: Mất tất cả tiền Vạn & nguyên liệu, nhận lại 01 Hoàng Kim Định Quốc.
02 Hoàng Kim An Bang (cùng cấp & loại)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 01 Tinh Thạch (bằng hoặc lớn hơn cấp trang bị)
+ 1.000 Vạn lượng
 • THÀNH CÔNG: 01 Hoàng Kim An Bang - Cao hơn 1 cấp (cùng loại).
 • THẤT BẠI: Mất tất cả tiền Vạn & nguyên liệu, nhận lại 01 Hoàng Kim An Bang.
Thăng cấp Huyền Tinh & Tinh Thạch
 • Ghép huyền tinh & tinh thạch để thăng cấp huyền tinh & tinh thạch cao hơn 1 cấp.
 • Huyền Tinh & Tinh Thạch mua tại Kỳ Trân Các luôn có đẳng cấp mặc định là cấp 1.
 • Đối thoại Âu Dã Tử chọn "Huyền Tinh/TinhThạch"

VLTK Công Thành Chiến

VLTK Công Thành Chiến

 • Công thức Thăng Cấp - Có tỷ lệ thất bại:
Công thứcTrang bị nhận được
03 Huyền Tinh (cùng cấp) + 100 Vạn lượng
 • THÀNH CÔNG: 01 Huyền Tinh - Cao hơn 1 cấp.
 • THẤT BẠI: Mất 01 hoặc 02 Huyền Tinh + Tiền Vạn.
02 Tinh Thạch (cùng cấp)
+ 01 Huyền Tinh (bằng hoặc lớn hơn cấp Tinh Thạch)
+ 100 Vạn lượng
 • THÀNH CÔNG: 01 Tinh Thạch - Cao hơn 1 cấp.
 • THẤT BẠI: Mất 01 Huyền Tinh + 01 Tinh Thạch + Tiền Vạn.

Trang bị Hoàng Kim An Bang

 • Sử dụng bộ 04 trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị.
 • Tùy đẳng cấp của trang bị (1 - 5) sẽ có giới hạn chỉ số thấp nhất và cao nhất khác nhau.
 • Các dòng thuộc tính là mặc định theo từng loại trang bị.
 • Nhân vật không phân biệt môn phái, thỏa đẳng cấp đều có thể sử dụng.
Hình ảnh minh họa - Trang bị cấp 5
(nhấp vào hình để xem kích thước lớn)
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - An Bang Hạng Liên
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - An Bang Ngọc Bội
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - An Bang Giới Chỉ (Thủy)
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - An Bang Giới Chỉ (Hỏa)

Trang bị Hoàng Kim Định Quốc

 • Sử dụng bộ 05 trang bị cùng loại & cấp sẽ kích hoạt tất cả thuộc tính của toàn bộ trang bị.
 • Tùy đẳng cấp của trang bị (1 - 5) sẽ có giới hạn chỉ số thấp nhất và cao nhất khác nhau.
 • Các dòng thuộc tính là mặc định theo từng loại trang bị.
 • Nhân vật không phân biệt môn phái, thỏa đẳng cấp đều có thể sử dụng.

VLTK Công Thành Chiến

Hình ảnh minh họa - Trang bị cấp 5
(nhấp vào hình để xem kích thước lớn)
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Định Quốc Trường Sam
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Định Quốc Phát Quán
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Định Quốc Yêu Đái
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Định Quốc Nhuyễn Ngoa
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Định Quốc Hộ Uyển

Hoàng Kim Binh Khí

 • Tùy đẳng cấp của binh khí (1 - 5) sẽ có giới hạn chỉ số thấp nhất và cao nhất khác nhau.
 • Các dòng thuộc tính là mặc định theo từng loại binh khí (vũ khí).
 • Nhân vật không phân biệt môn phái, thỏa đẳng cấp đều có thể sử dụng.
Hình ảnh minh họa - Trang bị cấp 5
(nhấp vào hình để xem kích thước lớn)
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Huyền Thiết Kiếm
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Lãnh Nguyệt Bảo Đao
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Phương Thiên Họa Kích
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Lục Ngọc Trượng
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Phá Thiên Chùy
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Băng Phách Ngân Châm
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Toái Nguyệt Đao
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Khổng Tước Linh
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Ỷ Thiên Kiếm
VLTK - Công Thành Chiến
Hoàng Kim - Đồ Long Đao

Hình ảnh thực tế Hoàng Kim Binh Khí:

VLTK Công Thành Chiến
Ỷ Thiên Kiếm

VLTK Công Thành Chiến
Đồ Long Đao

VLTK Công Thành Chiến
Huyền Thiết Kiếm

VLTK Công Thành Chiến
Lãnh Nguyệt Đao

VLTK Công Thành Chiến
Lục Ngọc Trượng

VLTK Công Thành Chiến
Phương Thiên Họa Kích

VLTK Công Thành Chiến
Phá Thiên Chùy

Nếu có bất kỳ thắc mắc phát sinh liên quan đến Bộ trang bị Hoàng Kim Kỳ Binh hoặc VLTK Công Thành Chiến, nhân sĩ có thể tiến hành gửi hỗ trợ về kênh hotro.zing.vn hoặc đường dây nóng 1900 561 558 để được giải đáp nhanh chóng nhất.